Nejvyšší státní zastupitelství odhalilo chyby žalobců v kauzách katarského prince a Jiřího Čunka

Brno, 17. srpna 2011 (MEDIAFAX) - Nejvyšší státní zastupitelství v Brně (NSZ) ukončilo vnitřní dohled v kauzách Jiřího Čunka a katarského prince a zjistilo řadu pochybení a nestandardních postupů žalobců NZS. Ve středu o tom informovala mluvčí NSZ Helena Markusová.

08-NSZ-250

Prověrku NSZ provedlo na základě podnětu spolku Šalamoun a také z vlastní iniciativy a zaměřena byla na správnost postupu státních zástupců Nejvyššího státního zastupitelství. "Zákonnost samotného trestního řízení ve věci Jiřího Čunka a Petra Hurty nebyla prověřována, neboť rozhodnutí v této věci je pravomocné a není možné je přezkoumávat, případně zrušit cestou řádného ani mimořádného opravného prostředku," vysvětlila Markusová.

"Výkonem vnitřního dohledu byla zjištěna řada formálních i věcných pochybení a nestandardních postupů státních zástupců NSZ i tehdejšího vedení NSZ. Zjištěné vady by mohly zakládat kárnou odpovědnost státních zástupců, kterou nyní samostatně posoudí nejvyšší státní zástupce," zjistila prověrka.

Kontrola se týkala také podezření z údajného ovlivňování kauzy Čunek. "Kontrolou skončené věci bylo zjištěno, že byla šetřena nedůsledně mimo rámec trestního řízení a nebyla provedena celá řada úkonů k možnému jejímu objasnění," uvedla Markusová s tím, že NSZ proto vrátilo případ Okresnímu státnímu zastupitelství Plzeň – jih k řádnému prověření. "Uložilo provést konkrétní úkony spočívající zejména ve vyžádání vysvětlení od příslušných osob, především z řad státních zástupců a policistů," dodala mluvčí.

Pochybení v postupu žalobců vnitřní dohled zjistil v tzv. kauze katarského prince. "I v této skončené věci byla zjištěna některá pochybení a nedůslednost v postupu státních zástupců, proto byla nejvyšším státním zástupcem nařízena kontrola skončené věci, která bude zaměřena na komplexní přezkoumání řízení a dosud provedených úkonů ve věci," uzavřela Markusová. Kontrolou byl pověřen odbor trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství.

Michal Hrbek, foto: portal.justice.cz

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...