TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ - duben 2017

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
Purkyňova 105, 612 00 Brno
tel.: 541 421 411
Otevřeno: út - pá  9.00 - 17.00, so - ne 10.00 - 18.00, pondělí zavřeno
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.technicalmuseum.cz, www.tmbrno.cz

Výstavy

Svět kostiček® – vstupte do světa LEGO®
Detailní repliky technických zařízení
TMBlegoTraktory, jeřáby, motorky, helikoptéry, letadla, vlaky – vše pohyblivé a funkční. Jako by se svět smrskl do malých rozměrů. Modely různých technických strojů vyrobených z „kostiček“ zaplní v dubnu prostor Technického muzea v Brně. Se svými řídícími nápravami, diferenciálními náhony, motory, rotory, pneumatickými systémy a dalšími vymoženostmi se budou blížit nejen vizuálem ale i funkčností reálným předlohám.

Pro dětské návštěvníky bude přichystaný hrací koutek, ve kterém najdou zábavu i ti nejmenší. Děti do dvou let si zde budou moci vyzkoušet Baby Primo. Pro starší tří let pak bude připravena Duplo zóna a pro ještě starší klasické Lego®. A dokonce ti techničtěji založení si budou moci zkusit poskládat i roboty.
11. 4. 2017 – 10. 6. 2017

Počátky Českého slepeckého tisku
Sté výročí založení časopisu Zora
Časopis Zora začal vycházet v lednu roku 1917. První číslo vyšlo jak v Braillově písmu, tak i pro běžné čtenáře, aby mohli jakýmkoliv způsobem podpořit jeho vydávání. Časopis vychází dodnes a zabývá se tématy, která jsou blízká nevidomým, i dalšími oblastmi života. Vychází 2x měsíčně v Braillově písmu a 1x ve zvětšeném běžném písmu pro slabozraké čtenáře. Vydává jej Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) České republiky.

Výstava prezentuje historické dokumenty, které charakterizují výročí prvního vydání časopisu i cestu k jeho realizaci. Dokumentace je jednak z Oddělení dokumentace slepecké historie Technického muzea v Brně, jednak z redakce časopisu Zora a také některou zapůjčil vzdálený příbuzný prvního redaktora Zory K. E. Macana.

Spolek Český slepecký tisk měl za úkol šíření kultury a osvěty mezi nevidomými, od roku 1918 na celém tehdejším území Československa včetně Podkarpatské Rusi. Stát spolek nijak finančně nepodporoval. Peněžní prostředky na vydávání periodik, knižních publikací a hudebnin, na provoz knihovny získával spolek pořádáním různých společenských a dobročinných akcí.

Výstava Počátky Českého slepeckého tisku, sté výročí založení časopisu Zora představí podrobně okolnosti vzniku českého tisku pro nevidomé až po současnost. Projekt se koná za finanční podpory statutárního města Brna.
6. 3. 2017 – 20. 6. 2017

Brno na dvou kolech (z historie Grand Prix)
brnona2kolechTechnické muzeum v Brně otevírá od 4. 11. dlouhodobou výstavu k historii silničních závodů v Brně. S motocyklovým sportem a závody se Brno setkalo poprvé už v roce 1903, kdy se na silnici z Brna do Vídně jely tři distanční závody motocyklů. Bylo to dokonce o rok dříve než s automobilovým sportem...
Základ výstavy „Brno na dvou kolech“ tvoří exponáty ze soukromé sbírky Václava Svobody. V rámci výstavy se tedy představí zahraniční i české silniční závodní motocykly různých kategorií. Velmi atraktivní jsou motocykly, které byly stavěny soukromě leckdy jen v několika kusech, a přesto dosáhly velice dobrých výsledků (např. FB Ravo 125, Perti 80 etc.). Návštěvníci si budou moci mimo jiné také prohlédnout dva motocykly z produkce Metalexu, které v současné době jsou k vidění už jen velmi zřídka. Díky aktivní spolupráci s Automotodromem Brno s.r.o budou vystaveny také moderní stroje jako například FTR M210 Cardion AB 2010 brněnského jezdce Karla Abrahama. Nedílnou součástí výstavy budou také dva infopointy a filmová projekce (záznamy ze Závodů družby národů, Velkých cen ČSSR i ze současnosti). První infopoint nabídne návštěvníkům hlubší pohled do historie okruhu, zajímavé okamžiky a fotografie ze závodů i zákulisí. Druhý infopoint bude využit pro webovou aplikace s 3D modely vystavených motocyklů a podrobnějšími popiskami.

