Mendelova univerzita chystá začátkem roku dny otevřených dveří

Brno, 5. ledna 2017 - Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně, od roku 2010 nese název Mendelova univerzity v Brně a v mnoha případech plní úlohu výlučného národního nositele vysokoškolské kvalifikace.

MENDELU

„V současnosti na naší univerzitě studuje téměř deset tisíc studentů na pěti fakultách a jednom vysokoškolském ústavu. Univerzita nabízí rozmanité spektrum studijních programů a oborů ve spojení s širokými možnostmi praktické výuky; některé obory je možné studovat také v anglickém jazyce či kombinovanou formou při zaměstnání,“ řekl prorektor pro pedagogiku doc. Martin Klimánek.

„Přijímací řízení se liší podle fakult, a proto doporučujeme seznámit se na webových stránkách univerzity s konkrétními podmínkami, zejména do kdy a jakým způsobem mají být přihlášky ke studiu podány,“ radí prorektor.

Některé fakulty přijímají na základě studijního průměru ze střední školy, některé uznávají SCIO testy, na některé obory je nutné absolvovat přijímací řízení (např. z matematiky, světového jazyka, testů studijních předpokladů, z biologie či fyziky). Na umělecky zaměřených oborech jsou požadovány talentové zkoušky.

„Všem zájemcům o studium na naší univerzitě bych doporučil navštívit Dny otevřených dveří, kde mají možnost prohlédnout si areál univerzity a její vybavení, získají potřebné informace o studiu, včetně studia v zahraničí, o možnostech ubytování, stravování a sportovního vyžití. To jim může také pomoci při jejich rozhodování,“ doplňuje prorektor.

Dny otevřených dveří na MENDELU 2017

  • Agronomická fakulta: 6. ledna, 20. ledna, 3. února 2012 vždy v 10 hodin
  • Lesnická a dřevařská fakulta: 27. ledna v 10 hodin
  • Provozně ekonomická fakulta: 22. ledna, 26. února
  • Zahradnická fakulta:  27. ledna, 24. února v Lednici
  • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: 13. ledna, 10. února vždy od 15 hodin, budova Z tř. Generála Píky 7
  • Institut celoživotního vzdělávání: 26. ledna, 12. února

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...