FN Brno potřebuje rozšířit registr dárců krve

Krev potřebuje stále více lidí, avšak počet dárců nestoupá. Také Transfúzní stanice Fakultní nemocnice Brno se dlouhodobě potýká s vážným nedostatkem dárců, který se v období letních dovolených ještě zvětšuje. Nejrůznějšími podpůrnými projekty se proto zdravotníci snaží získat nové dárce.

fn01


Počet dárců krve

V České republice bylo v roce 2008 registrováno na 278 tisíc dárců krve, což představuje méně než 3 % populace. Spotřeba transfúzních přípravků se v České republice meziročně zvyšuje s rostoucím počtem prováděných chirurgických výkonů a stále náročnější léčbou onkologicky nemocných. Je tedy žádoucí, aby se počet registrovaných dárců krve zvýšil.

Nepříznivá situace ve vztahu k dárcům krve je v České republice způsobena nejen jejich nedostatečným počtem, ale i značnou diverzifikací transfúzní služby. Existuje zde více než padesát zařízení transfúzní služby, která vyrábějí transfúzní přípravky a „spravují" svůj vlastní registr dárců krve „okresního rozměru". Přitom na hemoterapii náročné operační a léčebné výkony jsou prováděny ve velkých městech, kde je dárců krve nedostatek. V okresních nemocnicích a v okresních „transfúzkách" lékaři dárce krve odmítají, neboť operace a výkony, které jsou v těchto nemocnicích prováděny, většinou nevyžadují zajištění větším počtem transfúzních přípravků.

Situace na jižní Moravě

Jako příklad uvedu situaci na jižní Moravě. V regionu vyrábí transfúzní přípravky z krve dárců sedm zařízení transfúzní služby, a to Boskovice, Brno, Břeclav, Hodonín, Kyjov, Vyškov a Znojmo. Ve Fakultní nemocnici Brno je zpracováno na transfúzní přípravky 31 tisíc odběrů ročně, ve zbývajících šesti okresních zařízeních transfúzní služby činí roční produkce celkem 25 tisíc odběrů. Celý registr dárců krve FN Brno je odebrán v průměru dvakrát ročně a v okresech jedenkrát ročně. Dá se tedy říci, že registr dárců krve ve FN Brno je využit v maximální možné míře. Větší zátěž registru krevními odběry by velmi pravděpodobně způsobila chudokrevnost jednotlivých registrovaných osob (anemizaci registru). Východiskem z této nepříznivé situace by bylo rovnoměrné využívání všech existujících registrů v regionu jižní Moravy.

Přestože odběry krve, které jsou prováděny v jednotlivých „malých" zařízeních transfúzní služby v okresech jižní Moravy, jsou mnohem méně početné než odběry prováděné v Brně, jsou počty vyrobených transfúzních přípravků pro daný okresní region nadhraniční. Transfúzní přípravky vyrobené v okresním zařízení transfúzní služby se pouze z jedné třetiny spotřebovávají v místě jejich vzniku (v jednom či dvou zdravotnických zařízeních okresního typu) a zbývající dvě třetiny produktů jsou víceméně nekoordinovaně nabízeny a distribuovány do nemocnic velkých měst (do Prahy a do Brna).

fn02

Paradoxem jižní Moravy je existence dvou samostatných zařízení transfúzní služby v jediném okrese, a to v Hodoníně a v Kyjově, kdy vzdálenost mezi oběma „transfúzkami" je pouhých 20 km s dobou dojezdu 20 minut! V současné době se požadavky hemoterapie ve FN Brno daří zajišťovat díky navázání Odběrového střediska Třebíč k FN Brno, které provádí 10 tisíc odběrů ročně, a nákupem transfúzních přípravků z ostatních regionů ČR, zejména z východních Čech, v počtu téměř pěti tisíc transfúzních jednotek.

Podle mého názoru není možné centralizovat poskytování náročné léčebně preventivní péče do velkých nemocnic v Brně (což v posledních letech proběhlo a probíhá) a zároveň ponechat výrobu transfúzních přípravků, víceméně nekoordinovanou, v okresech. Taková praxe vede k nadměrnému vyčerpávání registru dárců krve v Brně a nesmyslnému putování transfúzních přípravků „po vlastech českých", nehledě na ekonomickou neefektivnost takového uspořádání.

