VUT

Soutěž o 5 lístků na výstavu MZM - Chvála sběratelství

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

Výstava představí fenomén sběratelství, které vedlo v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či  přírodnin a později  samotných muzeí, jako bylo i Františkovo muzeum.  Společným jmenovatelem byla touha po poznání a shromažďování  hmotných dokladů z oblasti historie, umění i přírody.  Obrovské sbírky tak představují kulturní a přírodní dědictví národa. Ve výstavě se návštěvník seznámí i s významnými osobnostmi tehdejšího společenského, kulturního i vědeckého života, které se zasloužily o založení Františkova muzea. Ti a mnozí další propadli nejen vášni sběratelství, ale měli především touhu předávat tyto doklady poznání celému národu.  Návštěvník má tak jedinečnou možnost prohlédnout si cenné sbírkové předměty, které jsou ve sbírkách 200 let.

Soutěžte s námi a vyhrajte 5 vstupenek (každá platí pro dvě osoby) do expozice MZM - Dietrichsteinského paláce na výstavu Chvála sběratelství. Stačí jen odpovědět na soutěžní otázku a budete zařazeni do slosování.

Výstava k zhlédnutí od 9. 9. 2017, Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

Soutěž probíhala od 22.08.2017 do 21.09.2017

Kolikátého září je hlavní den oslav 200. výročí založení MZM?
a) 1. září
b) 5. září
c) 9. září