Mamografické vyšetření podstoupila téměř stovka tělesně postižených žen

Mandre Group, jeden z největších zaměstnavatelů zdravotně postižených v ČR, jako hlavní partner přivítal hendikepované ženy na bezplatném preventivním mamografickém vyšetření. Akce s názvem „Ženy ženám“, která proběhla v úterý 20. října na brněnské Poliklinice Brno – Židenice, se ze strany tělesně postižených žen setkala s velmi pozitivním ohlasem. Vyšetření podstoupilo celkem 93 žen. „Problematika preventivního mamografického vyšetření pro tělesně postižené představuje skryté problémy – je potřeba zajistit například bezbariérové vchody, tlumočníka do znakové řeči nebo asistenta, který je k lékaři dovede. Naše společnost zdravotně postižené v tomto směru dlouhodobě podporuje, proto jsme se stali hlavním partnerem akce,“ říká Ivor Ševčík, jednatel Mandre Group.
Výsledkem vyšetření byl popis snímku a ultrazvukového vyšetření a seznámení pacientky se zprávou, kterou si mohla odnést s sebou. „Hlavním cílem celé akce bylo upozornit zdravotně postižené ženy na prevenci vyšetření prsní tkáně, kterému často není věnována náležitá pozornost,“ říká Ivor Ševčík. Rakovina prsu je přitom nejběžnější formou rakoviny, kterou je celosvětově postižen asi milion žen. Včasná diagnostika výrazně zvyšuje úspěšnost léčby a jen díky screeningu mohou být zhoubné nádory odhaleny dříve, než by se začaly projevovat.

mamograf_1.JPG

Zmíněná akce je pouze jednou z forem, jak Mandre Group hendikepované občany podporuje. „Velký důraz klademe na dlouhodobou péči o zdravotní stav našich zaměstnanců,“ říká Ivor Ševčík. Kromě příspěvků na masáže či wellness společnost poskytuje osm týdnů dovolené. Na letošní odměny vyčlenila milion korun, příští rok pak pro své postižené zaměstnance připravuje nové vzdělávací kurzy a semináře.
Společnost Mandre Group vznikla v roce 2006, kdy zaměstnávala dvacet lidí se zdravotním postižením. V průběhu následujících dvou let se stala jedním z největších zaměstnavatelů plně nebo částečně invalidních osob v České republice. V současnosti je Mandre Group holdingovou skupinou dceřiných společností, které se zabývají developerskou a realitní činností, vývojem softwaru, logistikou, skladováním, lehkou výrobou, cestovním ruchem a finančními službami.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...