TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ - červen 2014

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
Purkyňova 105, 612 00 Brno
tel.: 541 421 411
Otevřeno: út - ne  9 - 17, pondělí zavřeno
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.technicalmuseum.cz

Výstavy

Velká válka – technika v míru, technika ve válce
Výstava k příležitosti 100.výročí od vypuknutí 1. světové války.
od 28. 6. 2014

Design.s
Mezinárodní bienále studentského designu.

Navazuje ideově a částečně i prakticky na letitou tradici výstav absolventských prací studentů Ústavu konstruování VUT v Brně a Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně pravidelně konaných v prostorách Technického muzea v Brně. Jádrem této přehlídky s oceněním je téma studentského designu. Projekt design.s se zaměří především na průmyslový a produktový design, jež vzniká na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jmenovaná odborná komise provede na základě přijatých studentských prací výběr, s nímž bude veřejnost seznámena na výstavě v prostorách Technického muzea v Brně.
od 24. 6. 2014

Nedokončená dálnice Vratislav – Brno – Vídeň
dalniceNovou výstavou v Technickém muzeu v Brně bude od 4. března 2014 výstava o tzv. německé dálnici. Vernisáž se uskuteční v pondělí 3. března v 16:30 hodin.

První dálnice začaly být ve velkém budovány od poloviny 30. let v Německu. Ještě před okupací Československa se přípravné a projekční práce rozběhly také na našem území. Od Městečka Trnávka, okolím Jevíčka, Velkých Opatovic, Boskovic, Černé Hory, Kuřimi, Brna a dále k Pohořelicím byla v linii dlouhé asi 85 km rozestavěna tzv. průchozí dálnice, která měla spojovat tehdejší německou Vratislav s Brnem a Vídní. Příprava a následná výstavba probíhala v letech 1938 - 1942, kdy byla celá stavba kvůli hospodářským potížím válčícího Německa zastavena a zakonzervována.
4. 3. 2014 – 8. 6. 2014

Svět bublinek s třebíčskou Zonkou
zonkaVýstava „Světem bublinek s třebíčskou Zonkou" nabídne pohled do historie i současnosti sodovkárenského průmyslu. Ve 2. polovině 19. století se začala ve střední Evropě rozvíjet výroba stolních vod osvěžených oxidem uhličitým, jež byly později ochucovány ovocnými sirupy. Právě do této doby je zasazen vznik výroby sodových vod a limonád, které byly považovány za tzv. osvěžující nápoje.

Od 70. let 19. století se začíná tento typ nápojů objevovat rovněž v českých zemích. Průvodcem výstavou se tak stane tradiční třebíčská limonáda ZON, která na konci 19. století stála u zrodu tohoto odvětví u nás. Návštěvníci se budou moci seznámit s příběhem třebíčské Zonky, který se začal psát již v roce 1879 a trvá nepřetržitě až do dnešních dnu. Vedle velkého množství dobových materiálu jakými jsou například staré reklamní letáky, novinové inzerce či rodinná korespondence zakladatelů firmy, bude možné zhlédnout například sbírku starých lahví a etiket či nahlédnout přímo do výroby. K vidění bude i série historických fotografií přímo z firemního archivu.
25. 3. 2014 - 22. 6. 2014

Slepecká muzea Evropy očima tyflopedů
22. 10. 2013 - 31. 12. 2014

Tajemství depozitářů
do srpna 2014

Ohňostroje Starobrno Ignis Brunensis – fotografie
20. 5. 2014 - 15. 6. 2014


Výtvarně – technická dílna

vytv technicka dilnaVýtvarně technická dílna vznikla v roce 2006. Snahou je oživit a udržet znalosti historické i výtvarné technologie. Proto jsou programy dílny zaměřeny na tradiční řemeslné techniky, například textilní – tkaní na různých typech stavů, tkacích rámečcích, kolíkových stavech, zpracování vlny různými typy plstění ovčího rouna, zdobení hedvábí, různé způsoby batikování, tvorba patchworku. Další oblastí je práce s kovovými materiály – drátování, tepání, či práce se dřevem, papírem, sádrou a dalšími tradičními materiály. Dílna využívá různé suroviny a materiály, které se snaží recyklovat a přetvářet. Programy jsou inzerovány především na webových stránkách Technického muzea v Brně – www.technicalmuseum.cz nebo si o ně můžete napsat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Většina programů dílny je uzpůsobena dětem předškolního a školního věku za pomoci dospělých, ale nabízíme i akce pro dospělé. V týdnu dílnu využívají mateřské školky a základní školy, o víkendech je určena pro děti za pomoci rodičů a pro dospělé. Maximální kapacita dílny je dvacet účastníků.


Akce

Sen o pohádce (21. 6.) – dětský den
Zahájení projektu Velká válka (28. 6.) – vojensko-historické akce v centru města Brna


Expozicetmb historvozy

Vodní motory a Památník Viktora Kaplana
Parní motory; Historická vozidla
Historická stereovize
Nožířství
Kovolitectvítmb letecke
Železářství
Salon mechanické hudby
Od tamtamu k internetu
Letecká historie a plastikové modelářství
Kultura nevidomých
Ulička řemeseltmb kabinet-elektronove-mikroskopie
Čas nad námi a kolem nás
Kabinet elektronové mikroskopie
Technická herna
Letecké motory

Více informací k jednotlivým expozicím na: www.technicalmuseum.cz


Stereovize
stereovize01-100x74

Mechanické optické zařízení panorama, pro prohlížení stereodiapozitivů až 25 návštěvníky současně. Přístroj, který vlastní a v provozu udržuje Technické muzeum v Brně, pochází z konce 19. století a je jedním z mála dosud provozuschopných originálů ve střední Evropě.

Aktuální program: Portugalsko – nové snímky


Památkymlyn slup

Vodní mlýn ve Slupi
Větrný mlýn v Kuželově
Stará huť u Adamova
Kovárna v Těšanech
Areál čs. opevnění v ŠatověŠlakhamr v Hamrech (až od 1. 5.)hut adamov

Více informací k jednotlivým památkám na: www.technicalmuseum.cz