Přivítejte jaro na naučných stezkách

Brno, 3. dubna 2011 - Okolí Brna je plné krásných přírodních zákoutí, která stojí za zhlédnutí v každém ročním období. Vydejte se k nim po naučných stezkách, turistických a cyklistických trasách zřízených a udržovaných péčí úřadů brněnských městských částí, občanských sdružení a spolků ochránců přírody.

03-stezky-01

Snahou města Brna je postupně budovat a obnovovat stezky, které by propojovaly a zpřístupňovaly mozaiku významných přírodních i historických lokalit. V současné době je takových tras v Brně a jeho okolí patnáct. Aktuální přehled o nich poskytuje studie Mapování naučných stezek v městě Brně, která byla zpracována z podnětu Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Zmapování stávajících naučných stezek ve městě Brně provedlo občanské sdružení Rezekvítek.

Naučná cyklotrasa Přírodním parkem Bobrava

Cyklostezka údolím říčky Bobravy je okružní, začít či napojit se na ni můžete takřka kdekoliv. Od Pisárek až k Nákupnímu centru Olympia vede stezka městem okolo řeky Svratky po cyklotrase směrem na Vídeň. Na tomto úseku stezky se ještě nesetkáte s žádnou naučnou tabulí. Poté stezka vede údolím Bobravského potoka po modré značce a první naučnou tabuli naleznete v Modřicích. Zpátky do města se stezka vrací přes Ostopovice a Nový Lískovec, kde je také její poslední tabule. Stezka je po celé své trase vyznačena žlutými navigačními tabulkami. Naučné tabule podél trasy informují o zajímavostech z vesnic na obou březích. Trasa je ideální na půl- až celodenní výlety na kole. Stezka vede zčásti Přírodním parkem Bobrava, kde se na některých místech rozkládají nádherné louky údolní nivy říčky Bobravy.

03-stezky-02

Naučná stezka Bohunice

Tato kulturně-přírodovědná naučná stezka, kterou vybudoval 32. tábornický oddíl Severka, vede převážně brněnským sídlištěm Bohunice. V tomto sídlišti, které zrovna neoplývá přírodními či kulturními zvláštnostmi a památkami, se oddíl snaží děti a mládež zapojit do samotného vyhledávání těchto zajímavostí a ukázat je všem návštěvníkům Bohunic. Naučná stezka lemovaná informačními tabulemi má určitě přínos jak pro mládež, tak i pro rodiny s dětmi a pro školy. Částečnou nevýhodou stezky je, že kdo dobře Bohunice nezná, ten se na stezce hůře orientuje. Pokud si tedy chcete opravdu celou stezku projít, je lepší vytisknout si dopředu mapu stezky (www.severka.org/stezky). Procházka po ní je příjemná, zejména úsek trasy kolem potoka Leskavy či část cesty po Červeném kopci, kde návštěvníka ohromí krásné výhledy na Brno.

03-stezky-03

Brněnská přehrada, jak ji neznáte

Naučná stezka, která má ekologické zaměření, vede od přístaviště v Brně-Bystrci přes hráz po zastávku Osada po pravém břehu Brněnské přehrady po trase červené turistické značky. Nemusíte se tedy bát, že byste cestou zabloudili. Tato stezka není okružní, takže zpátky byste se měli vrátit stejnou cestou. Celá trasa je vedena po asfaltových cestách, proto je ideální pro výlet na kole či na procházku s kočárkem. Pomocí šesti naučných tabulí se seznámíte s historií přehrady a okolních lesů a s místní flórou a faunou. Doprovodné texty na dalších tabulích vás zavedou i do mikrosvěta vodních řas a sinic Brněnské přehrady.

03-stezky-04

Naučná stezka Hády a Údolí Říčky

Snad nejobsáhlejší stezka v Brně vede údolím řeky Svitavy, stepními loukami bývalého lomu Hády a poté údolím Říčky v líšeňském Mariánském údolí. Nejedná se o okruh ani není přesně dána trasa. Obejít všechny zastávky zabere celý den, proto je lepší projít si tuto stezku během několika výletů.

