Mendelovu univerzitu povede dočasně Robert Plaga

Brno, 1. února 2022 - Ministr školství mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík dnes pověřil vedením Mendelovy univerzity v Brně svého náměstka Roberta Plagu. Reagoval tak na situaci, která nastala v minulých dnech, kdy nově zvolený rektor MENDELU Vojtěch Adam, který měl od dnešního dne ve funkci nahradit končící rektorku Danuši Nerudovou, na tento post rezignoval.

robert plaga mendelu

Ministerstvo školství v rámci řešení aktuální situace postupovalo podle paragrafu 38 vysokoškolského zákona, který říká, že pokud škola neustavila některý ze svých samosprávných orgánů, přechází výkon působnosti na ministerstvo školství nebo na jinou veřejnou vysokou školu.

Školu nyní čeká nová rektorská volba. Podle předsedy akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně Jiřího Skládanky lze očekávat zvolení nového kandidáta na funkci rektora do dvou měsíců. Akademický senát v pondělí zvolil volební komisi, ta v nejbližších dnech vypracuje harmonogram voleb a následně předseda akademického senátu vyhlásí nové volby. U těch minulých v závěrečném kole nakonec senátoři vybírali ze čtyř kandidátů.

Robert Plaga je absolventem Mendelovy univerzity v Brně. V minulosti na ní také působil jako ředitel Centra pro transfer technologií. Na ministerstvu školství je v současné době náměstkem, v letech 2017-2021 tento resort vedl.

Zdroj: MENDELU


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...