Krajský úřad získal cenu za kvalitu

Cenu za kvalitu ve veřejné správě, kterou uděluje Ministerstvo vnitra ČR, získal za rok 2009 Krajský úřad Jihomoravského kraje. Ocenění mu bylo uděleno ve stupni „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ za zavedení systému managementu jakosti dle mezinárodních norem ISO 9001:2001. „Systém řízení kvality dle normy ISO 9001 byl na krajském úřadě zaveden v roce 2007, od té doby jsme úspěšně absolvovali dva dozorové audity a letos proběhne recertifikace systému,“ upřesnil ředitel krajského úřadu Jiří Crha, který ocenění převzal v Táboře na Národní konferenci kvality ve veřejné správě.