Tubus Královopolského tunelu byl proražen

Ve čtvrtek 25. března byl slavnostně proražen tubus Královopolského tunelu, který je součásti brněnského velkého městského okruhu (VMO). Projekt s oficiálním názvem „Silnice I/42, VMO, Dobrovského B“ po svém dokončení podstatně sníží hustotu dopravy ve vnitřním Brně. Stavba je součástí velkého městského okruhu (VMO) a je umístěna na území městských částí Královo Pole a Žabovřesky. Hlavní část stavby tvoří dva tubusy ražených tunelů. Tunel I je dlouhý 1237 metrů, tunel II má délku 1258 metrů. Mimo vlastních tunelů je součástí stavby dalších 450 stavebních objektů a provozních souborů. Hustá povrchová zástavba se souvisejícími inženýrskými sítěmi a dopravními komunikacemi na povrchu a zároveň specifické geologické podmínky brněnských neogenních jílů řadí stavbu tunelů a souvisejících objektů VMO Dobrovského ke zcela unikátním inženýrským stavbám v České republice. Nadloží tunelu se pohybuje v rozmezí od pouhých šesti metrů u provizorních portálů po maximální hodnotu 21 metrů.
Hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Financování stavby je zajištěno ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V rámci sdružených prostředků přispívá na výstavbu také statutární město Brno. Celková cena se bude pohybovat kolem šesti a půl miliardy korun. Zprůjezdnění silnice č. I/42 VMO je plánováno na rok 2011, kompletní dokončení díla na květen roku 2014.

DSC_0002_1.JPG

 

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...