Brno plánuje čtyřicáté sběrné středisko

Brno, 7. října 2013 - Město Brno připravuje výstavbu v pořadí již čtyřicátého sběrného střediska na svém území. Rada města schválila v září rozpočtové opatření ve výši 1,4 mil. Kč k zajištění prostředků pro vybudování nového střediska. To by mělo vzniknout na ul. Slaměníkově v MČ Brno – Maloměřice a Obřany, která žádným sběrným střediskem nedisponuje. Na území města je v současnosti v provozu 39 sběrných středisek odpadů.

stredisko

Občané zde mohou odložit jak objemné komunální odpady, tak elektrozařízení, bioodpad atd. Odběr komunálních odpadů je zdarma. Ve vybraných sběrných střediscích odpadů lze odložit i neznečištěnou stavební suť a pneumatiky. Jelikož se nejedná o komunální odpady, je odběr pneumatik a stavební suti zpoplatněn.

Veškerý směsný komunální odpad z popelnic a rovněž většina objemného komunálního odpadu odebraného ve sběrných střediscích odpadů je energeticky využita pro výrobu páry a elektřiny v brněnské spalovně.

Zdroj: MMB


Související články: