Masarykova univerzita se rozšíří o farmaceutickou fakultu

Brno, 6. května 2020 – Rovných deset fakult má mít od začátku července druhá největší vysoká škola v Česku. Ke stávajícím devíti přibude na Masarykově univerzitě (MU) nově farmaceutická fakulta, která byla dosud součástí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU). Rektoři obou vysokých škol dnes podepsali potřebné smlouvy, aby výuka farmacie pod Masarykovou univerzitou mohla i nadále probíhat ve stávajících prostorách VFU, které si MU pronajme. Rozšíření o farmaceutickou fakultu v pondělí schválil i Akademický senát MU.

masarykova univerzita se rozsiri o farmaceutickou fakultu

„Na straně obou univerzit tak byly učiněny všechny kroky k tomu, aby se vzdělávání a věda v oblasti farmacie více propojily s lékařskými a přírodovědnými obory pěstovanými na Masarykově univerzitě. Úzké propojení těchto disciplín je důležité pro rozvoj personalizované medicíny, která povede ke zlepšení zdraví a kvality života naší společnosti, jež bude v blízké budoucnosti čelit velkým výzvám v souvislosti se změnou věkové struktury obyvatelstva,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, který o přesunu farmacie začal jednat s rektorem VFU Aloisem Nečasem v září loňského roku bezprostředně po svém nástupu do funkce.

V novodobé historii českého vysokého školství je to vůbec poprvé, kdy k podobnému přesunu fakulty z jedné univerzity na druhou dojde. Protože platná legislativa s touto možností nepočítá, Akademický senát VFU stávající Farmaceutickou fakultu VFU k 30. červnu zrušil, a následně Akademický senát MU novou Farmaceutickou fakultu MU k 1. červenci zřídil. Masarykova univerzita už také předložila Národnímu akreditačnímu úřadu žádost o akreditaci dvou magisterských studijních programů farmacie, jednoho v českém a jednoho v anglickém jazyce, a také osmi doktorských studijních programů. Podle uzavřených dohod se VFU poté, co MU se svou žádostí u Národního akreditačního úřadu uspěje, svých akreditací k farmaceutickým oborům vzdá.

„Velmi si vážím přístupu rektorů obou vysokých škol, kteří vnímají potřeby úzké součinnosti farmacie, medicíny a dalších vědních oborů na Masarykově univerzitě, a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve vědě. Vychází tak vstříc společenskému zájmu uskutečňovat v rámci České republiky farmaceutické vzdělávání v co možná nejvyšší kvalitě,“ řekla děkanka Farmaceutické fakulty VFU Radka Opatřilová.

Navržené řešení počítá s přechodem všech zaměstnanců. Bez přerušení budou na nové fakultě MU pokračovat i stávající studenti. Výuka bude dál probíhat v současných prostorách v areálu VFU na Palackého třídě, které si Masarykova univerzita pronajme na pět let. Do budoucna se pak počítá s tím, že by se fakulta stala součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice, což podpoří synergii s Přírodovědeckou a Lékařskou fakultou MU, výzkumným institutem CEITEC a Fakultní nemocnicí Brno. Univerzity se v dnes podepsaných smlouvách také dohodly, že MU odkoupí od VFU přístrojové vybavení, které je nezbytné pro vědeckou a výzkumnou činnost.

Zcela minimálně pocítí změnu uchazeči o studium farmacie a posléze i studenti prvních ročníků. Aktuální přijímací řízení se odehraje ještě na Farmaceutické fakultě VFU. Uchazeči, kteří budou přijati, budou mít možnost nastoupit na Farmaceutickou fakultu MU. Na stávající studenty farmaceutické fakulty bude MU pohlížet, jako by ke změně jejich studia nedošlo, a tato změna tak nebude mít negativní vliv na jejich ubytovací a další stipendia ani na případný vznik povinnosti hradit poplatky za prodlouženou dobu studia.

Pro současné studenty a zaměstnance MU bude rozšíření školy o další fakultu znamenat především příležitost víc spolupracovat s novými kolegy a spolužáky v oboru farmacie. S ohledem na historický kontext, kdy byla farmaceutická fakulta součástí Masarykovy univerzity už v letech 1952 až 1960, bude v pořadí vzniku fakult uváděna jako šestá.

Zdroj a foto: MUNI


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...