Muzeum města Brna - krátkodobé výstavy, říjen 2014

ŠPILBERK 210/1
Tel. 542 123 616 - 618 Fax: 542 123 613
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.spilberk.cz

Velká válka aneb začalo to v Sarajevu...
velka valkaPři příležitosti 100. výročí vypuknutí I. světové války připravuje v rámci celostátního projektu „Velká válka" Muzeum města Brna výstavu, která připomíná tento první globální konflikt 20. století a jeho dopad na obyvatele Brna. Prostřednictvím originálních dobových předmětů budou mít návštěvníci možnost hlouběji se seznámit s příčinami, vznikem, průběhem a následky války s hlavním zřetelem k městu Brnu a jeho okolí.

Reflexe Velké války v dnešní době, představená současnými aktivitami vojensko-historických jednotek a klubů – tzv. reenacmentu I. světové války, propojí minulost se současností výstavou fotografií Michaely Wecker.
28. 6. 2014 – 31. 12. 2014
Špilberk – jižní křídlo, II. patro
Otevírací doba: pondělí - neděle od 10 do 18 hodin

Doprovodný program k výstavě pro školy
„Až rozkvetou vlčí máky"
PhDr. Eva Picmausová, tel.: 542 123 618; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Letecká válka - cíl Brno
Výstava k 70. výročí bombardování města Brna (1944–1945).

V pondělí 25. srpna 2014 uplynulo 70 let od prvního leteckého náletu na Brno na sklonku II. světové války. U příležitosti tohoto výročí Muzeum města Brna připravilo výstavu Letecká válka – cíl Brno, která shrnuje dostupná fakta o bombardování Brna. Promítán je zde německý propagandistický snímek, který nálety spojenců interpretoval jako teroristický čin, a konvolut dobových fotografií dokumentující rozsah škod v místech dopadů bomb. Připravena je rovněž maketa protileteckého krytu, jejímž cílem je navodit autentický pocit z bombardování. Umocňují jej také světelné efekty, zvuky sirén a bombardování. Atmosféru dokreslují i dobové artefakty: části letadel, modely bombardérů, dobový tisk, přetištěný leták protiletecké obrany apod.

Na výstavě je rovněž prezentována interaktivní webová aplikace, která na aktuální mapě města Brna zobrazuje přehled míst dopadů leteckých pum. Na připojených fotografiích si uživatelé mohou prohlédnout podobu zasažených lokalit těsně po náletech. Jelikož se město od té doby v mnoha částech hodně změnilo, lze si dopady bomb promítnout rovněž na historickou mapu. Přestože aplikace obsahuje 970 identifikovaných dopadů a téměř 500 fotografií, nejedná se o kompletní výčet. Řada bomb dopadla mimo městkou zástavbu, proto nejsou zdokumentovány.
26. 8. 2014
– 2. 11. 2014
Špilberk – barokní kaple
Otevírací doba: pondělí - neděle od 10 do 18 hodin


Inez Tuschnerová: Kresby a transkripce Daliborovi Chatrnému
TuschnerováVýstava Inez Tuschnerové v Muzeu města Brna je součástí výstavního cyklu koncipovaného jako vzpomínka na Dalibora Chatrného (1925-2012). Cyklus je umístěn do chodby přiléhající ke stálé expozici Od moderny po současnost, jež byla otevřena po rekonstrukci jižního křídla hradu Špilberku v loňském roce. Záměrem tohoto nově otevřeného galerijního prostoru na chodbě je doplňovat a rozšiřovat expozici zejména o práce na papíře, které nemohou být dlouhodobě vystaveny světlu. V rámci cyklu k poctě Daliborovi Chatrnému se formou komornějších výstavních projektů připomenou umělci, kteří byli Daliborovi Chatrnému blízcí z hlediska výtvarného uvažování i po stránce lidské. Vedle Roberta Hliněnského a Františka Šenka sem bezpochyby patří Inez Tuschnerová.

Přestože výtvarné cesty Tuschnerové a Chatrného jsou v mnohém odlišné, spojuje je potřeba vyjádřit minimálními prostředky podstatu věci, pracovat koncentrovaně a soustavně v početných cyklech. Oba umělci byli navíc výrazní pedagogové, oba svá studentská léta spojili s Prahou, a po většinu života pak zůstali věrni Brnu. Nejprve se setkávali v rámci výstavních aktivit brněnských tvůrčích skupin, později se jejich komunikace rozvinula výtvarným jazykem.

Podobně jako se Dalibor Chatrný zabýval výtvarnými zásahy do reprodukcí nebo fotografické předlohy, vstupovala Inez Tuschnerová do Chatrného prací kresebně malířskou stopou. Tímto přístupem vznikl v roce 2012 cyklus transkripcí komorních formátů, nazvaný Daliborky. Základem je otisk Chatrného prstů a částí dlaně šedou akrylovou barvou. Spontánní přímý dotek zanechal stopu, která je buď velmi lapidární, ve formě bodu, nebo je posunem rozvíjena do lineárního popřípadě plošného záznamu, a překrýváním a vrstvením zmnožována do složitějších struktur. Tuschnerová zasahovala do otisků typicky uvolněným skripturálním gestem, ať už kresebným černou tuší nebo litým bílým akrylem. Výchozí skladba byla pro ni impulsem k rozvedení určeného systému, buďto v návaznosti na dané prostorové vztahy nebo naopak kontra přístupem, kdy vstup linií zcela přehodnotil stávající kompozici.

10. 9. 2014 – 12. 10. 2014
Špilberk – chodba jižní křídlo, III. patro
Otevírací doba: pondělí - neděle od 10 do 18 hodin


VILLA TUGENDHAT

Černopolní 45, 613 00 Brno
pokladna tel.: +420 515 511 015
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.tugendhat.eu

29. 10. a 30.10. 2014 v 20:00 PROJEKCE FILMU SVĚT PATŘÍ NÁM
Tato komedie, která je alegorickým ztvárněním boje dobra proti zlu, je bezesporu skvělým dokladem atmosféry v tehdejším Československu. Prostřednictvím komického dua Voskovec a Werich můžeme sledovat boj podvodníka Dexlera proti dělníkům, jež jsou vedeni Dexlerovým bývalým spolupracovníkem Formanem, půvabnou hlasatelkou Markétkou a poctivým ředitelem Hartem. Nápaditý a nestárnoucí humor je bezesporu nejlepší pozvánkou k strávení příjemného večera v jedinečném prostředí hlavního obytného prostoru vily Tugendhat.
Vstupné: 200,- Kč. Kapacita je omezena na 30 posluchačů (hlavní obytný prostor vily Tugendhat).