Sedmnáct naučných tabulí s texty, fotografiemi a barevnými ilustracemi, velice často i s informacemi ve slepeckém písmu, vám přiblíží přírodní, historické a geologické zajímavosti severovýchodního okraje Brna a jižní části Moravského krasu. Všechny panely se nachází na turisticky značených cestách.

Šikovný cyklista zvládne projet všechna zastavení na horském kole, i když některé úseky vedoucí pěšinou mezi stromy jsou sjízdné jen s vysokou dávkou opatrnosti.

Na tuto stezku navazuje asi dvoukilometrová stezka Údolím Říčky (Moravský kras), která návštěvníka zavede například k až Ochozské jeskyni a jeskyni Pekárna.

03-stezky-05

Hrad Veveří

Státní hrad Veveří, jeden z nejrozsáhlejších moravských hradních areálů, se nalézá v nádherném prostředí nad soutokem řeky Svratky s potůčkem Veverkou, v místech, kde se řeka rozšiřuje v Brněnskou přehradu. Nejbližší brněnská městská část Bystrc je vzdálena necelých devět kilometrů.

Naučná stezka, věnovaná informacím o hradu Veveří, začíná u křižovatky silnice Bystrc–Veverská Bítýška a odbočky ke kostelíku Nanebevzetí Panny Marie. Poté prochází nádvořími hradu a končí před lávkou pod hradem. Stezka je poměrně krátká, přesto se na ní dozvíte mnoho zajímavých informací – jak o historii hradu, tak i o místě, kde se právě nacházíte.

Stezka je příjemným zpestřením procházky v okolí hradu. Procházku můžete doplnit návštěvou zpřístupněných prostor hradu či prohlídkou výstavy živých dravců a sov na Příhrádku hradu Veveří.

03-stezky-06

Naučná stezka Jelení žlíbek

Naučná stezka vede krásnou přírodou Podkomorských lesů podél přírodní rezervace Jelení žlíbek. Začíná na Kozí horce, vychází na hřbety a do žlebů jihozápadně od Brněnské přehrady a končí na zastávce Obora. Samotná stezka je dlouhá přes tři kilometry, netvoří však okruh, je třeba tedy počítat i s časem na návrat.

Stezka je vhodná i pro kolo, ačkoliv její konec je značně zarostlý. V období dešťů je cesta v jednom z úseků často podemletá, takže ani pro turistiku není nijak snadná. Stezku lze jistě doporučit i pro rodinné výlety, naučné tabule vás postupně seznámí s flórou a faunou Podkomorských lesů, dozvíte se spoustu informací o ekosystému lesa a chráněné oblasti Jelení žlíbek s původní bučinou pralesovitého charakteru a až s 200 let starými mohutnými buky. Okolí je velice tiché, protože stezka se sedmi zastaveními nevede po žádné turistické značce.

03-stezky-07

Kamenný vrch

Tato naučná stezka vede územím přírodní rezervace Kamenný vrch nad Myslivnou. Stezka přibližuje návštěvníkům historii místa Kamenný vrch a představuje zdejší stepní společenstva – rostliny a živočichy, kteří se zde nacházejí. Její délka je přibližně jeden kilometr a má osm informačních zastávek, které jsou uvedeny i v Braillově písmu pro zrakově postižené, kteří tuto stezku také hojně navštěvují.

Rezervace je známá především výskytem koniklece velkokvětého. Populace koniklece je tu největší z celé České republiky a čítá 50 až 60 tisíc jedinců, kteří každým jarem rozkvétají. Stezka má sedm zastavení. Terén trasy je nenáročný a umožňuje návštěvu i méně pohyblivým lidem či maminkám s kočárky.

03-stezky-08

Přírodní památka Údolí Kohoutovického potoka

Mezi brněnskými městskými částmi Kohoutovice a Pisárky (Šárka) se rozkládá poměrně rozsáhlá zalesněná oblast. V její dolní části se nachází přírodní památka Údolí Kohoutovického potoka, která má rozlohu pouhé tři hektary. Přírodní památkou vede krátká naučná stezka se třemi informačními tabulemi.

