Podnikatelé využívají leasing, úvěry i factoring

Brno, 23. dubna 2013 - Většina firem i podnikatelů se při pořízení a provozu výrobních prostředků neobejde bez financování z cizích zdrojů. Obvykle je získávají prostřednictvím leasingu nebo podnikatelského úvěru.

leasing

Specializované firmy, které tyto produkty poskytují, sdružuje Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA). V loňském roce poskytli její členové podnikatelským subjektům 82,5 miliardy korun. Firemní sféra přitom rozložila svůj zájem takřka rovnoměrně mezi leasing a podnikatelské úvěry: členské společnosti ČLFA jí poskytly téměř 37 miliard korun prostřednictvím leasingu a 33 miliard korun pomocí podnikatelských úvěrů. Dalších necelých 13 miliard podnikatelé získali formou factoringu.

Firmy a podnikatelé dnes mají k dispozici celou paletu finančních produktů. Pojďme si je blíže představit:

Podnikatelský úvěr

V poslední době částečně nahrazuje finanční leasing. Důvodem je legislativní omezení finančního leasingu, především zákonem předepsaná minimální doba jeho trvání, která je vázána na dobu odpisování financované věci. Hlavní rozdíl mezi oběma nástroji spočívá v tom, že v případě úvěru se zákazník ihned stává majitelem financované věci.

Finanční leasing

Leasing je ze své podstaty dlouhodobý pronájem. Zákazník získává právo užívat věc, která je po dobu kontraktu v majetku pronajímatele. Cílem finančního leasingu je převod pronajaté věci do majetku zákazníka po uhrazení všech jeho závazků vůči leasingové společnosti. Pro podnikatelskou veřejnost je nepostradatelný zejména při investicích do výrobních prostředků: strojů, zařízení, IT techniky a podobně.

Operativní leasing

Smyslem stále oblíbenějšího operativního leasingu není převod vlastnictví – zákazník předmět využívá po dobu smlouvy a pak jej vrací pronajímateli. Z ceny nové věci klient zaplatí pouze část, kterou během jejího užívání opotřebuje. Díky tomu v ní neváže kapitál. V měsíčních splátkách si předplácí předpokládaný servis, pojištění a podobně.

Zpětný leasing

Zpětný leasing umožňuje zákazníkovi přenést administrativu spojenou se správou věci na leasingovou společnost a zároveň rychle a snadno získat potřebné finance. V rámci zpětného leasingu zákazník prodává vlastní majetek leasingové společnosti za předem dohodnutou cenu. Leasingová firma mu jej vzápětí pronajme, zpravidla formou operativního leasingu. Klient tak okamžitě získá potřebnou hotovost a zároveň může využívat všech výhod operativního leasingu.

Factoring

Factoring je vhodný zvláště pro menší a střední firmy, jejichž odběratelé vyžadují delší dobu splatnosti faktur. Factoringová společnost od nich převezme pohledávky, které jim na základě sjednaných platebních podmínek vznikají. Bezodkladně po postoupení pohledávky uvolní na účet klienta sumu, která představuje podstatnou část nominální hodnoty pohledávky. Potom co odběratel uhradí fakturovanou částku na účet factoringové společnosti, je tato transakce zúčtována a klient má k dispozici doplatek. Factoringové služby jsou poskytovány takřka výhradně na bázi dlouhodobé spolupráce mezi poskytovatelem a klientem, a nejsou tak primárně určeny k řešení jednorázových transakcí nebo problémových obchodních vztahů.

Zdroj: ČLFA

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...