VUT- nakladatelství Vutium

Statistiky nezaměstnanosti v Brně

Nezaměstnanost je palčivým problémem, který je aktuální i pro Jihomoravský kraj a Brno, které není výjimkou trendu poslední doby, v níž nezaměstnanost roste. Nejprve srovnání s republikovým průměrem:

 

 

  • Zatímco republiková průměrná míra nezaměstnanosti se mezi lety 2011 a 2012 nezvýšila a je stále na hodnotě 8,6 %, v okrese Brno-město vzrostla v tomto období z 8,2 % na 8,5 % a téměř tak došlo k vyrovnání republikového průměru.
  • V okrese Brno- venkov naopak došlo k nepatrnému poklesu nezaměstnanosti v témže období ze 7,7 % na 7,6 %.
  • Pro srovnání, Jihomoravský kraj je na tom dlouhodobě (nepřerušeně od roku 1998) s nezaměstnaností hůře, než průměr státu. Za rok 2012 byla průměrná nezaměstnanost 9,6 % a na konci roku překročila desetiprocentní hranici na 10,4 %.

Na následujícím grafu uvidíte srovnání míry nezaměstnanosti pro jednotlivé měsíce roku 2012. Nezaměstnanost měla v okresu Brno-město velmi nízký sezónní výkyv (pokles nezaměstnanosti uprostřed roku), než byl celorepublikový průměr. To je dáno zejména rostoucí nezaměstnaností v regionu, kdy se v průběhu roku Brno přibližovalo zmíněným vyšším hodnotám nezaměstnanosti ve zbytku republiky (podrobněji o celorepublikových statistikách na Flek.cz).

graf-prace-brno

V grafu i celém článku je čerpánu výhradně z údajů Českého statistického úřadu
a Ministerstva práce a sociálních věcí.

V absolutních číslech je v okrese Brno-město ke konci roku 2012 zhruba 20 000 evidovaných nezaměstnaných osob. Přitom je evidováno pouze 767 volných pracovních míst v Brně, což odpovídá situaci ve většině dalších regionů ČR, kde není práce ani pro desetinu nezaměstnaných.

Je ale jisté, že nabídka práce v Brně je daleko širší, než ukazují tyto nelichotivé údaje. Je však nutné pracovní místa hledat nejen na úřadu práce, ale i pomocí dalších dostupných zdrojů, zejména pak tištěné inzerce, rodiny/přátel a pracovních portálů, na nichž se dnes uveřejňuje nejvíce nabídek práce.


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit