Soutěž o 6 vstupenek na výstavu POKLADY BARBARŮ

Poklady barbarů

Výstava přibližuje dramatické období tzv. doby stěhování národů v Čechách a na Moravě, a to jak na základě největšího českého pohřebiště z 5. století n. l., prozkoumaného v Praze-Zličíně v letech 2005 až 2008, tak na základě významných nálezů moravských jednak z téhož časového úseku (Blučina, Smolín), jednak o něco mladších nálezů z  langobardských pohřebišť (Borotice, Holubice). Výstavní projekt si klade za cíl přiblížit návštěvníkovi období, kdy z obrovského víru migrací a posunů vznikají postupně nové etnické celky, v nichž lze spatřovat základ současné podoby Evropy.

Soutěžte s námi a vyhrajte 6 vstupenek (každá platí pro dvě osoby) na výstavu Moravského zemského muzea - Poklady barbarů. Stačí jen odpovědět na soutěžní otázku.

Výstava probíhá od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016, MZM, Palác šlechtičen

Soutěž probíhala od 02.06.2016 do 30.06.2016

Kolik stojí základní plné vstupné na výstavu Poklady barbarů?
a) 50 Kč
b) 60 Kč
c) 80 Kč