TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ - prosinec 2020

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je muzeum UZAVŘENÉ.

Zavřené jsou i všechny památky ve správě Technického muzea v Brně.