Soutěž o 10 vstupenek na výstavu Boskovický poklad

Boskovický poklad

Nález mincí z období třicetileté války
Výstava poprvé představuje celou dochovanou část pokladu, který byl objeven v roce 2010 na kopci zvaném „Zlatník“. Poklad byl ukryt do země ve 40. letech 17. století v souvislosti s válečnými událostmi třicetileté války (1618-1648).

Boskovický poklad je dnes již rovněž součástí sbírek Moravského zemského muzea.

19. 9. 2014 – 19. 1. 2015 Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

Každý výherce vyhraje jednu vstupenku, která platí pro dvě osoby.

Soutěž probíhala od 02.09.2014 do 30.09.2014

Mezi kterými obcemi se našel Boskovický poklad?
a) mezi Boskovicemi a Újezdem u Boskovic
b) mezi Boskovicemi a Chrudichromy
c) mezi Boskovicemi a Vratíkovem