Moravské zemské muzeum - leden 2016

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Vějíř loutek dálného orientu
výstava
vejirVýstava představuje mimořádnou osobnost Helgy Brehme, loutkářky a ředitelky Theater am Faden ze Stuttgartu. Především pak vybrané exponáty z její obsáhlé loutkové sbírky, zejména atraktivní loutky z rozličných oblastí orientu. Dominují zde stínové loutky z Indonésie, Indie a Číny, dále indonéské spodové hůlkové loutky trojrozměrné i reliéfní, unikátní hůlkové loutky typu bunraku z Japonska, čínské maňásky a také velké marionety z Barmy.

Výstava je doplněna obrazovým materiálem a základními informacemi o specifických formách loutkového divadla asijských kultur. Okrajově uvádí také divadelní aktivity Helgy Brehme a Theater am Faden spojené tematicky s exponovaným fenoménem.
6. 11. 2015 – 30. 6. 2016

Země vydává válečná svědectví
výstava
valecnasvedectviJeště 70 let po skončení 2. světové války se v okolí Brna nachází kosterní pozůstatky vojáků, kteří zahynuli v závěru války. Nejen těch německých, kterým v podstatě nebyla do roku 1990 věnována pozornost, ale překvapivě i sovětských a rumunských. Protože jednou z forem činnosti historické oddělení MZM je rovněž pátrání a vyzvedávání ostatků padlých vojáků z období 2. světové války, dokumentuje výstava nálezy z posledních let, jako byl například průzkum hromadného hrobu sovětských vojáků na Ruském vrchu v Brně – Komíně, kteří zahynuli v okolí Brna v posledních dnech války. Účast Rumunské královské armády nám dokládá náhodný nález ostatků rumunského vojáka v lesích nad Jinačovicemi. Jediným padlým Američanem na území Brna se stal pilot poručík William Kiggins, jehož ostatky spolu s troskami letounu Mustang P-51B nalezli pracovníci historického odd. MZM v Brně-Slatině v roce 2007.
10. 6. 2015 – 3. 1. 2016

Konec vlády hákového kříže - osvobození Moravy 1945
výstava
konecvladyhakovehokrizeVýstava přibližuje formou stručných textů, map, méně známých fotografií, výstroje, výzbroje a řady dalších trojrozměrných předmětů průběh posledního válečného roku 1945 na území Moravy a Slezska. Popisuje plány sovětského velení a faktický průběh osvobozovacích bojů jednotek Rudé armády a jejích rumunských spojenců v tomto prostoru s důrazem na Brno (tato část tvoří podstatnou část výstavy), poslední zločin nacistických represivních složek na civilním obyvatelstvu města (poprava dvaceti občanů dne 21. 4. 1945), dále květnové povstání českého lidu, (činnost některých partyzánských skupin na moravském území), medailony tří generálů (dvou sovětských a jednoho německého), kteří na jižní Moravě zahynuli na samém konci války a rovněž životopisy vojevůdců-velitelů 2. a 4. ukrajinského frontu – maršála Malinovského a generála Jeremenka. Výstava se v závěru nevyhýbá ani negativním aspektům osvobození (chování sovětských vojáků vůči civilnímu obyvatelstvu) a připomíná tolik diskutovaný odsun německého brněnského obyvatelstva na přelomu května-června 1945.
24. 4. 2015 – 3. 1. 2016

Pestrobarevný svět křemenných hmot kolem nás
dlouhodobá výstava
kremennehmotyVýstava je zaměřena na nejznámější nerost a také nejhojnější drahý kámen kolem nás a to křemen, zejména na mnohotvárnost jeho podob v přírodě.
Málokterý nerost se totiž v přírodě vyskytuje tak často a vytváří tak velké množství nejrůznějších barev a tvarů. Běžně jej nacházíme např. v podobě mléčně bílých valounků ve štěrku na březích řek a mořských plážích naopak se vzácnějšími odrůdami, jako čirým křišťálem, fialovým ametystem, růženínem a záhnědou se už setkáváme méně. Křemenné hmoty vytváří nejrůznější směsi křemene, chalcedonu, ale často i opálu, z těch známějších jde např. o acháty a jaspisy. Výběr těch nejzajímavějších odrůd křemene a křemenných hmot, včetně zkamenělých dřev, si můžete prohlédnout v předsálí stálé expozice Světa nerostů.
23. 1. 2014 – 2016


BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 533 435 282, www.mzm.cz
Vstupenky do Biskupského dvora jsou v prodeji v Dietrichsteinském paláci.
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Dějiny peněz na Moravě, Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Modely hub Josefa Rulíška
Po dobu přípravy projektu Mendelianum- Atraktivní svět genetiky, je stálá expozice Dějiny peněz na Moravě dočasně uzavřena.

