Mendelova univerzita v Brně vyhlásí Lesnický park

Brno, 14. dubna 2011 - Příští týden 22. dubna ve 14 hodin na palouku U Buku (směr Brno – Útěchov) budou lesy Mendelovy univerzity v Brně slavnostně vyhlášeny Lesnickým parkem.  Lesnický park Masarykův les Křtiny je vyhlašován z iniciativy Mendelovy univerzity v Brně

 

Lesy

Cílem vyhlášení je posílit polyfunkční poslání lesů, deklarovat mimořádné hodnoty lesních porostů ve vlastnictví univerzity (CHKO Moravský kras, dvacet přírodních rezervací a NATURA 2000), tyto hodnoty udržovat a rozvíjet je v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodářství v lesích. Svou účast na tomto slavnostním aktu přislíbil ministr zemědělství České republiky Ing. Ivan Fuksa a náměstek ministra životního prostředí Ing. Tomáš Tesař.

Vyhlášením Lesnického parku Masarykův les Křtiny se pro širokou veřejnost nemění zásady pohybu v těchto lesních porostech, pro které stále platí zákon o lesích  č. 289/1995 Sb.

Deset atributů lesnického parku „Masarykův les Křtiny“:

  • dobrovolný přístup k závazku zbudování vzorového objektu,
  • osvěta odborné i laické veřejnosti,
  • zabezpečení trvale udržitelného hospodaření v lese i v krajině, včetně myslivosti,
  • široká spolupráce v péči o kulturní krajinu,
  • komunikace s veřejností s cílem zapojení do podpory ochrany lesa a rozvoje užitečných funkcí lesa,
  • podpora regionálního rozvoje, spolupráce s místními subjekty,
  • management cestovního ruchu, péče o turistickou infrastrukturu,
  • podpora zaměstnanosti,
  • důraz na vědecké bádání a aplikaci dosažených výsledků,  
  • budování dobrého jména českého lesnictví v očích domácí i zahraniční veřejnosti.

 


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...