Bývalý lyžařský svah je opět součástí Wilsonova lesa

wilson_1_1.jpgBývalý lyžařský svah je opět součástí celkové kompozice Wilsonova lesa. Znovu otevřít kompaktní lesopark pro veřejnost přijde ve středu 19. května náměstek primátora Martin Ander, který představí ve spolupráci s Veřejnou zelení města Brna nejen provedené úpravy, ale i další plány v péči o lesopark. „Historie sjezdovky ve Wilsonově lese se definitivně uzavírá. Lesopark bude opět celistvý a plně přístupný veřejnosti. Navíc jsme uspěli s žádostí o evropskou dotaci na komplexní revitalizaci celého parku, takže již v příštím roce budou opraveny cesty i lavičky a odborné péče se dostane i stromům. Wilsonův les s novým vyhlídkovým altánem bude opět atraktivním cílem vycházek všech Brňanů,“ řekl náměstek primátora Martin Ander.
V roce 2009 proběhly ve Wilsonově lese na ploše bývalé sjezdovky úpravy s cílem začlenit toto nevyužívané území do okolních ploch lesoparku. Realizátorem úprav byla Veřejná zeleň města Brna. Investice města byla ve výši 3,1 milionu korun (z toho částkou 124 tisíc korun přispělo občanské sdružení Wilsonův les na část úprav altánu). Časově nejnáročnější prací byla obnova dvou cest, které propojily sjezdovkou rozdělený lesopark. Štěrkové cesty s kamennými prvky kryté travním drnem jsou v místech s větší svažitostí lemovány opěrnými zídkami, pro jejichž stavbu byl použit lomový kámen stejně jako na vydláždění částí cest. Obě nové cesty jsou propojeny stezkou s dřevěnými stupni, které lze využít k tréninkovému běhání či ke zkrácení cesty po svahu. Na stavební práce navázaly terénní úpravy, při kterých byla použita vytěžená zemina ze stavby cest. Při okraji svahu tak vznikly měkké vlny, které zjemnily technický charakter svahu, byliny zde vysázené tento efekt v době vegetace ještě umocní. Na okraji porostů lemujících svah byly provedeny zdravotní probírky dřevin, po skončení terénních úprav přišly na řadu výsadby.
Vysazeny byly jak vzrostlé stromy, které budou plnit funkci soliter (zejména v horní části svahu), tak menší sazenice stromů a keřů, které se časem spojí s okolním porostem (dolní část plochy). Okraje plochy jsou osázené podrostovými trvalkami, které plošně zasahují také do okolních porostů, čímž se plochy navzájem propojí. Následnou údržbou by se sousední plochy měly ještě více prolnout. Při kosení okrajů louky budou ponechávány přirozené nálety stromů a keřů, aby se dnes pravidelný obrys louky postupně rozvolnil. Výhled ze stávající lávky i z vrcholu svahu však bude pro svou jedinečnost zachován. Vyhlídku nyní ještě umocňuje nově postavený dřevěný altán v horní části svahu. Plocha je vybavena mobiliářem – atypickými lavicemi a odpadkovými koši.