Důvodem ochrany této lokality jsou původní zalesněné svahy tvořené zejména buky, lípami, javory a habry. Vyskytuje se zde také množství vzácných rostlin podhorských a horských poloh a chráněných druhů bylin – například oměj vlčí mor, okrotice červená či náprstník velkokvětý. Stezka je v bezprostřední blízkosti zástavby, takže je velmi dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Klid lesa je však poněkud narušen hlukem z blízké silnice.

03-stezky-09

Krajem říčky Ponávky

Mikroregion Ponávka leží v malebné krajině severně od Brna. Na jeho území se nalézá mnoho přírodních krás, pro které je vyhledáván. Typický obraz kraje vytvářejí rozsáhlé lesy, kde se místy zachovala původní skladba dřevin. Naučná stezka vznikla z podnětu svazku obcí mikroregionu (Česká, Lelekovice a Vranov). Vede převážně po místních značených cestách přes nejzajímavější místa v okolí těchto tří obcí (rozhledna na Babím lomu, klášter ve Vranově, Lelekovický hrad apod.). Autoři stezky mysleli nejen na pěší turisty, ale i na cyklisty. Podle charakteru terénu jsou v některých místech trasy vedeny odděleně. V terénu je „pěší" stezka značena symbolem se dvěmi modrými vlnovkami, „cyklistická" varianta symbolem jízdního kola a jednou vlnovkou. Stezka je lemována lavičkami a zajímavými dřevěnými plastikami, které byly při stavbě stezky umístěny v krajině, například známé „lelkovadlo" či „nekonečno".

03-stezky-10

Stezka zdraví Brno–Lelekovice

Stezka zdraví, která byla zřízena v rámci projektu Brno – zdravé město, vede údolím říčky Ponávky z Mokré Hory do Lelekovic kolem několika rybníků a železniční trati Brno–Tišnov. Povrch stezky je zpevněný, takže je stezka ideální pro jízdu na kole nebo rodinný výlet s kočárkem.

Cestou můžete posedět na lavičkách a dozvědět se z naučných tabulí například o mlýnech a rybnících na Ponávce, o zaniklém skokanském můstku či fauně a flóře okolí. Údolí Ponávky je vhodné pro krátkodobou rekreaci. Pět zastavení této Stezky zdraví vás provede historií kraje, seznámí vás s řadou zajímavostí a také neopomene upozornit na sochy, které se podél stezky nacházejí.

Na stezku volně navazuje naučná stezka Údolím říčky Ponávky vedoucí k obcím Česká a Vranov.

03-stezky-11

Ekostezka Lesná

Asi málokdo z nás ví, že v oblasti městské části Brno-Lesná se nachází naučná ekostezka. Příjemná dvoukilometrová procházka vede nejprve sídlištěm mezi panelovými domy, poté zajímavým přírodním útvarem Čertova rokle – poměrně rozsáhlou zalesněnou plochou přímo v srdci Lesné. Na deseti tabulích se můžete dočíst mnoho zajímavostí o historii, místní flóře či fauně, přírodních podmínkách, erozi, ale také třeba i to, odkud pochází pitná voda pro Brno. U některých panelů můžete hledat i odpovědi na jednoduché otázky. Stezka je velice dobře značená, takže ani ten, kdo na Lesné nikdy nebyl, se určitě neztratí. Začíná i končí na konečné stanici tramvaje.

