Soutěž o 6 volných vstupenek na výstavu DOMOV ZA VELKÉ VÁLKY

DOMOV ZA VELKÉ VÁLKY

Dopad válečných událostí na strádání civilního obyvatelstva v zázemí

Představí moravskou stopu sarajevského atentátu – Brno v den sarajevského atentátu, představí vyhlášení války, mobilizace, odvody a nasazení českých pluků na frontách, dále pak informace o Červeném kříži v době první světové války, počátky perzekuce českého obyvatelstva a vojáků, válečnou propagandu a patriotismu, upisování válečných půjček, zřízení fondů pro vdovy a sirotky po padlých vojínech, výrobky vojáků na frontě a zajatců v táborech. Součástí výstavy bude i polní kino s rámem z březových kulatin, představení spisovatelů a umělců za Velké války.

Ve výstavě bude i řada interaktivních činností, např. zatloukání hřebíku do dřevěného štítu, kde bude naznačen erb města Brna, používaný v letech 1649 až 1918 (dvouhlavá orlice se štítem). Po zatlučení hřebíků vznikne vyobrazení orlice – za války stál tento hřeb 1 korunu a výtěžek z prodeje byl věnován vdovám a sirotkům

18. 6. 2014 – 31. 12. 2014, Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno.

Každý výherce vyhraje jednu vstupenku, která platí pro dvě osoby.
Vstupenky platí i na výstavu USTRŇTE SE NAD OSUDEM VÁLEČNÝCH VDOV A SIROTKŮ…

Soutěž probíhala od 18.06.2014 do 19.07.2014

Kolik let uplynulo od začátku 1. světové války?
a) 100 let
b) 120 let
c) 130 let

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...