Moravské zemské muzeum - říjen 2015

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Země vydává válečná svědectví
výstava
valecnasvedectviJeště 70 let po skončení 2. světové války se v okolí Brna nachází kosterní pozůstatky vojáků, kteří zahynuli v závěru války. Nejen těch německých, kterým v podstatě nebyla do roku 1990 věnována pozornost, ale překvapivě i sovětských a rumunských. Protože jednou z forem činnosti historické oddělení MZM je rovněž pátrání a vyzvedávání ostatků padlých vojáků z období 2. světové války, dokumentuje výstava nálezy z posledních let, jako byl například průzkum hromadného hrobu sovětských vojáků na Ruském vrchu v Brně – Komíně, kteří zahynuli v okolí Brna v posledních dnech války. Účast Rumunské královské armády nám dokládá náhodný nález ostatků rumunského vojáka v lesích nad Jinačovicemi. Jediným padlým Američanem na území Brna se stal pilot poručík William Kiggins, jehož ostatky spolu s troskami letounu Mustang P-51B nalezli pracovníci historického odd. MZM v Brně-Slatině v roce 2007.
10. 6. 2015 – 3. 1. 2016

Konec vlády hákového kříže - osvobození Moravy 1945
výstava
konecvladyhakovehokrizeVýstava přibližuje formou stručných textů, map, méně známých fotografií, výstroje, výzbroje a řady dalších trojrozměrných předmětů průběh posledního válečného roku 1945 na území Moravy a Slezska. Popisuje plány sovětského velení a faktický průběh osvobozovacích bojů jednotek Rudé armády a jejích rumunských spojenců v tomto prostoru s důrazem na Brno (tato část tvoří podstatnou část výstavy), poslední zločin nacistických represivních složek na civilním obyvatelstvu města (poprava dvaceti občanů dne 21. 4. 1945), dále květnové povstání českého lidu, (činnost některých partyzánských skupin na moravském území), medailony tří generálů (dvou sovětských a jednoho německého), kteří na jižní Moravě zahynuli na samém konci války a rovněž životopisy vojevůdců-velitelů 2. a 4. ukrajinského frontu – maršála Malinovského a generála Jeremenka. Výstava se v závěru nevyhýbá ani negativním aspektům osvobození (chování sovětských vojáků vůči civilnímu obyvatelstvu) a připomíná tolik diskutovaný odsun německého brněnského obyvatelstva na přelomu května-června 1945.
24. 4. 2015 – 3. 1. 2016

Pestrobarevný svět křemenných hmot kolem nás
dlouhodobá výstava
kremennehmotyVýstava je zaměřena na nejznámější nerost a také nejhojnější drahý kámen kolem nás a to křemen, zejména na mnohotvárnost jeho podob v přírodě.
Málokterý nerost se totiž v přírodě vyskytuje tak často a vytváří tak velké množství nejrůznějších barev a tvarů. Běžně jej nacházíme např. v podobě mléčně bílých valounků ve štěrku na březích řek a mořských plážích naopak se vzácnějšími odrůdami, jako čirým křišťálem, fialovým ametystem, růženínem a záhnědou se už setkáváme méně. Křemenné hmoty vytváří nejrůznější směsi křemene, chalcedonu, ale často i opálu, z těch známějších jde např. o acháty a jaspisy. Výběr těch nejzajímavějších odrůd křemene a křemenných hmot, včetně zkamenělých dřev, si můžete prohlédnout v předsálí stálé expozice Světa nerostů.
23. 1. 2014 – 2016


BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 533 435 282, www.mzm.cz
Vstupenky do Biskupského dvora jsou v prodeji v Dietrichsteinském paláci.
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Dějiny peněz na Moravě, Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Modely hub Josefa Rulíška
Po dobu přípravy projektu Mendelianum- Atraktivní svět genetiky, je stálá expozice Dějiny peněz na Moravě dočasně uzavřena.

HOUBAŘSKÁ PORADNA
Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 238, www.mzm.cz
Otevírací doba: po: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 h , út: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 h
Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou


PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st: 9.00 - 19.00 h čt - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Budoucnost tradice
výstava
budoucnosttradice2Výstava zaznamenává aktuální tvorbu pedagoga i studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pracovní záběr je široký: osciluje od krojových rekonstrukcí opřených o pevné zázemí studia pramenů (Kristýna Petříčková, která je pedagogem ateliéru i tvůrkyně zároveň) po aktuální designerské tendence vysledovatelné u studentských prací.

Tradiční ornamentika, materiál nebo technika zde není jen cosi statického, zakonzervovaného, ale tvoří odrazový můstek, jenž jednotlivé autory katapultuje v časoprostoru. Strohé objekty – ať šperky či oděvní tvorba - kladou otázky, nesou poselství přirozené elementární prostoty ozvláštněné dotyky kultury moravského venkova – to vše převedeno do výtvarného jazyka dneška.

