Vědecké výsledky Masarykovy univerzity mají být dostupné pro všechny

Brno, 19. prosince 2022 - Vedení Masarykovy univerzity schválilo Strategii Open Science MU 2022-2028. Jde o klíčový dokument definující kroky univerzity k tomu, aby co nejefektivněji sdílela výsledky své vědecké a odborné činnosti v rámci akademického sektoru, ale také s veřejností, a naplňovala tak svou roli společensky odpovědné institutce.

open-science-strategie-je-venku muni

Kromě sdílení vědeckých článků, jejichž publikace v tzv. „otevřeném režimu“ se už dnes stává standardem, si Masarykova univerzita předsevzala systematicky podpořit také oblast sdílení a správy vědeckých dat. Jedná o obdobnou iniciativu, jaká již několik let probíhá v rámci veřejné správy skrze Národní katalog otevřených dat, ale v akademickém prostředí. Příkladem takového využití dat veřejného sektoru je pak např. možnost zobrazení dostupnosti přesných odjezdů a polohy dopravních prostředků ve městě v mobilních aplikacích.

Strategie má za cíl posílit společenskou odpovědnost univerzity, neboť vědecké výzkumy jsou zpravidla hrazeny z části nebo plně z veřejných rozpočtů. Koncepční sdílení výzkumných výsledků tak napomůže opakovanému využití těchto dat, jak z řad veřejnosti (nadšenci do vědy, popularizátoři, občanské vědecké projekty), tak i z řad komerčních subjektů, kdy produkty s vyšší přidanou hodnotou opětovně přinesou více peněz do státního rozpočtu, tedy i více peněz pro vědu a její celospolečenské uznání jako takové.

„Jsem velmi ráda, že Masarykova je první univerzitou v České republice s takto podrobně a systematicky popsaným přístupem k otevřené vědě. Kroky uvedené v dokumentu jsou klíčové a jsou potřebné k tomu, aby náš výzkum byl konkurenceschopný na evropské i světové úrovni, říká prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU Šárka Pospíšilová, která agendu Open Science ve vedení univerzity zaštiťuje.

Strategie je na Masarykově univerzitě realizována prostřednictvím Ústavu výpočetní techniky MU ve spolupráci s Odborem výzkumu rektorátu Masarykovy univerzity. „Open Science a zejména sdílení vědeckých dat v tzv. FAIR režimu jsou klíčové pro moderní a digitální rozvoj univerzity ve 21. století. Strategie koncepčně tyto aktivity řeší a připravuje univerzitu na nové výzvy, které nás čekají v následujících letech, jako je např. pro Českou republiku implementace European Open Science Cloud (EOSC), neboli prostředí pro celoevropskou správu výzkumných dat,“ dodává ředitel ÚVT MU Luděk Matyska.

Obecným cílem a vizí Strategie Open Science MU 2022–2028 je zajistit, aby se principy tzv. otevřené vědy staly integrální součástí výzkumného procesu a infrastruktury služeb Masarykovy univerzity na úrovni srovnatelné s předními světovými výzkumnými organizacemi. Tento krok umožní univerzitě nejen zvýšit kvalitu vědeckého výzkumu, ale také rozvinout pokročilou formu služeb na podporu vědy a podpořit systémovou změnu, kterou celý vědecký sektor ve vyspělém světě nyní prochází.

Zdroj a foto: MUNI


Související články: