Soutěž o 6 volných vstupenek na výstavu DOMOV ZA VELKÉ VÁLKY

DOMOV ZA VELKÉ VÁLKY

Dopad válečných událostí na strádání civilního obyvatelstva v zázemí

Představí moravskou stopu sarajevského atentátu – Brno v den sarajevského atentátu, představí vyhlášení války, mobilizace, odvody a nasazení českých pluků na frontách, dále pak informace o Červeném kříži v době první světové války, počátky perzekuce českého obyvatelstva a vojáků, válečnou propagandu a patriotismu, upisování válečných půjček, zřízení fondů pro vdovy a sirotky po padlých vojínech, výrobky vojáků na frontě a zajatců v táborech. Součástí výstavy bude i polní kino s rámem z březových kulatin, představení spisovatelů a umělců za Velké války.

Ve výstavě bude i řada interaktivních činností, např. zatloukání hřebíku do dřevěného štítu, kde bude naznačen erb města Brna, používaný v letech 1649 až 1918 (dvouhlavá orlice se štítem). Po zatlučení hřebíků vznikne vyobrazení orlice – za války stál tento hřeb 1 korunu a výtěžek z prodeje byl věnován vdovám a sirotkům

18. 6. 2014 – 31. 12. 2014, Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno.

Každý výherce vyhraje jednu vstupenku, která platí pro dvě osoby.
Vstupenky platí i na výstavu USTRŇTE SE NAD OSUDEM VÁLEČNÝCH VDOV A SIROTKŮ…

Soutěž probíhala od 18.06.2014 do 19.07.2014

Kolik let uplynulo od začátku 1. světové války?
a) 100 let
b) 120 let
c) 130 let