Slavnosti vína

Muzeum města Brna - krátkodobé výstavy, říjen 2017

ŠPILBERK 210/1
Tel. 542 123 616 - 618 Fax: 542 123 613
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.spilberk.cz

Stavba jako Brno
Výstavní projekt seznámí návštěvníka se středověkými a novověkými stavebními řemesly a se stavebním vývojem města Brna. Téma projektu je symbolicky vymezeno výstavbou městské hradby jakožto základního znaku středověkého města a rozvojem panelových sídlišť jako hradby novodobé. V jednotlivých expozicích představujících kostel, hradbu, měšťanský dům a hrad (pevnost) budou prezentována stavební řemesla. Závěr pak představí vývoj moderního bydlení 19. a 20. století. Atraktivním prvkem výstavy budou funkční repliky středověkého jeřábu a beranidla z 15. století umístěné v exteriéru muzea.

Výstava Stavba jako Brno se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana.
1. 6. 2017 – 31. 12. 2017
Hrad Špilberk – jižní křídlo, 1. patro
Otevírací doba: úterý – neděle od 9 do 17 hodin

Doprovodný program

  • 17. 6., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8. Roztočte jeřáb Pouze o těchto sobotách uvidíte, jak velká lidská síla byla ve středověku zapotřebí k roztočení kola stavebního jeřábu. Zažijte práci s replikou tohoto historického stroje!
  • 9. a 10. 9. Špilberk žije řemeslem Už popáté se otevře celý hrad Špilberk a tentokrát vzhledem k výstavě Stavba jako Brno ožije řemeslem.

Edukační program k výstavě k dějinám stavebních řemesel a vývoji stavitelství na příkladu města Brna
Co návštěvníci po absolvování programu umí, znají, dovedou? Pochopí organizaci řemesel ve středověku, umí jednotlivá představená řemesla charakterizovat, vysvětlí jejich význam pro stavitelství, určí materiály, nástroje a nářadí, s nimiž řemeslníci pracovali či pracují, objasní technologické postupy, dovedou popsat historický vývoj bydlení a porovnají stavitelství ve středověku a dnes.

Metody: výklad, badatelská práce, diskuse, demonstrace, práce s obrazem, praktické i hravé činnosti, práce individuální i skupinová.
Klíčová slova: řemeslo, cech, kovář, tesař, kameník, cihlář, vápeník, město, dům, hrad, byt, cihla, vápno, panel.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia, střední školy
Délka programu: 90 minut, objednávka programu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefon 542 123 618

Jeden kmen
MuMB jedenkmenOznačujeme je jako skřety, sami sebe ale ve svém jazyce nazývají „uruki". Máme je za zlé bytosti z příběhů J. R. R. Tolkiena. Jak ale žijí? Brněnský výtvarný fantasy projekt Jeden kmen sice vychází z reálií Tolkienových knih, vytváří ale vlastní, do detailů propracovaný svět skřetů z kmene Snaga. Do něj teď můžete vstoupit na výstavě na Špilberku. Projdete se táborem tohoto jednoho skřetího kmene a poznáte, jak bojovný a tajuplný život „uruki" vedou.

Naturalisticky ztvárněná výstava plná fotografií, rekvizit i zvuků nadchne všechny milovníky fantasy a sci-fi literatury nebo her a larpů. Ve třech místnostech vás čekají tematické okruhy – život, boj a zásvětí. Kromě fotografií uvidíte i spoustu různých předmětů, jako třeba skřetí obřadní hole, korouhev, totemy nebo sošky démonů. Všechno je přitom vyráběné ručně. V jedné místnosti stojí i obří pohřební hranice – právě u ní zakusíte skřetí zásvětí a stanete se svědky tajemných rituálů nebo pohřbu šamana.
23. 9. 2017 – 11. 2. 2018
Hrad Špilberk –
gotický sál
Otevírací doba: úterý – neděle od 9 do 17 hodin

Radek Kratina
Konstanty a proměnné
MUMB kratinaModerní umění 60. až 90. v podání brněnského rodáka Radka Kratiny (1928–1999) představí Muzeum města Brna na hradě Špilberku na výstavě nazvané Konstanty a proměnné. K vidění budou Kratinovy známé struktury ze zápalek, korkových zátek či těstovinových písmenek, dřevěné reliéfy tvořené otočnými či posuvnými hranoly, kovové trojrozměrné variabily, ale i modrotiskové textilie, které jej proslavily na legendární výstavě EXPO 58 v Bruselu.

Tento sochař, grafik a výtvarník byl odvážným průkopníkem variabilního přístupu k tvorbě, kdy sám divák ovlivňuje výslednou podobu díla a proměňuje ji. Výstava na Špilberku zmapuje výtvarnou cestu Radka Kratiny od 60. do 90. let minulého století. Zároveň ji doplní několik intervencí Kratinových kolegů z Klubu konkrétistů – Jiřího Hilmara a Dalibora a Ivana Chatrných. Výstava nastíní nosné výtvarné principy, jimiž se zmínění umělci zabývali.
31. 8. 2017 – 15. 10. 2017
Hrad Špilberk – západní křídlo, 2. patro
Otevírací doba: úterý – neděle od 10 do 18 hodin

