V Brně bude nová in line dráha

V Brně-Kohoutovicích, přímo v areálu ZŠ Pavlovská, vyroste nová in line dráha. V oploceném areálu školy jsou pozemky, které jsou částečně využívány jako sportoviště školy, je zde vybudovaná atletická dráha a hřiště pro basketbal s asfaltovým povrchem. Zbytek pozemku je zatravněn s náletovými dřevinami. „Na uvedených pozemcích je navrhována in line dráha s asfaltobetonovým povrchem. Délka dráhy je 260 m při vnitřní straně oválu, šířka dráhy 7,5 m,“ uvádí Jaroslav Suchý, člen Rady města Brna. Uvnitř dráhy bude vybudováno univerzální hřiště pro míčové hry s umělým povrchem o rozměru 25 x 50 m. Toto hřiště bude sloužit škole, nebude přístupné veřejnosti, proto bude kolem něj vyroste oplocení do třímetrové výšky. Kolem in line dráhy se bude rozprostírat oboustranná zatravněná bezpečnostní zóna v minimální šířce 2,5 m. U dráhy bude vybudován přístřešek s lavičkami pro přezouvání bruslařů se dvěmi fontánkámi s přívodem pitné vody. K dráze bude přivedena kabeláž pro časomíru, ozvučení a osvětlení dráhy. Pro veřejnost by měl být tento areál volně přístupný tak, aby nenarušoval chod samotné školy.

inline.gif


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...