HOUBAŘSKÁ PORADNA
Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 238, www.mzm.cz
Otevírací doba: po: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 h , út: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 h
Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou


PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st: 9.00 - 19.00 h čt - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Ryba v lidové kultuře
výstava
rybavkulture2S rybami se člověk setkával od dětství a jejich existence do značné míry ovlivňovala i tradiční lidovou kulturu, zejména v okolí řek a rybníků. Cílem výstavy je seznámit veřejnost se staršími typy rybolovu, s využitím ryb v lidové kuchyni, v léčitelství, s užitnými i zvykoslovnými předměty ve tvaru ryb, s využitím rybích šupin ve výšivce, s motivy ryb a rybářství ve folklóru nebo v náboženství.

Vystaveny budou předměty ze sbírek Etnografického ústavu MZM, ale také z Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na Hluboké a z dalších institucí. Na přípravě výstavy a doprovodného programu se podílí i Rybářství Pohořelice.
2. 12. 2015 – 27. 3. 2016

Doprovodný program k výstavě

  • Přednáška Rybářství a životní prostředí (14. 1. 2016)
  • Přednáška Staré rybářské náčiní a způsoby rybolovu (28. 1. 2015)

Ježíšek nebo Santa Klaus. A co dostanou u sousedů?
výstava
jrezisekV naší republice žijí vedle české majority zástupci čtrnácti národnostních menšin, cizinců a představitelů různých národů. Také z hlediska náboženství není naše země homogenní – najdeme mezi námi osoby hlásící se k nejrůznější víře nebo považující se za ateisty. Slaví všichni Vánoce? A když ne, dostávají dárky někdy jindy? Nosí všude dárky Ježíšek? Prožívají Vánoce v každé rodině stejně? Mají všichni na Štědrý den ozdobený stromeček a smaženého kapra? Prostřednictvím předmětů, fotografií a úryvků z rozhovorů se můžete dozvědět, jak tráví vánoční svátky lidé kolem vás.
25. 11. 2015 – 7. 2. 2016

Doprovodný program k výstavě

  • Pravoslavné Vánoce na slovanské části Balkánu (7. 1. 2016)
  • Pravoslavné Vánoce na Ukrajině (12. 1. 2016)
  • O pravoslavných Vánocích v Řecku (16. 1. 2016)

Vesnice
výstava
vesniceProjekt studentů Katedry fotografie FAMU, pořízený v letech 2008–2009 pod vedením Jaroslava Bárty. Fotografie: Dora Dernerová, Jáchym Kliment, Silvie Kořenková, Mária Kubinová, Adéle Leinweberová, Vanda Miškovská, Martin Mlynarič, Vanda Nárožná, Linda Páleníková, Jan Svatoš, Katarína Smiková, Vladimír Šigut, Jarmila Uhlíková, Martin Vosáhlo, Klára Žitňanská.

Venkovské osídlení je jedním z důležitých fenoménů, který utváří ráz krajiny a vypovídá i o současné české společnosti. Po dlouhou dobu bylo fungování a vzezření vesnice určováno především úzkou vazbou na krajinu a na její obhospodařování. Byl to právě venkov a jeho zemědělská produkce, která byla důležitou základnou ekonomického rozvoje a stability. Charakteru krajiny odpovídal i různý ráz a vzhled vesnic a vesnických staveb. Tato dlouho udržovaná kontinuita byla násilně zpřetrhána po roce 1948. Hlavní roli hrály politické zřetele a vesnice se radikálně proměňovala. Ve vesnici se objevily cizorodé stavby – velké objekty jednotných zemědělských družstev (kravíny, sila), vícepatrové bytovky; a naproti tomu staré usedlosti, statky, kostely a mnohé další historické památky v lepším případě chátraly, v horším byly zbořené. Zcela likvidovány byly i mnohé obce hlavně v pohraničí a naopak programově byly založeny nové, vystavěné z panelových prefabrikátů. Četné cesty do krajiny zmizely anebo končí před velkými lány, které vznikly na místo drobných políček. Vesnice i krajina kolem nich se změnily.

Především od sedmdesátých let 20. století se na vesnici objevil nový obyvatel – chalupář. Mnoho starých stavení se začalo využívat k rekreaci, což vedlo sice k jejich záchraně, ale na druhé straně úbytek trvalých usedlíků změnil společenský život na venkově. Vesnice i v posledních letech nadále prochází výraznou proměnou. Současný vzhled 19 obcí vybraných z různých částí Čech, Moravy a Slezska zaznamenalo patnáct studentů Katedry fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

K výstavě je vydána stejnojmenná fotografická publikace.
11. 11. 2015 – 31. 1. 2016


MENDELIANUM

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 549 211 703, www.mendelianum.cz, www.mzm.cz

Mendelianum - Mendelovo muzejní centrum založené v Moravském zemské muzeu v roce 1962, provádí historickovědní výzkum Mendelova života a díla.
Atraktivní svět genetiky – 1. ledna 2012 byla v Biskupském dvoře zahájena realizace projektu návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky, financovaná v rámci VaVpI Evropských strukturálních fondů, s cílem zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu v oblasti genetiky a molekulární biologie široké veřejnosti přímo v místě, kde J. G. Mendel působil.


PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - pá: 9.00 - 18.00 h, so, ne: 10.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne) 10.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Stálé expozice
Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Země na obzoru - objevujeme Ameriku
výstava
objevamerHlavním cílem výstavy je přiblížit dětskému návštěvníkovi zábavnou a hravou formou kulturu zaniklých předkolumbovských civilizací Mezoameriky a Jižní Ameriky. Na základě prezentovaných exponátů a interaktivních činností se návštěvníci seznámí s historií a kulturou národů, které se nacházely v oblasti Mezoameriky, např. Olmékové, Zapotékové, Mayové, Toltékové či Aztékové a v oblasti centrálních And, např. kultura Nazca, Moche, Chimú, Inkové či Muiskové.

Pozornost výstavy bude rovněž zaměřena na významné objevitele a dobyvatele a významné zámořské cesty. Kromě Kryštofa Kolumba bude na výstavě představen Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Fernando Magalhaes či Amerigo Vespucci. Prostřednictvím animací se návštěvník seznámí nejen s mayským komplexem Chichén Itzá se slavnou Kukulkanovou pyramidou, ale také se dozví, zda skutečně existuje legendární říše El Dorado.

Součástí výstavy jsou interaktivní předměty, didaktické pomůcky a hry.
22. 10. 2015 – 4. 9. 2016

Doprovodný program k výstavě

  • Tvoření z hlíny tradiční technikou i na hrnčířském kruhu (23. 1. 2016)

Přednášky

  • Aztékové – oběť a odvaha (20. 1. 2016)

Doprovodný program pro školy

  • Výukový program pro školy „Země na obzoru - objevujeme Ameriku“ (10. 11. 2015 - 29. 6. 2016)

Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana
dlouhodobá výstava
zburianVýstava navazuje na předcházející expozici obrazů akademického malíře Zdeňka Buriana „Viděl světy dávno minulé".

Kolekce 50 obrazů nás nyní zavede do světů ještě mnohem vzdálenějších, do doby, kdy na Zemi vznikl, pomalu se rozvíjel a zase nenávratně mizel život, jehož svědectví paleontologům prozrazují zkamenělé pozůstatky.

Obrazové rekonstrukce vracejí tento ztracený život zpět. A Zdeněk Burian bude vždy patřit k těm nejvýznamnějším, ať už věda díky novým poznatkům modifikovala představu o podobě mnohých vyhynulých druhů. Představujeme kolekci originálů, které jsou z velké části reprodukovány ve slavném díle „Velká kniha o pravěku". Jsou to obrazy, které ukazují v paleontologické rekonstrukci nejplodnější a nejzdařilejší etapu Burianovy umělecké dráhy. Návštěvník tak bude mít jedinečnou příležitost znovu pohlédnout do pestrobarevného života v prvohorním moři hemžícím se trilobity, medúzami, ostnokožci, hlavonožci či pancířnatými rybami. Ptakoještěři, bojující plesiosaurus s mesosaurem, hrozivě působící tarbosaurus nás přiblíží do druhohor. Obrovitý pták Gastornis či rozliční chobotnatci představí třetihory. A některé obrazy dokonce ožijí působivou animací.

Obrazy jsou doprovázeny vzácnými ukázkami originálů zkamenělin, jež byly umělci předlohou.
9. 10. 2015 – 2017


PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 533 433 816, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálá expozice
Život a dílo Leoše Janáčka
Janáčkův domek s původní dispozicí vnitřního prostoru a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna.

Miloš Šejn / Nápěvky mluvy
výstava
sejnMiloš Šejn je předním představitelem vizuálního umění generace, která vstupuje na scénu v sedmdesátých letech minulého století. Jeho umělecký koncept je od mládí formován láskou a zájmem o přírodu, vnitřní nutností pochopení jejího tajemství. Takto přírodu zaznamenával a studoval kresbou, fotografií, sběrem a popisem.

V současnosti se zaměřuje na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. Vědomě laboruje oblastmi expresívního jazyka mezi textem, výtvarnou stopou, tělovým pohybem, hlasem a expanzí do prostoru.

Na Janáčkovy nápěvky mluvy reagoval v roce 2014, kdy vytvořil dvě kolekce děl, z nichž druhá je prezentována veřejnosti až nyní.
20. 9112015 – 3. 1. 2016


PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: 568 643 619, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - ne: 9.00 - 13.00 h, po: zavřeno

Stálá expozice
Dílo tiskařů Jednoty bratrské
Expozice představuje historii tiskárny.

Labyrint života Jana Amose Komenského
kraliceNová expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků.