Římské náměstí čekají velké změny

Brno, 10. ledna 2011 - Římské náměstí je jedinečné městské zákoutí, které v sobě nese obrovský historický a pobytový potenciál. Město chce opravou náměstí navázat na dosavadní rozsáhlé rekonstrukce ulic, které se v historickém jádru provádějí. Proto se v anketě obrátilo na občany města a vyhlásilo veřejnou architektonickou soutěž.

rimske2

Soutěžící měli za úkol představit takový návrh, který by zachoval historický ráz Římského náměstí a jeho průchodnost. Navíc měli vytvořit klidovou zónu a vodní prvek. Odborná porota, ve které zasedla například městská zastupitelka Kateřina Dubská (SZ), architekt Ján Stempel či architektka Henrieta Moravčíková, vybírala z devadesáti soutěžních návrhů. S navrženými variantami nové podoby Římského náměstí se mohli lidé seznámit až do konce listopadu v bývalé brněnské káznici v Soudní ulici.

Hodnocení poroty

Potenciál dlouhodobě neřešeného prostoru v historické části města podle odborné poroty nejlépe vystihuje návrh Ing. arch. Lukáše Fišera a Ing. arch. Kristýny Caskové z Brna. Nově navrhovaná zástavba je zdařilou kombinací zachované historické podoby náměstí a nových možností dostavby vnitrobloku. Vzniknout by mělo živé komunikující náměstí a zklidněný vnitroblok se zelení a novými stavbami.

„Prostor jsme rozdělili na dvě části a každá z nich má jiný charakter. První část by se měla více uzavřít, aby nabyla na intimnosti. Bude to místo, kde si lidé v klidu posedí," vysvětlil architekt Lukáš Fišer. Jeho plán dále využívá i zadní blok domů. „Dva domy by měly mít funkci vnitrobloku, kde by mohlo vyrůst například mateřské či společenské centrum," sdělil.

rimske_namesti_02Vítězný návrh brněnských architektů Lukáše Fišera a Kristýny Caskové
na budoucí podobu Římského náměstí

Návrh, kterému porota udělila druhou cenu, je dílem autorů Ing. arch. Aleše Stuchlíka, Bc. Jany Šeré a Ing. arch. Milana Šuška. Revitalizuje dnešní narušený prostor Římského náměstí, přičemž respektuje měřítko i historickou stopu původní zástavby. Prostor poskytuje tři formy využití – veřejné, poloveřejné a soukromé. Do vnitrobloku jsou umístěny objekty alternativního bydlení. Porota ocenila, že na místě původního barokního objektu autoři navrhli židovské muzeum propojené s podzemím, čímž vhodně upozornili na historické souvislosti místa. Respektováním původního půdorysu objektu a zúžením Františkánské ulice zároveň došlo k obnovení historického vstupu do náměstí.

Třetí příčku obsadil návrh předkládající koncepci intenzívní dostavby existujícího území, respektující rozdělení prostoru na hojně využívané městské náměstí a vnitroblok, do kterého vkládá novou funkci – divadlo se zelenou pobytovou střechou. Porota ocenila tvarové řešení navrhovaných novostaveb, které vychází z charakteru okolní zástavby, avšak nesklouzává k historizujícím formám. Za pozoruhodný považuje zejména motiv věže. Autory návrhu jsou Jan Kopecký, Zuzana Hebronová a Žofie Raimanová.

(pk)

 

Římské náměstí

Římské náměstí je prostor mezi ulicemi Masarykova, Orlí a Josefská v Brně. Do roku 1744 neslo název Židovský plácek, protože se nacházelo v tehdejší židovské čtvrti. Svůj dnešní název obdrželo podle neuspořádanosti a nepravidelnosti místní výstavby. Oficiálně se jedná o Františkánskou ulici, jejíž jižní stranu tvoří zdi františkánského kláštera s kostelem svaté Máří Magdaleny. Je součástí brněnské městské památkové rezervace. V roce 1997 byl v jeho severní části proveden archeologický výzkum, při němž byla objevena studna ze 13. století a sklepy jednoho z původních gotických domů.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...