Brno má třetí univerzitní kampus

Ve středu 31. března převzala Mendlova univerzita v Brně za účasti primátora města Brna Romana Onderky, hejtmana kraje Michala Haška a rektora Mendlovy univerzity Jaroslava Hluška do svého vlastnictví budovy Spořitelní akademie (SPAK) na třídě Generála Píky v Brně. Historický areál univerzity je propojen lávkou přes Drobného ulici s Botanickou zahradou a arboretem, v jehož těsné blízkosti se budovy SPAK nacházejí. Univerzita získala nové výukové, ubytovací a stravovací prostory pro své studenty, provázané ze stávajícím areálem. „Univerzita se dále rozvíjí a stávající prostory již nedostačují kapacitně. Po sedmi letech, kdy byl dostaven pavilon Q, univerzita rozšíří své prostory, ve kterých bude sídlit zejména její nejmladší Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, která byla založena v roce 2008,“ řekl rektor Jaroslav Hlušek.
„V Brně studuje na šesti veřejných vysokých školách přes osmdesát tisíc vysokoškoláků, kteří jsou v dnešní době již nepostradatelnou součástí života a chodu města. Předáním symbolického klíče mezi zástupci České spořitelny a Mendelovy univerzity v Brně se položí pomyslně základní kámen pro vznik a vybudování třetího univerzitního kampusu v Brně a to po Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém. Tento kampus vytvoří spolu s ostatními dvěma základní páteř univerzitního vzdělání v Brně, které patří bezpochyby k nejlepšímu v České republice,“ dodal primátor města Brna Roman Onderka.

SPAK_1.jpg


Jaké příslušenství byste měli používat pro svůj vůz

Jako majitel vozidla víte, že je důležité udržovat vozidlo v dobrém stavu. Nejenže díky tomu váš vůz vypadá hezčí, ale také pomáhá udržovat jeho bezproblémový provoz. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je používání autopříslušenství.