Uchazeči o studium na Masarykově univerzitě podali rekordní počet přihlášek

Přes šedesát tisíc přihlášek podali uchazeči o studium v bakalářských a nenavazujících magisterských programech na Masarykově univerzitě. Počet zaplacených a podaných přihlášek pro tento typ studia je o dva tisíce vyšší než loni a překonal tak všechny dosavadní rekordy, a to i přes dlouhodobý pokles populační křivky. Masarykova univerzita tím opět potvrdila, že je vysoce žádanou univerzitou, uznávanou v celém středoevropském prostoru. „Pozitivní je zejména to, že roste zájem i o přírodovědné obory a studijní programy nabízené naší nejmladší fakultou sportovních studií,“ řekla prorektorka Ivana Černá, která má na starosti organizaci přijímacího řízení.
Největší zájem projevili uchazeči tradičně o filozofickou fakultu (11 781 přihlášek), kterou následovala fakulta sociálních studií (10 075 přihlášek) a ekonomicko-správní fakulta (7706 přihlášek). Největší meziroční nárůst v počtu přihlášek však zaznamenali na přírodovědecké fakultě, kam letos uchazeči zaslali 4869 přihlášek, což je o zhruba 800 více než loni, a na fakultě sportovních studií, kde registrují 2534 přihlášek, což je také přibližně o 800 více. Zvýšil se i počet přihlášek, které podali uchazeči ze Slovenské republiky, přišlo jich přes osm tisíc.
Celkový počet přihlášek podaných na Masarykovu univerzitu není konečný. Až do konce dubna se mohou zájemci hlásit do nově akreditovaného bakalářského studijního oboru Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost, který vznikl ve spolupráci pedagogické a ekonomicko-správní fakulty. Otevřeno je stále přijímací řízení do navazujících magisterských a doktorských programů.
S přípravou na přijímací zkoušky pomůže uchazečům nový e-learningový kurz, který univerzita zpřístupnila na webové adrese http:/ / www.muni.cz/ tsp. Pomocí něj si mohou zájemci zdarma projít na internetu všechny typy otázek Testu studijních předpokladů, jehož úspěšné zvládnutí je podmínkou pro přijetí na většinu fakult Masarykovy univerzity.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...