Datové schránky aktivovaly kraj i Brno

Jihomoravský kraj ve čtvrtek 1. října aktivoval svou datovou schránku a zahájil tak po zkušebním provozu její plnohodnotný provoz. „Aktivaci jsme provedli o měsíc dříve, než stanovuje zákon,“ upozornil ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Crha. Kraj chce podle něj umožnit uživatelům datových schránek, aby si na tento způsob komunikace zvykli ještě před jeho povinným užíváním od 1. listopadu. Ve zkušebním provozu kraj schránku testuje od poloviny července. „Na základě dosavadních zkušeností jsme provedli organizační a technická opatření, proškolili jsme zaměstnance tak, abychom byli na fungování datových schránek dobře připraveni,“ přiblížil ředitel krajského úřadu.
Od 1. října aktivoval svoji datovou schránku také Magistrát města Brna. Vlastní aktivaci předcházelo zapojení Magistrátu města Brna do pilotního provozu a důkladné testování napojení na elektronickou spisovou službu. Teprve po ověření plné funkčnosti bylo přistoupeno k ostrému provozu. Každý, kdo má zřízenu a aktivovánu vlastní datovou schránku, se tedy může obracet na Magistrát města Brna i touto formou elektronické komunikace.
Datové schránky slouží ke komunikaci s orgány veřejné moci i mezi těmito orgány vzájemně. Povinně jej musí od 1. listopadu 2009 používat právě orgány veřejné moci při komunikaci mezi sebou, vůči právnickým osobám, kterým byla datová schránka zřízena ze zákona a vůči těm, kterým byla zřízena schránka na základě jejich vlastní žádosti. Zpráva podaná přes datovou schránku plně nahrazuje doručenou zásilku, a to i do vlastních rukou.

Vinařství Dvořáček LTM

 

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...