Ekologická likvidace autovraku: jde to i jednoduše

Havarovaného nebo jiným způsobem poškozeného vozidla, jehož oprava by už byla příliš nákladná, se s ohledem na platné zákony a předpisy nelze zbavit jinak, než v rámci ekologické likvidace autovraku. Rozhodně se však nemusí jednat o komplikovaný proces.

vrakoviště

Každý majitel vozidla, který chce daný vůz vyřadit z evidence motorových vozidel, musí zajistit jeho ekologickou likvidaci, jak to ukládá zákon, vyhlášky i směrnice Evropské unie. V opačném případě může majitele vozidla čekat nepříjemné překvapení, tedy povinnost i nadále platit povinné ručení. A další nepříjemné překvapení mohou představovat zákonné sankce, které se mohou v případě špatně provedené likvidace autovraku vyšplhat do řádů desetitisíců.

Snadná cesta k likvidaci autovraku

Mnozí majitelé vozidel s tímto krokem zbytečně otálejí, i když konkrétní vůz už dlouho nepoužívají. Důvodem je pravděpodobně obava ze zdlouhavého postupu, mnoha starostí a papírování. To už však není pravda, neboť likvidace autovraku nemusí být nijak komplikovaná. Mnoho firem nabízí komplexní služby, které zahrnují odtažení vozidla, jeho likvidaci, vystavení potřebného potvrzení a také zajistí jeho odhlášení z evidence motorových vozidel.

Náležitosti ekologické likvidace autovraku

Ekologickou likvidaci mohou provádět osoby, které provozují zařízení ke sběru, výkupu, zpracování či odstraňování autovraků. Majitel vozidla se proto musí ujistit, že vybraný provozovatel má k dané činnosti opravdu oprávnění.

A v čem samotná ekologická likvidace autovraku spočívá? V podstatě se jedná o naprosté rozebrání vozidla. Přitom jsou vytříděny všechny komponenty, které představují hrozbu pro životní prostředí nebo které lze využít k opětovnému zpracování. Kovové součásti včetně skeletu směřují do hutí, kde jsou zpracovány při výrobě železa.

Potvrzení o ekologické likvidaci

Společnost provádějící ekologickou likvidaci by měla majiteli vozidla předat příslušný protokol o provedené ekologické likvidaci bez prodlení. Právě toto potvrzení je nezbytné pro odhlášení vozidla z registru motorových vozidel.

Zákony týkající se ekologické likvidace vozidel a nakládání s odpady:

  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
  • vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky
  • vyhláška č. 351/2008 Sb.
  • vyhláška č. 383/2008 Sb., novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
  • vyhláška č. 54/2010
  • směrnice EU č. 2000/53/ES, o vozidlech s ukončenou životností
  • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Další užitečné informace související s ekologickou likvidací vozidel a jejím průběhem naleznete na www.vrakoviste-brno.cz.