Ve třech kolekcích šperků a u tří kolekcí oděvních návrhů je inspirace lidovým oděvem patrná (viz ozvěny vonic – dekorativních odznaků mladých mužů odvedených na vojnu v případě tvorby Jana Černého), v některých případech lokalizovatelná (viz hedvábné modely Lenky Chrobokové čerpající z Jízdy králů ve Vlčnově). Lucia Sládečková vychází z motivů a z barevnosti fajánsové keramiky převedené do oděvu. Šperkařky Katarína Malastová, Lucia Plevová a Sabina Psotková se nechávají inspirovat tradicí při výrobě šperků z drátů, přírodních i umělých materiálů, zaměřují se na netradiční kombinace materiálů (včetně recyklovaných a recyklovatelných) a nové technologické postupy (např. laserovou techniku).

Mladí zlínští designéři přistoupili k tradici s odvahou, která ji respektuje, ale nevyzvedává na piedestal. Je to hledání, vizuální vyjádření myšlenkových pochodů, kreativní dialog.
24. 6. 2015 – 13. 12. 2015

Co návštěvník nevidí...
výstava
conavstevniknevidiSbírka Etnografického ústavu Moravského zemského muzea je druhou největší národopisnou sbírkou v České republice, přičemž škála jednotlivých fondů je široká co do tvarosloví tak i do materiálu. Právě tato materiálová různorodost (dřevo-polychromované/nepolychromované, sklo, keramika, textil, přírodniny, kůže, papír, fotografie, film, organické i syntetické materiály) klade velké nároky na ošetřování sbírky a to zejména na práci konzervátorů, neboť nezbytná péče nekončí jen uložením sbírkových předmětů v depozitářích.

Tato výstava seznamuje veřejnost s pojmy preventivní konzervace (základní podmínky při uložení) a konzervátorsko-restaurátorská práce, se kterými je spojena činnost konzervátorů-restaurátorů. Cílem je představit širokou škálu pracovních postupů, s důrazem na mravenčí práci, kterou návštěvník běžně nevnímá, neboť vidí až finální stav předmětu - tj. po zásahu odborníka. Zastoupeny jsou nejen práce stálých zaměstnanců, kteří se starají o všechny sbírkové předměty po stránce přímé a nepřímé konzervace a provádějí opravy na jednotlivých předmětech, ale i práci externistů v rámci grantových programů i spolupráce s odbornými školami včetně prezentace různých druhů příslušné dokumentace prací.
6. 5. 2015 – 18. 10. 2015

Na poli a v kuchyni
Projekt Za humny - Prezentace moravských krajů, regionů a obcí
Další z regionálních prezentací v cyklu Za humny připravil Etnografický ústav Moravského zemského muzea v spolupráci s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy, Jihomoravským krajem a Regionem Slovácko.

Prezentace se dotýká jednoho z podstatných témat v lidském životě napříč generacemi, totiž stravy a potravin. Prostřednictvím informačních panelů spolupracujících organizací a trojrozměrných předmětů ze sbírek Etnografického ústavu MZM přiblíží návštěvníkovi alespoň v obrysech, jaké bylo složení stravy našich předků, jak se proměnilo do současnosti a také něco z toho, co přetrvalo v čase díky pečlivým zápisům v kuchařských knihách, tradování v rodinách a na celých územích.

Na toto téma dále navazují informace o tom, jaký je současný stav lokálního pěstování a výroby potravin na Moravě.
od 7. 10. 2015


MENDELIANUM

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 549 211 703, www.mendelianum.cz, www.mzm.cz

Mendelianum - Mendelovo muzejní centrum založené v Moravském zemské muzeu v roce 1962, provádí historickovědní výzkum Mendelova života a díla.
Atraktivní svět genetiky – 1. ledna 2012 byla v Biskupském dvoře zahájena realizace projektu návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky, financovaná v rámci VaVpI Evropských strukturálních fondů, s cílem zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu v oblasti genetiky a molekulární biologie široké veřejnosti přímo v místě, kde J. G. Mendel působil.


PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - pá: 9.00 - 18.00 h, so, ne: 10.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne) 10.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Stálé expozice
Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Země na obzoru - objevujeme Ameriku
výstava
Hlavním cílem výstavy je přiblížit dětskému návštěvníkovi zábavnou a hravou formou kulturu zaniklých předkolumbovských civilizací Mezoameriky a Jižní Ameriky. Na základě prezentovaných exponátů a interaktivních činností se návštěvníci seznámí s historií a kulturou národů, které se nacházely v oblasti Mezoameriky, např. Olmékové, Zapotékové, Mayové, Toltékové či Aztékové a v oblasti centrálních And, např. kultura Nazca, Moche, Chimú, Inkové či Muiskové.

