Soutěž o 3 vstupenky do Anthroposu

Pavilon Anthropos
Tradice současného Pavilonu Anthropos má své kořeny v období první Československé republiky. Tehdy se díky mimořádnému úsilí předního českého badatele prof. Karla Absolona podařilo ve specielním pavilonu "Člověk a jeho rod" na dnešním výstavišti soustředit v rámci výstavy soudobé kultury v roce 1928 nebývalé množství nálezů z nejranějších období lidských dějin. Při vzniku této výstavy nesoucí název Anthropos se setkáváme se jménem prvního prezidenta ČSR prof. T. G. Masaryka a průmyslníka T. Bati. Tato výstava zanikla v důsledku událostí II. světové války.

Na tyto tradice navázal v poválečném období antropolog prof. dr. Jan Jelínek, DrSc. (antropolog světového jména, bývalý ředitel Moravského zemského muzea a prezident ICOM). Stavba Pavilonu Anthropos byla dokončena v roce 1962 podle plánů Ing. arch. Evžena Šteflíčka. V roce 2003 byl objekt uzavřen a došlo k zahájení generální rekonstrukce. V roce 2006 byl Pavilon Anthropos v modernizované a podstatně rozšířené podobě opět otevřen pro veřejnost.

Soutěžte s námi a vyhrajte 3 vstupenky (každá platí pro dvě osoby) do Pavilonu Anthropos a projděte si všechny výstavy tohoto objektu. Stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázku.

MZM - Pavilon Anthropos - Pisárecká 5, Brno

Soutěž probíhala od 20.02.2018 do 20.03.2018

Kterou z uvedených výstav najdete právě v Pavilonu Anthropos?
a) Vítejte u neandertálců
b) Analfabeta Negramotná
c) Fauna Moravy