Studie prozradí, jak čistý vzduch dýchají děti v brněnských školách

Brno, 15. dubna 2019 – Centrum RECETOX Masarykovy univerzity přizvalo vybrané brněnské školy ke spolupráci na evropském projektu, který je zaměřen na kvalitu životního prostředí ve městě a dopady na zdraví populace, zejména na zdraví dětí a dospívajících. Vědci budou měsíc měřit čistotu vzduchu ve vybraných brněnských školách.

dite skola

„Zdravé životní prostředí patří ke klíčovým hodnotám strategie rozvoje Brna na příští desetiletí. Těší mě, že město loni na podzim navázalo úzkou spolupráci s centrem RECETOX. Jeho studie nám pomůže získat informace o tom, co dýchají děti během pobytu ve školách a školkách a jak to souvisí s lokalitou a kontaminací vnějšího ovzduší, s dobou výstavby a použitými stavebními materiály,“ popsal člen Rady města Brna pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Bylo osloveno 5 mateřských a 5 základních škol tak, aby byly situovány v různých částech města a zároveň byly blízko stanice automatického imisního monitoringu, což umožní srovnávat vnitřní a venkovní prostředí. Do studie se zapojily ZŠ Arménská 21, ZŠ Gajdošova 3, ZŠ a MŠ Křenová 21, ZŠ a MŠ Horníkova 1, ZŠ a MŠ Blanenská 1, MŠ Amerlingova 4 a MŠ NA OSADĚ, Koperníkova 6.

Jedná se o čtyřtýdenní instalaci malých a nehlučných vzorkovacích zařízení do vybraných tříd a odběr prachu z těchto tříd i z celé školy. Stejná měřicí zařízení jsou instalována také venku na pozemku školy. Jedno měření probíhá v zimních a jedno v letních měsících, kdy se změní teplota, zdroje znečištění (vytápění) a provozní podmínky (větrání).

Veškeré výsledky studie budou zpřístupněny tak, aby mohly být dále využívány pro zlepšování životního a pracovního prostředí a ochranu zdraví občanů.

„Ve vnitřních prostorách škol jsou často mnohem horší podmínky než venku. Doposud se jim však nevěnovala taková pozornost. Je ale důležité, aby prostředí, ve kterém děti tráví značnou část dne, nebylo přítěží pro jejich zdraví a bylo dobře odvětrávané. Kromě monitoringu prachových částic se bude sledovat také koncentrace CO2 ve vzduchu. Studie centra RECETOX nám může pomoci odhalit problematická místa,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...