Pozornost výstavy bude rovněž zaměřena na významné objevitele a dobyvatele a významné zámořské cesty. Kromě Kryštofa Kolumba bude na výstavě představen Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Fernando Magalhaes či Amerigo Vespucci. Prostřednictvím animací se návštěvník seznámí nejen s mayským komplexem Chichén Itzá se slavnou Kukulkanovou pyramidou, ale také se dozví, zda skutečně existuje legendární říše El Dorado.

Součástí výstavy jsou interaktivní předměty, didaktické pomůcky a hry.
22. 10. 2015 – 4. 9. 2016

Doprovodný program k výstavě

  • Textilní tvoření s motivy Nazca obrazců (7. 11. 2015)
  • Zlaté šperky a indiánské amulety (21. 11. 2015)

Doprovodný program pro školy

  • Výukový program pro školy „Země na obzoru - objevujeme Ameriku“ (10. 11. 2015 - 29. 6. 2016)

Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana
dlouhodobá výstava
zburianVýstava navazuje na předcházející expozici obrazů akademického malíře Zdeňka Buriana „Viděl světy dávno minulé".

Kolekce 50 obrazů nás nyní zavede do světů ještě mnohem vzdálenějších, do doby, kdy na Zemi vznikl, pomalu se rozvíjel a zase nenávratně mizel život, jehož svědectví paleontologům prozrazují zkamenělé pozůstatky.

Obrazové rekonstrukce vracejí tento ztracený život zpět. A Zdeněk Burian bude vždy patřit k těm nejvýznamnějším, ať už věda díky novým poznatkům modifikovala představu o podobě mnohých vyhynulých druhů. Představujeme kolekci originálů, které jsou z velké části reprodukovány ve slavném díle „Velká kniha o pravěku". Jsou to obrazy, které ukazují v paleontologické rekonstrukci nejplodnější a nejzdařilejší etapu Burianovy umělecké dráhy. Návštěvník tak bude mít jedinečnou příležitost znovu pohlédnout do pestrobarevného života v prvohorním moři hemžícím se trilobity, medúzami, ostnokožci, hlavonožci či pancířnatými rybami. Ptakoještěři, bojující plesiosaurus s mesosaurem, hrozivě působící tarbosaurus nás přiblíží do druhohor. Obrovitý pták Gastornis či rozliční chobotnatci představí třetihory. A některé obrazy dokonce ožijí působivou animací.

Obrazy jsou doprovázeny vzácnými ukázkami originálů zkamenělin, jež byly umělci předlohou.
9. 10. 2015 – 2017


PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 533 433 816, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálá expozice
Život a dílo Leoše Janáčka
Janáčkův domek s původní dispozicí vnitřního prostoru a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna.

Jolana Havelková, Lucie Vítková / Zvuk obrazu
výstava
zvukobrazuJolana Havelková se ve své práci pohybuje na pomezí různých médií. Její vizuálně-akustický projekt s názvem Návrh na změnu partitury vznikl transformací naskenovaných notových záznamů Františka Kmocha (1848–1912), kolínského skladatele pochodů, vycházejících z české lidové hudby. Jolana Havelková tyto partitury sbírá a od roku 2005 obrazově přepracovává, a tím mění i jejich možnou hudební interpretaci. Z původních oskenovaných partitur vznikají grafické tisky a fotogramy se změněnou notací. Vrstvená struktura partitur vychází z geometrického tvarosloví.

Vizuální transformaci následovala hudební. Jolana Havelková v roce 2010 přizvala ke spolupráci akordeonistku a skladatelku Lucii Vítkovou, aby některé vybrané partitury interpretovala. Společně pak více než rok pořizovaly nahrávky. Jsou to vlastně autorské skladby obou umělkyň.

Na druhém projektu začala Jolana Havelková spolupracovat s Lucií Vítkovu v době, kdy se Lucie zabývala skladbami s krátkou dobou trvání (Short Form Pieces). Černobílé fotografie s názvem První bruslení, které připomínají minimalistické kresby (zaznamenané stopy po bruslích v čerstvě napadaném sněhu), se staly partiturami – předlohou pro vznik těchto několikasekundových skladeb.

Na výstavě je představen z obou projektů pouze výběr prací.
25. 9. 2015 – 8. 11. 2015


PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: 568 643 619, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - ne: 9.00 - 13.00 h, po: zavřeno

Stálá expozice
Dílo tiskařů Jednoty bratrské
Expozice představuje historii tiskárny.

Labyrint života Jana Amose Komenského
kraliceNová expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků.