VUT- nakladatelství Vutium

Muzeum města Brna - krátkodobé výstavy, červen 2013

ŠPILBERK 210/1
Tel. 542 123 616 - 618 Fax: 542 123 613
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.spilberk.cz

Orbis Pictus – Krystalíza her (Petr Nikl)
Základem projektu ORBIS PICTUS PLAY, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, je několik interaktivních expozic inspirovaných dílem humanistického myslitele Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Pro konkrétní prostory hradu Špilberku koncipoval výtvarník Petr Nikl nový scénář tak, aby zvolenými předměty docílil jejich vzájemnou provázanost. Jednotlivé exponáty, interaktivní nástrojové objekty, jsou autorskými díly několika vybraných výtvarníků. Jejich smyslem je aktivnímu návštěvníkovi prostřednictvím hry umožnit kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly, rozvíjet vlastní imaginaci a fantazii.
30. 5. 2013 – 28. 10. 2013
Špilberk – jižní křídlo, 1. patro
Otevírací doba: pondělí - neděle od 9 do 17 hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)

Vladimíra Sedláková / Retrospektiva
Retrospektivní výstava malířského, kresebného a grafického díla Vladimíry Sedlákové (1952) představí všechna tvůrčí období od ukončení studií na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér prof. Jana Smetany) do současnosti. Přehled tvůrčích etap zahájí raná osmdesátá léta s projekty a charakteristikami věku techniky, bude zastoupeno období kolem roku 1990 s tématem struktur a drsností, nebudou chybět charakteristiky z první poloviny devadesátých let ani prozkoumávání jazyka počítače, jež dodnes v díle převládá v podobě tzv. "hladin" (layers). Výstavu uzavře série nejnovější tvorby.
20. 6. 2013 – 18. 8. 2013
Špilberk – západní křídlo, 2. patro
Otevírací doba: pondělí - neděle od 9 do 17 hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)

Pavel Werner – Sklo
Další, v pořadí již devátá, výstava z pravidelného cyklu prezentací současného českého autorského skla představí tentokrát originální tvorbu sklářského umělce a pedagoga Pavla Wernera. Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde vystudoval v ateliérech doc. Plátka a prof. Libenského obor sklářské výtvarnictví, nepatří ke sklářům snadno zařaditelným, přestože se do jeho tvorby promítlo hodně z toho, čím české sklářství v poslední půlstoletí žilo, a na čem se také on jako sklářský výtvarník a pedagog vlastními podněty vícekrát podílel. Charakteristickým rysem Wernerovy bohaté tvorby, jíž dominuje především lité ateliérové sklo a která zahrnuje objekty z rytého, broušeného, foukaného a hutně tvarovaného skla (ale i obrazy, práce s kamenem, díla do architektury a další) jsou respekt k materiálu, důvěrná znalost možností zvolených technik, procítěný výtvarný koncept a v nejednom případě i poetický nadhled a vtip. Umělec využívá optické vlastnosti daného materiálu a snaží se působením světla zvýraznit jeho tvary, které obohacuje barvou v souladu nebo v kontrastech s celkovým tvarem. Povyšuje sklo na prostorový prvek s novými možnostmi výtvarného a emocionálního působení.
26. 6. 2013 – 8. 9. 2013
Špilberk – východní křídlo, 1. patro
Otevírací doba: pondělí - neděle od 9 do 17 hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)