eWay
Helios

Public relations

Filharmonie Brno

Neděle 1. 11.

Koncert zrušen

Pondělí 2. 11.

Koncert zrušen

Úterý 3. 11.

Koncert zrušen

Středa 4. 11.

Koncert zrušen

Čtvrtek 5. 11.

Koncert zrušen

Pátek 6. 11.

Koncert zrušen

Sobota 7. 11.

Koncert zrušen

Neděle 8. 11.

Koncert zrušen

Pondělí 9. 11.

Koncert zrušen

Úterý 10. 11.

Koncert zrušen

Středa 11. 11.

Koncert zrušen

Čtvrtek 12. 11.

Koncert zrušen

Pátek 13. 11.

Koncert zrušen

Sobota 14. 11.

Koncert zrušen

Neděle 15. 11.

Koncert zrušen

Pondělí 16. 11.

Koncert zrušen

Úterý 17. 11.

Koncert zrušen

Středa 18. 11.

Koncert zrušen

Čtvrtek 19. 11.

Koncert zrušen

Pátek 20. 11.

Koncert zrušen

Filharmonie Brno, příspěvková organizace, Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno - město
Informace: www.filharmonie-brno.cz
tel.: +420 539 092 801, e-mail: info@filharmonie-brno.cz

Předprodej Filharmonie Brno, pondělí a středa 9:00 – 14:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 13:00 – 18:00 hodin
Besední ulice, 602 00 Brno
tel.: +420 539 092 811
e-mail: predprodej@filharmonie-brno.cz

Změna programu vyhrazena. Redakce portálu iBrno.cz neručí za úplnost a správnost údajů. Kompletní informace najdete na: www.filharmonie-brno.cz