Nižší náklady na vytápění? Odpověď přináší plynové tepelné čerpadlo

Jak snížit náklady na vytápění domácnosti? Jedním z možných řešení je plynové tepelné čerpadlo. Na jakém principu toto zařízení funguje, v čem spočívají jeho výhody a jaké jsou jeho nedostatky?

Robur

Fungování plynového tepelného čerpadla

Na rozdíl od elektrického tepelného čerpadla není poháněcí jednotka tvořena elektromotorem, nýbrž plynovým motorem, který je spolu s kompresorem napojen do uzavřeného chladicího okruhu. Plynové tepelné čerpadlo zajišťuje souběžnou produkci chladu i tepla, což snižuje nároky na prostor i finanční náklady spojené s pořízením dvou samostatných jednotek. Ovšem lze jej využít pouze k vytápění.

Plynové čerpadlo se vyznačuje poměrně rychlou návratností investic. Nutná počáteční investice nenarůstá ani kvůli dalším technickým úpravám, jako je zvýšení instalovaného elektrického příkonu. Zařízení využívající zemní plyn nebo LPG znamenají pro životní prostředí menší zátěž, svůj podíl na tom má i využití tepla z okolního prostředí.

Plynová tepelná čerpadla nabízí řešení pro vytápění v budovách, kde je kladen důraz na zlepšení její energetické klasifikace. To má samozřejmě velký vliv i na hodnotu nemovitosti. Kromě rodinných domů přináší plynová tepelná čerpadla u mnoha typů průmyslových budov, výrobních hal, ale také v administrativních objektech, bytových domech a různých multifunkčních staveb.

Typy plynových tepelných čerpadel

Co znamenají značení vzduch/vzduch, vzduch/voda, voda/voda a další, s nimiž se u tepelných čerpadel setkáte? Není to nic komplikovaného. Zatímco před lomítkem je vždy uvedeno teplonosné médium, za lomítkem naleznete odváděné tepelné médium. Podívejme se na nejpoužívanější typy tepelných čerpadel:

Plynové tepelné čerpadlo země/voda

Tento typ čerpadla se vyznačují vysokým topným faktorem a nízkými provozními náklady. Vyšší jsou však náklady na jeho instalaci, neboť energie je získávána z hlubinného vrtu nebo plošného kolektoru. Využít jej lze k vytápění rodinného domu, ale také pro ohřev užitkové vody.

Plynové tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch využívá energii okolního ovzduší k vytápění bytu, pracoviště nebo jiného menšího prostoru, kde bez problémů zastoupí například přímotopy s vysokou spotřebou elektrické energie, nebo naopak nahradí klimatizační jednotku. Přímým ohřevem interiéru je dosaženo vyšší účinnosti a nižší ekonomické náročnosti při instalaci i jeho provozu, neboť není nutné provést podzemní vrt. Ovšem tento typ tepelného čerpadla nelze využít k ohřevu užitkové vody.

Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda

Čerpadlo vzduch/voda je charakteristické velmi vysokou účinností. Důležitý je stálý výkon, na který nemá vliv venkovní teplota. V rámci rodinných domů se tepelné čerpadlo umisťuje do technické místnosti, ale jeho instalace je možná i v bytových domech. Tepelné čerpadlo lze začlenit do již existujícího topného systému.

www.robur.cz