Masarykova univerzita je ve světovém žebříčku udržitelnosti nejlepší v ČR

Brno, 5. prosince 2023 - Ve druhém ročníku mezinárodního žebříčku QS Sustainability Rankings, který hodnotí přínos univerzit k řešení výzev trvale udržitelného rozvoje, se letos umístilo 1 403 vysokoškolských institucí z 95 zemí světa. Masarykova univerzita získala 161. světovou příčku, a v České republice byla nejlepší. V rámci ukazatelů se nejvýše umístila v indikátoru Knowledge Exchange, a to na 87. pozici na světě.

udrzitelnost ekologie

Mezinárodní žebříček QS Sustainability Rankings z portfolia univerzitních žebříčků Quacquarelli Symonds vychází od loňského roku. Pro jeho druhé vydání v roce 2023 doznal několika zásadních změn, avšak zejména zdvojnásobil počet umístěných univerzit. Masarykova univerzita tak bodovala lepší pozicí ve výrazně větší konkurenci. Loni dosáhla 281.–300. pozice ze 700 hodnocených.

Podle aktuální metodiky žebříček stojí na 53 parametrech, které sdružuje do 9 tematických indikátorů (Environmental Sustainability, Environmental Education, Environmental Research, Equality, Knowledge Exchange, Impact of Education, Employability and Outcomes, Health and Wellbeing a Good Governance) a ty dále agreguje do tří kategorií: Social Impact, Environmental Impact a Governance. Čtyřiadvacetiprocentní hodnocení stojí na vstupech, které QS zasílají a dokládají samotné univerzity. Pro větší část hodnocení pak QS čerpá informace z jiných zdrojů, patří k nim data společnosti Elsevier, veřejně dostupné národní statistiky i hodnocení třetích stran.

Ke sledovaným parametrům v žebříčku patří například bibliometrické výstupy z databáze Scopus, tedy úroveň výzkumu spojeného s trvale udržitelným rozvojem, dále pořádané osvětové a vzdělávací aktivity pro veřejnost, etické hodnoty instituce uvedené ve strategii, členství instituce v prestižních mezinárodních iniciativách a organizacích, podpora hendikepovaných, činnost výzkumného centra zabývajícího se environmentálními tématy, existence strategického závazku k udržitelnému rozvoji či zapojení studentů v rozhodovacích procesech univerzity. Ryze kvantitativními parametry jsou například údaje o počtech žen mezi studenty, akademiky a ve vedení univerzity, údaje o produkci CO2, spotřebě vody a energií. Zohledňovány jsou rovněž dva průzkumy reputace, které QS provádí mezi akademiky a zaměstnavateli.

„Když jsem se v roce 2019 poprvé ucházel o rektorský úřad, řekl jsem, že bychom jako univerzita měli mít ambici být nejlepší v České republice. Mám opravdu velkou radost, že se nám to v oblasti udržitelnosti, v té komplexitě, v jaké ji žebříček QS pojímá, podařilo. Naše umístění v TOP 200 světa a na 1. příčce mezi českými univerzitami je doceněním hodnot a principů, na kterých naše univerzita stojí a které uplatňuje ve všech svých činnostech. A v neposlední řadě je to výsledek snahy neustále překonávat sebe sama,“ uvedl rektor Martin Bareš.

Masarykova univerzita si v roce 2023 vylepšila skóre ve všech původních indikátorech. Největšího meziročního zlepšení dosáhla MU v indikátoru Knowledge Exchange, který má na celkové hodnocení vliv 10 %. Skóre v něm vylepšila z loňských 57 na letošních 91,3 a celosvětově je tak v tomto konkrétním indikátoru 87. nejlépe hodnocenou institucí světa. Univerzity jsou oceněny za spolupráci na publikační činnosti s institucemi z rozvojových zemí, aktivní nabídku osvětových programů pro širší veřejnost, míru citovanosti ve veřejných dokumentech s přímou vazbou na Sustainable Development Goals (dále jen SDG) 1–6 a SDG 8–10.

Výrazně zabodovala v novém indikátoru Governance, který sleduje etické, ekologické, transparentní a demokratické chování instituce z hlediska jejích předpisů, struktury, strategických dokumentů a také pohledem zaměstnanců (skrze Academik Reputation Survey). Indikátor má váhu 10 % v celkovém hodnocení a MUNI skórovala 89,6 z možných 100 a získala tak 117. příčku světa.

Velmi dobře se univerzitě ve světové soutěži vedlo i v dalších indikátorech s umístěním v TOP 200. V Equality s vahou 12 % získala skóre 85,8 a světově 173. pozici. Tento indikátor sleduje vědecký výkon instituce vztažený k tématům SDG 5 a SDG 10, genderovou rovnováhu instituce, úroveň podpory poskytované na půdě univerzity znevýhodněným skupinám, zakotvení inkluze v závazných dokumentech, součástí jsou též výstupy hodnocení průzkumu reputace mezi akademiky a národní statistiky k tématu rovnoprávnosti. V indikátoru Environmental Research s vahou 13 % získala skóre 87,4 a 198. světové místo. Indikátor sleduje vědecký výkon instituce vztažený k SDG 7 a SDG 11–15, míru citovanosti ve veřejných dokumentech, národní statistiky UNESCO ke Global spending on R&D a také existenci výzkumného centra v oblasti environmentálního výzkumu.

Z českých univerzit se do žebříčku QS Sustainability Rankings probojovalo letos 10 institucí, což je o 6 více než v roce předchozím. Druhá za MUNI je Univerzita Karlova se 172. světovou pozicí, třetí Česká zemědělská univerzita v Praze (323.), čtvrtá Univerzita Palackého v Olomouci na 422. pozici, následují ČVUT, JČU, VŠB-TUO, VŠCHT, VUT a MENDELU. První místa tohoto mezinárodního hodnocení obsadily University of Toronto (Kanada), University of California, Berkeley (USA) a The University of Manchester (UK).

Zdroj: MUNI, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...