Muzeum města Brna - krátkodobé výstavy, květen 2013

Slavnostní otevření nových expozic v jižním křídle hradu Špilberku

Galerie výtvarného umění 2. poloviny 20. století a počátku 21. století
Sbírka výtvarného umění 2. poloviny 20. století Muzea města Brna bude nově prezentována v zrekonstruovaných prostorách jižního křídla hradu Špilberku. Bude časově navazovat na již stávající galerijní expozici a pokračovat v mapování brněnské výtvarné scény v poválečném období a následným nástupem tvůrčích uměleckých skupin. Přes navazující normalizační období ukáže situaci v devadesátých letech, v nichž autoři vstoupili do klimatu svobody a začali být konfrontování se stále výraznějším nástupem nových médií. Počátek 21. století bude zastoupen nejnovějšími exponáty dnešních čtyřicátníků. Návštěvníci tak získávají novou galerii, informující přehledně o vývoji českého umění v Brně až po současnost.
30. 5. 2013
Špilberk – jižní křídlo, 2. patro
Otevírací doba: pondělí - neděle od 9 do 17 hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)

O nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939
Po více než třech letech se do rekonstruovaných výstavních sálů na Špilberku vrací pod původním názvem, ale v novém „kabátě" stálá výstava O nové Brno – brněnská architektura 1919-1939, která přivedla na brněnský hrad množství návštěvníků, laiků i odborníků, pro něž byl obsah expozice skutečným překvapením. Poprvé se v ucelené podobě totiž mohli seznámit s historií brněnské meziválečné architektury, s fenoménem, pro jehož dynamický nástup a rychlé tempo dalšího rozvoje během pouhých dvaceti let lze v dějinách moravské metropole najít analogii jen stěží.
I obnovená expozice si stanovila za cíl přesvědčivě informovat o významu brněnské meziválečné architektury, o povaze, neopakovatelných vlastnostech a vysoké úrovni tvorby jejích představitelů, ale také o nepřehlédnutelném podílu jejich děl na cílevědomém budování nového Brna, které se mělo co nejrychleji proměnit z „vídeňského předměstí" ve svébytnou moravskou metropoli.
30. 5. 2013

Špilberk – střední křídlo, 2. patro
Otevírací doba: pondělí - neděle od 9 do 17 hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)


Výstavy

Orbis Pictus – Krystalíza her (Petr Nikl)
Základem projektu ORBIS PICTUS PLAY, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, je několik interaktivních expozic inspirovaných dílem humanistického myslitele Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Pro konkrétní prostory hradu Špilberku koncipoval výtvarník Petr Nikl nový scénář tak, aby zvolenými předměty docílil jejich vzájemnou provázanost. Jednotlivé exponáty, interaktivní nástrojové objekty, jsou autorskými díly několika vybraných výtvarníků. Jejich smyslem je aktivnímu návštěvníkovi prostřednictvím hry umožnit kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly, rozvíjet vlastní imaginaci a fantazii.
30. 5. 2013 – 28. 10. 2013
Špilberk – jižní křídlo, 1. patro
Otevírací doba: pondělí - neděle od 9 do 17 hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)

Petr Jedlička – sochy a obrazy
Poprvé ve větším rozsahu představujeme dílo letošního jubilanta Petra Jedličky (1953), který vstoupil na výtvarnou scénu v době, kdy u nás dozníval program tzv. nové figurace. Expresivní malba jeho počátků reflektovala pocity absurdity a deziluze. Agresivnost tvarů a výrazná barevnost vypovídá o snaze autora dobrat se k elementárním vitálním silám lidského podvědomí, které ovládají člověka v jeho individuální i společenské existenci. Tento přístup navíc spojený s ironizujícím podtextem přechází i do Jedličkovy sochařské tvorby.
11. 4. 2013 – 26. 5. 2013
Špilberk – západní křídlo, 2. patro
Otevírací doba: pondělí - neděle od 9 do 17 hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)

Doprovodný program
Programy pro skupiny od 17. 4. do 24. 5.

V doprovodném programu ex-pressus s využitím živých obrazů poznáme expresi jako umělecké vyjádření, budeme experimentovat a hledat figuru, její možnosti a hranice v malířských i sochařských přístupech. S pracovním listem a animačním programem.

Vhodné pro ZŠ, SŠ, VŠ. Délka trvání cca 45 až 90 min.

Informace a objednávky: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 542 123 635


AKCE

Den vojenské historie v Modřicích 2013 - RUMUNSKO 1944
25. května 2013
Již tradiční setkání přátel vojenské historie v Modřicích u Brna.
Dvě vojensko-historické bojové ukázky. První z nich se bude věnovat málo známým bojům na rumunských hranicích v roce 1944. Druhá bojům sovětských vojáku s ukrajinskými separatisty.

Program akce:
12:00 - 14:00
Dobový život ve vojenských leženích obou zúčastněných armád.
14:00 – 15:00
Bojová ukázka „Rumunsko 1944"
(Hlavní bojová ukázka s tématikou těžkých bojů v Rumunsku roku 1944)
15:00 - 15:30
Ukázky uniforem a zbraní jednotlivých bojujících armád
15:30 - 16:15
Druhá bojová ukázka

http://akcemodrice.militaryclub.info/

Muzeum města Brna je hlavním partnerem akce.