Je třeba rovněž zmínit, že FN Brno disponuje dostatečnými kapacitami pro zpracovávání všech odběrů krve v celém jihomoravském regionu, tedy krve z Boskovic, Brna, Břeclavi, Hodonína, Kyjova, Vyškova, Znojma, ale i z Třebíče a z Jihlavy. Centralizací výroby transfúzních přípravků by bylo pravděpodobně možné ušetřit ve zdravotnickém systému jižní Moravy přibližně 20 miliónů korun ročně, nehledě na racionální využívání registrů dárců krve. Při extrapolaci příkladu jižní Moravy na celou Českou republiku by se vzhledem k počtu zařízení transfúzní služby, která v současnosti fungují jako samostatná produkční zařízení s malou produkcí, jednalo o úspory v řádu stovek miliónů korun ročně.

Dárci ve FN Brno

Fakultní nemocnice Brno disponuje registrem dárců krve čítajícím přibližně 15 500 osob, a tento počet se v průběhu posledních čtyř let prakticky nemění. V delším časovém horizontu však nelze takto registr posuzovat, neboť v roce 2006 došlo ke změně definice pravidelného dárce krve. Před rokem 2006 každé zařízení transfúzní služby do registru započítávalo všechny osoby, které v daném zařízení krev v minulosti darovaly. Od roku 2006 jsou do registru počítáni jen tzv. aktivní dárci krve, což jsou osoby, které darovaly krev nejméně jednou během posledních dvou let.

Registr dárců krve ve FN Brno je tvořen registrem v Brně a Třebíči, přičemž registr v Brně obsahuje asi 11 500 osob a registr v Třebíči přibližně 4000 osob. Zastoupení žen v obou registrech činí přibližně 25 %. V průběhu posledních pěti let dochází k mírnému „stárnutí registru", což úzce souvisí s demografickým vývojem nejen v ČR, ale i v Evropě.

Většina osob v registru FN Brno daruje krev pravidelně několikrát ročně, jednorázoví dárci krve jsou spíše výjimkou. Většinou jim v tom, aby dále darovali krev, zabrání objektivní překážky, kterými mohou být jak zdravotní, tak i sociální limity. Každoročně se FN Brno daří získat do registru více než dva tisíce nových dárců krve. Přibližně stejný počet osob z registru odchází. Pravidelní dárci krve opouštějí registr ve svých 65 letech, přitom dárců v tomto věku je v našem registru necelá stovka.

Informace o dárcovství

K dárcovství krve se může uchazeč přihlásit přímo ve Fakultní nemocnici Brno v Transfúzním oddělení a krevní bance, které jsou umístěny v pavilónu I2 v bohunickém areálu nemocnice. Pokud se uchazeč dostaví poprvé, určitě nebude odmítnut. K dalším odběrům však bude vyzván formou SMS nebo se může objednat k odběru sám na bezplatné telefonní lince 800 900 097, informace získá i na www.fnbrno.cz/darce.

MUDr. Eva Tesařová
primářka Transfúzní stanice FN Brno

 

Kdo může být dárcem

  • Zdraví lidé o váze nad 50 kilogramů a mezi 18 a 65 lety

Krev dávat nesmí

  • Lidé půl roku po operaci, tetování a piercingu
  • Těhotné ženy
  • Pacienti HIV pozitivní
  • Lidé, kteří žijí rizikově

Jak probíhá odběr

  • Klasický odběr krve trvá 7–8 minut. Najednou se odebírá asi 0,5 litru krve.
  • Dárce musí 12 hodin před odběrem držet dietu. Může jíst, ale jídla bez tuku.
  • Doporučuje se hodně pít. Dárce má nárok na den volna.

Kontakt

Na lince 800 900 097 ve všední dny od 6.30 do 14.30 hod.

 

Projekty na podporu dárcovství

Daruj krev s Českým rozhlasem

V roce 1992 se v Brně zrodila zajímavá aktivita na podporu bezplatného dárcovství krve v regionu, „Daruj krev s Českým rozhlasem". Iniciátorem se stalo Transfúzní oddělení Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci s Českým červeným křížem a Českým rozhlasem Brno. Postupně se přidávala další velká města a transfúzní oddělení, v současnosti se již jedná o celostátní, čtyřikrát ročně se opakující akci. Český rozhlas Brno navíc pravidelně dvakrát do roka pořádá koncert, který atraktivní a zábavnou formou propaguje dárcovství krve. Je poděkováním novým dárcům a seznamuje širokou veřejnost s dalšími podrobnostmi o darování krve.

Další koncert i odběr krve v Brně je naplánovaný na 15. září. Na koncertě, který se uskuteční od 14 hodin na Moravském náměstí, vystoupí Rosomák Olympic revival, Pozdní sběr, Petra Černocká a dva páry akrobatického rokenrolu TJ Sokol Brno – Královo Pole. Dopoledne se uskuteční odběr krve v Brně-Bohunicích, ale darovat krev by tentokrát měli pouze prvodárci. Další odběr se plánuje na 15. prosince.