Vzhledem k tomu, že výstava je plánována jako dlouhodobá, bude část motocyklů průběžně obměňována unikátními stroji ze sbírek dalších soukromých majitelů, vždy k příležitosti významného výročí.
4. 11. 2014 - 31. 12. 2017


Akce

  • 6. 4. – 25. 5. 2017 Industriální Brno II – cyklus přednášek a exkurzí věnovaných historii, odkazu a budoucnosti technického a průmyslového dědictví města Brna
  • 6. 4. 2017 v 19.00 Podvečer se stereoskopickou projekcí stereoprojekce Hlavní budova TMB
  • 6. 4. 2017 v 16.30 Brněnské cihelny od středověku do počátku 20. stol.
  • 8. – 9. 4. 2017 Pivo, tabák, dýmečka... radost mého dědečka Kovárna v Těšanech Výstava fajek a dýmek, v neděli jarně-velikonoční program pro rodiny s dětmi
  • 9. 4. 2017 Kovárna v Těšanech, jarmark, vynášení Zimy, dílnička pro děti se zdobením perníčků, ukázky pletení košíků, pomlázky, „rejsování“ kraslic atp. , vystoupení dětského folklorního souboru od 14.00
  • 20. 4. 2017 v 16.30 Historický vývoj železničního uzlu Brno
  • 22. – 23. 4. 2017 Přehlídka automobilové techniky  přehlídka historických vozidel z depozitáře TMB v Brně-Řečkovicích včetně předváděcích jízd  areál bývalých kasáren v Brně-Řečkovicích
  • 29. 4. 2017 Jaro na mlýně aneb Od zrníčka ke koláči akce pro rodiny s dětmi Vodní mlýn ve Slupi

Výtvarně – technická dílna

vytv technicka dilnaVýtvarně technická dílna vznikla v roce 2006. Snahou je oživit a udržet znalosti historické i výtvarné technologie. Proto jsou programy dílny zaměřeny na tradiční řemeslné techniky, například textilní – tkaní na různých typech stavů, tkacích rámečcích, kolíkových stavech, zpracování vlny různými typy plstění ovčího rouna, zdobení hedvábí, různé způsoby batikování, tvorba patchworku. Další oblastí je práce s kovovými materiály – drátování, tepání, či práce se dřevem, papírem, sádrou a dalšími tradičními materiály. Dílna využívá různé suroviny a materiály, které se snaží recyklovat a přetvářet. Programy jsou inzerovány především na webových stránkách Technického muzea v Brně – www.technicalmuseum.cz nebo si o ně můžete napsat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Většina programů dílny je uzpůsobena dětem předškolního a školního věku za pomoci dospělých, ale nabízíme i akce pro dospělé. V týdnu dílnu využívají mateřské školky a základní školy, o víkendech je určena pro děti za pomoci rodičů a pro dospělé. Maximální kapacita dílny je dvacet účastníků.


Expozicetmb historvozy

Vodní motory a Památník Viktora Kaplana
Parní motory (od 15. 10. expozice na půl roku uzavřena z důvodu instalace a po té dočasné výstavy o dinosaurech)
Historická stereovize
Nožířství
Kovolitectvítmb letecke
Železářství
Salon mechanické hudby
Od tamtamu k internetu
Letecká historie a plastikové modelářství
Kultura nevidomých
Ulička řemesel
Čas nad námi a kolem nástmb kabinet-elektronove-mikroskopie
Letecké motory
Technická herna
Výpočetní technika
Optika

Více informací k jednotlivým expozicím na: www.technicalmuseum.cz


Stereovize

stereovize01-100x74Mechanické optické zařízení panorama, pro prohlížení stereodiapozitivů až 25 návštěvníky současně. Přístroj, který vlastní a v provozu udržuje Technické muzeum v Brně, pochází z konce 19. století a je jedním z mála dosud provozuschopných originálů ve střední Evropě.

Aktuální program: Evropská sakrální architektura (staré snímky, přelom 19. a 20. stol.)


Památkymlyn slup

Více informací k jednotlivým památkám na: www.technicalmuseum.cz

Větrný mlýn v Kuželově
Kovárna v Těšanech
Stará huť u Adamova
Areál čs. opevnění v Šatově
Vodní mlýn ve Slupihut adamov
Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou

Od dubna jsou přístupné tyto památky TMB:
Vodní mlýn ve Slupi – duben: úterý až neděle, svátky 9.00-12.00 / 13.00-17.00
Kovárna v Těšanech, Areál čs. opevnění v Šatově, Větrný mlýn v Kuželově – duben: soboty, neděle, svátky 9.00-12.00 / 13.00-17.00