Brno kompenzuje školám a školkám 54 milionů za zvýšené náklady na energie

Brno, 28. srpna 2022 - Téměř 54 milionů korun pošle město městským částem, aby pokryly svým školkám a školám zvýšené náklady na energie. Nárůst těchto je také zohledněn v prostředcích na 2. pololetí, které dostanou lokální střediska volného času, jimž má jít 1 340 000 korun.

topeni radiator

„Celkem 53 953 000 korun je určeno městským částem na kompenzaci nárůstu cen energií ve zřizovaných školských příspěvkových organizacích. Jedním z kritérií při určení konkrétních částek je počet žáků, kteří jejich školská zařízení navštěvují. Nevíce peněz, konkrétně 8 707 000 korun, tak například dostane Brno-střed s 6 837 dětmi v mateřských a základních školách. Nejméně pak navrhujeme poslat do Ořešína, kde je pouze 25 žáků, a tudíž je kompenzace ve výši 32 000. Výjimkou je Útěchov, kde není školka ani škola,“ konstatovala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Znamená to tedy, že částku, kterou již dostaly městské části na provoz mateřských a základních škol, navyšujeme o 10 %,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a připomněl, že požadavek, aby město Brno takto kompenzovalo nárůst cen energií, vzešel z červnového Sněmu starostů.

V Brně je 65 základních škol a 137 mateřských škol, pouze 4 z nich zřizuje přímo město, ostatní právě jednotlivé městské části.

Ve schváleném rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 byla také vyčleněna částka 3 300 000 korun na podporu činnosti středisek volného času a domů dětí a mládeže na území města Brna. Jedná se o příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem. „Z uvedené sumy již byla poskytnuta dotace na provoz LUŽÁNEK – střediska volného času ve výši 1 500 000 korun a dotace na provoz LIPKY – školského zařízení pro environmentální vzdělávání ve výši 460 000 korun. Zbylých 1 340 000 korun je určeno na pokrytí provozních nákladů menších lokálních středisek. Jde o polovinu potřebné částky, druhou hradí městské části, v nichž pracoviště fungují,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...