Edukační program k výstavě: PROČ SE OBJEVIL VARIABIL: GEOMETRIE VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ 20. STOLETÍ
K čemu vyzývali umělci a proč do umění 20. století pronikla geometrie? V edukačním programu se soustředíme na myšlenky, které stojí za moderními tendencemi výtvarného umění 60.-90. let 20. století: konstruktivismem, op-artem, kinetismem a minimalismem. Účastníci programu na základě jednoduchých tvůrčích aktivit poznávají dílo brněnského rodáka Radka Kratiny, společně přemýšlíme nad díly dalších členů Klubu konkrétistů (J. Hilmarem a bratry I. a D. Chatrnými), kteří vyzývali obecenstvo k účasti na dotváření výtvarného díla. Vyzkoušíme si princip tzv. variabilů při hře s objekty inspirovanými dílem Radka Kratiny.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia, střední školy

Délka programu: 60-90 minut, objednávka programu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefon 542 123 635


AKCE

Komentovaná prohlídka výstavy „Radek Kratina – Konstanty a proměnné
Povede její autorka a kurátorka Ilona Víchová.
5. 10. 2017 v 16:30 hodin – sraz u hlavní pokladny na Špilberku.


MĚNÍNSKÁ BRÁNA  
Měnínská 7, 602 00 Brno
tel.: 542 214 946
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.meninska-brana.cz

Muzeum hraček
MUMBhrackyStálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.

Vyprávění o osudech hraček
Každá první sobota v měsíci v 15.00 hodin.
Hračky mají svůj jedinečný příběh. Pojďte se dozvědět, komu patřily a co všechno se svými majiteli zažily. Provede Vás paní Milada Kollárová. Součástí bude i tvořivá dílnička.


VILLA TUGENDHAT
Černopolní 45, 613 00 Brno

pokladna tel.: +420 515 511 015
otevírací doba:
středa – neděle 9.00 – 17.00, zahrada je přístupná v otevírací dobu podle povětrnostních podmínek bez předchozí rezervace.
Prohlídky s průvodcem každou celou hodinu, v 16.00 hodin poslední prohlídka. Kapacita prohlídkových skupin s průvodcem omezena. Předchozí rezervace nutná.
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.tugendhat.eu

27. 9. - 5. 11. 2017 SUOMI a BRNO
Echoes – 100 let finského designu a architektury
Výstava Muzea města Brna a Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat SUOMI a BRNO prezentuje na několika příkladech vzájemné vztahy mezi osobnostmi moravské metropole, v tomto případě reprezentované architektem Františkem Kalivodou, a finskými protagonisty uměleckého, kulturního a společenského dění (Alvar a Aino Aalto, Nils Gustav Hahl aj.), odehrávající se v období mezi světovými válkami. Součástí expozice je také původní nábytek navržený Alvarem Aaltem.
Výstava Echoes – 100 let finského designu a architektury, připravená finským velvyslanectvím, oslavuje prostřednictvím poutavého vyprávění o finském designu a architektuře 100. výročí nezávislosti Finska (1917-2017).
Výstavy v technickém podlaží vily Tugendhat jsou přístupné v rámci otvírací doby vily bez předchozí rezervace.

1. 10. 2017 od 19.00 h. Den architektury 2017 Promítání filmu Lucien Hervé, Photographer despite himself
Dokumentární snímek Gerrita Messiaena je esencí života i tvorby jednoho z nejvýznamnějších fotografů architektury 20. století. Zachycuje nejen jeho osobu, ale vystihuje i Paříž a ducha doby, v níž Hervé tvořil.
Vstupné: 50,- Kč / os., předchozí rezervace nutná, kapacita omezena.

9. 10. 2017 od 19.00 h. Koncert StringART 2017
Hlavní obytný prostor vily Tugendhat rozezní tóny kytar při příležitosti mimořádného komorního koncertu v rámci projektu StringArt 2017. Zazní skladby renomovaných brněnských a ostravských osobností, jako jsou František Chaloupka, Michal Janošík, Jarmila Mazourová, Sára Medková, Jan Novák, Miloš Štědroň a Antonín Tučapský. Účinkují soubory České asociace komorní kytary; Duo Siempre Nuevo, Duo Nana, Duo Teres, Duo Troppau.
Vstupné: 300,- Kč / os., předchozí rezervace nutná, kapacita omezena.

16. 10. 2017 od 19.30 h. Den hudby ve vile Tugendhat
Již VI. ročník koncertů hudebního tělesa Brno Contemporary Orchestra vedeného dirigentem Pavlem Šnajdrem se nese v rytmu a melodiích, které se promítají v podtitulu All that Rhythm.

18. 10. 2017 od 19.00 h. František Kalivoda a ARTEK
Přednáška kurátora a vedoucího Oddělení architektury a urbanismu Muzea města Brna Jindřicha Chatrného.
Klavírní recitál Jana Vojtka ponese podtitul Horowitz a Say – Klavíristé kontrastu. Stěžejní část programu bude věnována právě těmto autorům. Posluchači se mohou těšit i na skladby Clauda Debussyho a dalších.
Vstupné: 100,- Kč / os.

23. 10. 2017 od 19.00 h. Moravský podzim: Tiché písně
V hlavním obytném prostoru vily Tugendhat koncert v rámci festivalu Moravský podzim koncert věnovaný písňovému cyklu Tiché písně ukrajinského skladatele Valentina Sylvestrova.

26. 10. 2017 od 20.00 h. Filmová projekce: Iluzionista
Říjnová filmová projekce ve skleněném pokoji vily Tugendhat přivede diváky do Vídně konce XIX. století. Filmová projekce bude tentokráte věnována americkému snímku Iluzionista, natočeném dle knižní předlohy Stevena Millhausera v roce 2006. Film bude promítán v originálním znění s českými titulky.
Vstupné: 200,- Kč / os., předchozí rezervace nutná, kapacita omezena.


 

   

Strana 10 z 64