Hnízdění vos, jejich likvidace a problémy s tím spojené

Příjemné letní posezení na zahradě s osvěžující limonádou vám může zkazit nejen počasí, ale také nejrůznější hmyz. Zatímco některý hmyz je spíše nepříjemný, jiné druhy už značí velké nebezpečí. Právě nyní jsou problémy s vosami velmi časté. Co byste měli o vosách vědět a jak se jich zbavit?

vosy250

Vosy: nebezpečí nejen pro alergiky

Pravdou je, že některé vosy jsou v současné době i méně agresivní, než tomu bylo dříve. Nicméně jejich přítomnost v blízkosti lidí je stále velmi problematická, a to zejména v případě alergiků, pro které vosí bodnutí představuje vážné ohrožení zdraví. Vysoce alergické osoby jsou vystaveny až smrtelnému nebezpečí. A kde je třeba dát si na zvýšený výskyt vos a sršňů pozor?

Hnízdění a výskyt vos

Vosy stále najdete na obvyklých místech, ale stále častěji se s nimi můžete setkat i tam, kde by vás to ani v nejmenším nenapadlo. Obecně platí, že vosy příliš nevyhledávají světlo, a proto upřednostňují tmavé dutiny a díry.

  1. Stromy: V kokonech v současné době už vosy tolik nehnízdí. Na stromech však stále můžete vidět hnízda, přičemž v jednom hnízdu mohou žít až dva tisíce vos.
  2. Zem: V zemi se objevují hlavně lesní vosy, které jsou charakteristické agresivnějším chováním. Hnízda si staví v tmavých dutinách podél řek a podobně.
  3. Stěny a škvíry mezi fasádami: Právě na těchto místech se s vosami můžete v současné době setkat nejčastěji, a to až v devadesáti procentech případů. I když se to mnohdy nezdá, může se v nejrůznějších škvírách skrývat i přes metr veliké hnízdo.

vosi hnizdo

Jak se zbavit vos a sršňů?

Likvidaci vos rozhodně není vhodné podceňovat. Ideální je obrátit se na specializovanou firmu, která má na dezinsekci vos a sršňů potřebné vybavení, tedy ochranné obleky i účinné chemikálie. Naopak se v žádném případě nedoporučuje likvidace vos na vlastní pěst. Naprosto nečekaně se na vás totiž může vrhnout mnoho vos najednou, což může zapříčinit anafylaktický šok, který je životu nebezpečný a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Mnoho lidí navíc ani netuší, že jsou alergičtí na vosí bodnutí, což skýtá ještě větší riziko. I zdánlivě neškodné bodnutí do krku může způsobit udušení během chvilky. A narazit na nebezpečnou vosí kolonii určitě nechcete!

Hubení vos a dezinsekce

A jaký je postup při hubení vos neboli jejich dezinsekci? Odborník nejprve zhodnotí situaci a podle velikosti a umístění hnízda zvolí nejvhodnější technologii a nejúčinnější chemický prostředek. Důležité je zajistit maximální bezpečnost. Po hubení vos můžou být nezbytná další bezpečnostní opatření.