03-stezky-12

Medlánecká naučná stezka

Tato naučná stezka prochází nejzajímavějšími částmi území Medlánek. Okruh vede od kruhového objezdu k rybníku, studánce v Perglu a k přírodnímu parku Baba. Poté návštěvník projde kolem medláneckého letiště k Medláneckým kopcům a zpět do Medlánek. Medlánecké kopce byly kvůli zbytkům stepních rostlinných společenstev vyhlášeny za přírodní památku. Koho nebaví rostlinky, může se pokochat kruhovou vyhlídkou prakticky na celé území Medlánek. A můžeme zde vidět i další přírodní zajímavosti. Jednou z nich je medlánecké letiště, které je současně registrovaným významným krajinným prvkem s názvem „Syslí rezervace" s výskytem kriticky ohroženého sysla obecného.

03-stezky-13

Obora Holedná

Mezi sídlišti Jundrov, Kohoutovice a Bystrc se nachází jedinečná přírodní lokalita obora Holedná. Tato obora je svým umístěním uprostřed velkého města naprosto výjimečná, protože zejména děti z města nemají tolik příležitostí vidět na vlastní oči život divoké zvěře.

Součástí areálu je i malá obůrka s divočáky a několik jezírek.

Nejzajímavějšími lokalitami obory prochází značená naučná stezka, která vás seznámí s množstvím přírodních zajímavostí obory a jejího okolí. Odpočinkové altány, posezení a jednoduché prolézačky vám poslouží k relaxaci při odpolední procházce.

Hlavní vstup do Obory je od zastávky Stará dálnice, kde je také prostorné parkoviště. Od vstupu vedou dvě trasy – kratší zpevněná cesta vede směrem k Bystrci, která i s odbočkou k jezírkům zabere asi hodinu a hodí se i pro výlety s kočárkem. Delší trasa, méně rušná, vám zabere necelé dvě hodiny, vede ke Kohoutovickému sídlišti a končí nad Libušiným údolím.

03-stezky-14

Významné krajinné prvky Ořešína

Tato stezka je věnována registrovaným významným krajinným prvkům v okolí Ořešína. Na ořešínském katastru se nachází jediné zvláště chráněné území – přírodní rezervace Babí doly (údolí s dvěma rybníky na přítoku Ponávky). Rybníčky s přirozeným břehovým porostem a vysokou čistotou vody jsou významné z hlediska rozmnožování obojživelníků – především ropuchy obecné a výskytu raků. V této lokalitě je registrováno pět významných krajinných prvků: Meze u křížku, Údolí Rakoveckého potoka, Prameniště Ořešínského potoka, Horka u Ořešína a Ořešínská rákosina – prameniště Jemnického potoka, které je jedním z posledních zachovalých mokřadů na území města Brna.

V tomto případě se nejedná o typickou naučnou stezku, spíše o komplex naučných tabulí. Cesty mezi jednotlivými zastaveními tedy nejsou nijak značeny. Pravidelné spojení s městem Brnem městskou hromadnou dopravou umožňuje skvělé výchozí stanoviště pro rodinné výlety.

03-stezky-15

Povodí Moravy – Naučná stezka

Naučná stezka, která vede kolem nejznámější brněnské rekreační oblasti Brněnské přehrady, má dvě trasy. Obě začínají u přístaviště na Rakovci – trasa A vede přes hráz na Sokolské koupaliště, trasa B pak kolem rakovecké zátoky směrem na Kozí horku. Na této trase míjíte lavičky, dřevěné sochy a drobné prolézačky pro děti umístěné na břehu vodní nádrže. Dřevěné skulptury vám nabízí místo pro odpočinek a výhled na vodní hladinu přehrady.

Na obou trasách naleznete čtyři stejné naučné tabule, které vás postupně seznámí s historií vodního díla, výskytem planktonu a sinic a v neposlední řadě také s rybenou vyskytující se v brněnské nádrži. Stačí tedy navštívit jednu či druhou stranu. Obě trasy jsou vedeny po zpevněných cestách, proto jsou ideální pro návštěvu na kole či s kočárkem. Stezka doplňuje další naučnou stezku Brněnská přehrada – jak ji neznáte.

03-stezky-16

Zdroj: Odbor životního prostředí MMB, o.s. Rezekvítek - studie Mapování naučných stezek v Brně,
Foto: Rezekvítek a archiv Urban centrum


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...