Půl litru naděje s rádiem Kiss Hády

Rádio Kiss Hády, Transfúzní oddělení a krevní banka Fakultní nemocnice Brno se rozhodly uspořádat již potřetí dobročinnou akci, která má pomoci Transfúznímu oddělení a krevní bance rozšířit registry dárců krve. Tomu má napomoci akce „Půl litru naděje", která by měla dárcovství krve zatraktivnit a přivést k němu lidi, kteří o tomto způsobu pomoci druhým ještě neuvažovali. Akce proběhne ve dnech 18. až 22. října v Transfúzním oddělení FN Brno. Každý dárce dostane od rádia Kiss Hády dárek.

Červená z modré... pro život!

fn03Program s názvem Červená z modré... pro život! je společný projekt hokejové Komety a brněnské transfúzní stanice, který odstartoval 11. září 2008. Díky hráčům, kteří šli společně darovat krev, byli k dárcovství motivováni i brněnští hokejoví fanoušci, kterých se v prvním roce rozhodlo darovat krev 1400, téměř dvě stovky z nich pak tvořili prvodárci. Vícečetní dárci mohli jako poděkování shlédnout svá jména přímo na hracích dresech hráčů Komety. Další sezónu byl projekt zaměřen výhradně na získání nových dárců, kteří pak získali permanentku na novou hokejovou sezónu. Nyní se mají možnost zapojit i celá partnerská města včetně jejich sportovních klubů v novém projektu „Jižní Morava – Království Komety". Odměnou jim bude například setkání s hráči Komety.

O pohár akademické krve

Letos proběhl první ročník soutěže O pohár akademické krve mezi studenty dvou brněnských vysokých škol. Z Mendelovy univerzity se do projektu zapojilo 67 studentů, což představuje účast 0,65 procent posluchačů. Z Masarykovy univerzity přišlo studentů 115, tedy 0,29 procent. Dohromady darovali téměř 86 litrů krve. Transfúzní stanice plánuje oslovit i další brněnské vysoké školy.

(pk)


Komentáře 

 
+1 #4 Renata 2014-02-27 19:01
Byla jsem celkem pravidelný dárce, ale souhlasím s Josefem a Martinem, jsem znechucená a dárcem už asi nebudu.Včera (26.2.2014) jsem se snažila objednat a sestřička mi nabídla pouze dva termínu na konci března, tak nevím, asi mají dostatek dárců. Nechápu to , cítím se zdravě a v práci si taky nemůžu brát volno, kdy se to hodí zrovna nemocnici. Navíc můžu jako žena darovat pouze 3 týdny v měsíci, pokud nebudu třeba zrovna nemocná. Takže loni jsem byla pouze jednou, víckrát mi to nemocnice, díky jejich systému, neumožnila....
 
 
+2 #3 Tomáš 2014-01-31 18:05
Dobrý den
Myslím že se můžu počítat jako pravidelný dárce ročně mám tak 8-10 odběrů a kdo chce se podřídí jasně že pátky a pondělky je více plno, ale .... Prostě kdo chce tak chodí ;)
 
 
+1 #2 Martin 2014-01-28 10:38
Byl jsem pravidelným dárcem, chodil jsem 3x až 5x za rok. Jenže teď to už nejde. Celé leto 2013 (8x) jsem se snažil objednat k odběru. Vždy mi bylo řečeno "zavolejte za 10 dní".... Dnes (28.1.14) jsem to zkusil znova. Objednávají na trmín nejdříve za měsíc. Bohužel nevím co bude v zaměstnání takže mám na výběr, bud se objednám a pravděpodobně nepřijdu nebo se na to vykašlu. Odběry krve se asi už dělají jen "bezdomovcům...".
 
 
0 #1 Josef 2013-11-13 12:22
Jsem pravidelný dárce.
Dneska (13.11.)jsem se chtěl nahlásit na odběr krve tak aby byl odběr proveden během následujících tří dnů. Sestřička na tefonu mně ovšem řekla, že mohu přijít nejdříve 28.11., že do té doby je vše obsazeno.
Mám práci, kde se mohu uvolnit tak max dva až tři dny před odběrem. Plánovat si odběr dva až tři týdny dopředu je pro mně nepraktické a odrazuje mně to. Teď jsem zdraví a mohu jít na odběr, během dvou - tří týdnů se mohu nachladit, onemocnět atd. Systém objednávání s tak dlouhým časovým intervalem není dobrý pro dárce.