Mendelova univerzita vyhlašuje druhé kolo přijímaček na řadu oborů

Brno, 17. července 2017 - Zájemci o vysokoškolské studium mají druhou šanci podat si přihlášku na Mendelovu univerzitu v Brně. Univerzita vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení u řady bakalářských oborů. Na obory Zahradnické fakulty MENDELU je možné podávat přihlášky až do 15. srpna 2017. Učitelské obory a Technické znalectví a pojišťovnictví, které se vyučují, na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU, mají uzávěrku přihlášek 31. července 2017.

STUDENTI univerzita

„Absolventi oborů studijního programu Zahradní a krajinářská architektura se v praxi uplatňují v celé řadě odborných činností. Mohou působit jako samostatní projektanti i jako členové multidisciplinárního týmu. Uplatnění najdou v orgánech státní správy a samosprávy, v orgánech památkové péče, ochrany krajiny nebo při realizacích a údržbě vegetačních prvků. Při všech těchto činnostech mají možnost svou prací významně pozitivně ovlivnit kvalitu životního prostředí či prostředí každodenního pobytu člověka jak v urbanizované, tak v přírodní krajině,“ popsal jeden z oborů Jiří Martínek, proděkan Zahradnické fakulty MENDELU.

„Vyhlášením druhého kola přijímacího řízení na obory Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku se snažíme reagovat na přetrvávající nedostatek kvalitních pedagogů na SOŠ, jak vyplývá z výzev MŠMT i samotných středních škol. V rámci studia, které je nabízeno jak v prezenční tak v kombinované formě, získají absolventi plnohodnotné pedagogické vzdělání potřebné k vykonávání středoškolské učitelské profese,“ uvedla Martina Urbánková z Institutu celoživotního vzdělávání.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...