Brno podpoří mladé vědce částkou 8,25 milionu Kč

Brno, 4. května 2023 - Brno si váží talentovaných doktorských studentů technických a přírodovědných oborů a léta je i podporuje. Na své poslední schůzi brněnští radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí dotace ve výši 8,25 milionu korun na další ročník programu Brno Ph.D. Talent. Pokračovat bude i navazující projekt Junior Research Group Leader (JRGL), který zastřešuje výzkumné centrum CEITEC VUT.

mlady vedec rovnice

Stipendijní program Brno Ph.D. Talent je výsledkem spolupráce veřejného, akademického a neziskového sektoru. Město Brno program finančně podporuje, organizačně jej zajišťuje JCMM, z. s. p. o., a místní univerzity jej propagují mezi svými talentovanými studenty.

„Hlavním cílem stipendijního programu Brno Ph.D. Talent je motivovat a podporovat nadějné studenty k úspěšnému dokončení doktorského studia. Díky poskytnutému příspěvku se mladí vědci a vědkyně mohou naplno věnovat svým univerzitním aktivitám, ve kterých mohou po studiu pokračovat v různých vědeckých institucích v Brně. O tom, jak je program úspěšný, svědčí i množství přihlášek do jednotlivých ročníků, které obdržíme. Průměrně jich bývá až ke dvěma stovkám,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Z přihlášených studentů vybírá nezávislá odborná komise 25 nejlepších. Ti následně získají finanční podporu na 3 roky v celkové výši 330 tisíc korun a mohou využívat další benefity programu Brno Ph.D. Talent. Mezi ně patří například nabídka kurzů pro rozvoj tzv. soft skills (měkkých dovedností) a především setkávání s dalšími oceněnými studenty a studentkami.

„Brno Ph.D. Talent má od roku 2009 na kontě 12 soutěžních ročníků a podporu několika stovek nadaných studentů a studentek. Z již ukončených ročníků programu zůstalo v Brně na vědeckých pozicích přibližně 70 % z podpořených doktorandů a doktorandek. Řada z nich přitom pochází z jiných regionů, nebo dokonce zemí. Brno se i díky tomuto projektu stává centrem postgraduálních studií,“ ocenila uvolněná zastupitelka města Brna Anna Putnová, která má na starosti spolupráci s výzkumnými organizacemi.

Další projekt – Junior Research Group Leader – se zaměřuje na zvýšení počtu excelentních výzkumných týmů v Brně. Tato podpora koncepčně navazuje právě na program Brno Ph.D. Talent. Grant je určen na vznik čtyř juniorních výzkumných skupin s potenciálem založení tzv. spin-offů. Skupiny se zaměřují především na inovativní výzkum v oblasti nano-, mikro- a biotechnologií či materiálových věd. Rada města Brna dnes doporučila zastupitelstvu, aby dodatkem prodloužilo smlouvu s Vysokým učením technickým v Brně o zajištění programu. Nově by program JRGL měl fungovat do konce srpna 2026 místo původního termínu 31. srpna 2024.

„Velmi si vážíme spolupráce s městem Brnem na pilotním projektu JRGL, který cíleně podporuje excelentní výzkum. Během dosavadního trvání této spolupráce jsme zaznamenali velký úspěch, neboť se podařilo do Brna přivést dvě zahraniční výzkumné skupiny. Jejich vedoucí získali prestižní granty Evropské výzkumné rady (ERC), což znamená, že se investice města již několikrát zhodnotila. Očekáváme, že obě skupiny navíc naplní původní cíle projektu a přispějí k založení nových technologických start-upů v Brně,“ hodnotí spolupráci ředitel CEITEC VUT Radimír Vrba.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...