Připrav Brno, aby se tu lépe žilo!

Cílem našich aktivit je spolu s vybranými organizacemi pracovat na soustavném a systematickém snižování energetické náročnosti budov. Zkrátka snižovat spotřeby a šetřit náklady!

Připrav Brno

Vytvořili jsme proto Akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP a ze všech sil se snažíme jít příkladem v jeho plnění. Svými činnostmi pracujeme nejen na snížení emisí CO2, ale i na celkové udržitelnosti životního prostředí a na tom, aby Brno bylo zelenější, ekologičtější a zdravější. Aby bylo město Brno i v roce 2030 příjemným místem k životu, zavádíme už teď řadu adaptačních opatření, která se dotýkají i vás.

Uvědomujeme si zodpovědnost, jakou neseme, ale neztrácíme hlavu. I když některé změny nemusí být vidět na první pohled, můžeme s klidem říct,
že připravujeme Brno na klimatickou změnu.

Do roku 2030 chceme snížit emise CO2 v Brně nejméně o 40 %. CO2 je jedním z hlavních důvodů, proč se naše Země neustále ohřívá. Nejspíš už jste sami zaznamenali změny klimatu, které se dotýkají i města Brna. Chceme proto snížit emise oxidu uhličitého o 40 %. Z tohoto cíle jsme zatím ukrojili 8 %. Zbývá 10 let, 32 % skleníkových plynů a jistota, že město samo nemůže v tomto boji zvítězit. Proto jsme připravili několik jednoduchých kroků, kterými mohou přispět místní lidé i firmy. Zapojte se taky. Každý krok se počítá!

Občané mohou využít dotačních programů, díky kterým je příprava Brna na klimatickou změnu nepřijde draho.

Dotační programy pro Brňany

QR Priprav BrnoMěsto Brno se se snaží dlouhodobě s pomocí svých obyvatel zmírňovat dopady klimatické krize prostřednictvím motivačních nástrojů-dotačních programů. Zde na ukázku několik příkladů:

e-Šalinkarta

Cílem je motivovat občany města Brna k využívání městské hromadné dopravy, namísto usednutí do osobních aut. Program ročně využívá přes 30 tisíc Brňanů.

Vnitroblok!

Dotační program má za cíl posílit městskou zeleň a přispět tak k sousedské pospolitosti. Jeho prostřednictvím je možné ozelenit vnitrobloky a přilehlé zelené plochy staveb. V letošním roce bude program doplněn o motivační apel týkající se obnovy či změny ploch vnitrobloků užívaných v současnosti jako parkovací plochy pro vozidla na plochy zeleně. Maximální výše dotace je 250 tisíc korun. Termín pro podání žádostí je od 15.9.2020 do 31.10.2020

Zeleň střechám!

Ambicí programu je hospodaření se srážkovou vodou u staveb na území města Brna. Mimo jiné je program určen těm, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou stabilitu svého obydli a žít v trvale udržitelné výstavbě. Dotace se pohybuje až do výše 1 400 korun na m2, žádat může ten, kdo staví či rekonstruuje na území města Brna. Lhůta pro podání žádostí na letošní rok byla prodloužena až do 31. října. S tímto dotačním programem se se Brno dostalo do finále celorepublikové soutěže E.ON ENERGY GLOBE v rámci kategorie „Čistý vzduch". Hlasovat pro něj můžete až do konce září na adrese energyglobe.cz

Nachytej dešťovku!

Dotační program na „Podporu využití srážkové vody" je určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí „Dešťovka" a má za cíl motivovat majitele staveb na území města Brna k efektivnímu hospodaření se srážkovou vodou. Dotační podmínky zcela kopírují program SFŽP a maximální výše dotace je 50% částky poskytnuté SFŽP. V roce 2019 bylo podpořeno 19 žádostí za 307 tis. Kč. V roce 2020 bylo zatím podáno a schváleno 17 žádostí za celkem cca 200 000 Kč. Lhůta pro podání žádostí na letošní rok byla prodloužena až do 31. října.

Připrav Brno - sucho

TŘI DESATERA PRO UDRŽITELNÉ BRNO

10 kroků, jak se připravuje město

 • Nakládání s energií
 • Podpora udržitelné dopravy
 • Ekologická hromadná doprava
 • Zapojení veřejnosti
 • Dotační programy
 • Městská zeleň
 • Voda ve městě
 • Výměna osvětlení
 • Přechod na horkovody
 • Nakládání s odpady

10 jednoduchých kroků, jak pomoci jako občan

 • Zateplit dům a vyměnit stará okna a dveře
 • Netopit starými neekologickými zdroji vytápění
 • Využívat obnovitelné zdroje energie pro vytápění, ohřev vody a výrobu elektřiny
 • Používat spotřebiče s nejvyšší energetickou třídou a LED osvětlením
 • Šetřit vodu v domácnosti
 • Chytat dešťovku
 • Vysadit zeleň na rovné nebo mírně skloněné střeše
 • Využívat hromadnou dopravu a kolo nebo chodit pěšky
 • Sázet stromy a pečovat o zeleň
 • Třídit odpad a předcházet jeho vzniku

10 kroků pro Brno, jako zodpovědná firma

 • Využívat moderní technologie ke snížení energetické náročnosti budov
 • Více využívat energii z obnovitelných zdrojů
 • Snižovat energetickou náročnost svých objektů
 • Využívat a podporovat šetrné způsoby dopravy
 • Podporovat zadržování vody na svých pozemcích
 • Šetřit vodou a využívat ji co nejefektivněji
 • Vysazovat a chránit zeleň
 • Motivovat zaměstnance k šetrnému hospodaření se zdroji a energiemi
 • Dbát na principy cirkulární ekonomiky
 • Hrdě se hlásit k memorandu a aktivnímu zlepšování životního prostředí v Brně

Více na stránkách priprav.brno.cz a ekodotace.brno.cz.