Moravské zemské muzeum - březen 2015

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Ivan Kyncl: rebel s fotoaparátem
Obrazový kronikář normalizační doby a fotograf britských divadelních scén

výstava
kynclVýstava připomíná dílo pražského fotografa a disidenta Ivana Kyncla (1953-2004), který svými fotografiemi provokoval v 70. letech 20. století komunistické mocnáře v tehdejším Československu. Stál svým dílem v opozici proti tzv. socialistickému realismu a své názory projevil také jako signatář Charty 77. Dokumentoval pronásledování českých disidentů Husákovým režimem. Jeho fotky znali především ti, kteří sdíleli podobný postoj k tehdejší vládě. Znám byl však také v cizině. Publikoval například v The Sunday Times či v časopisu Stern. V roce 1980 svou vlast opustil a emigroval do Londýna, kde uspěl především jako divadelní fotograf.

Tato výstava prezentuje skoro 200 fotografií z pozůstalosti Ivana Kyncla uložené v archivu Forschungsstelle Osteuropa (Výzkumné středisko Východní Evropa) v Brémách a vznikla ve spolupráci Forschungsstelle Osteuropa in Bremen, Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně pod záštitou dr. Hanse Koschnicka.
18. 3. - 17. 5. 2015

Pestrobarevný svět křemenných hmot kolem nás
dlouhodobá výstava
kremennehmotyVýstava je zaměřena na nejznámější nerost a také nejhojnější drahý kámen kolem nás a to křemen, zejména na mnohotvárnost jeho podob v přírodě.
Málokterý nerost se totiž v přírodě vyskytuje tak často a vytváří tak velké množství nejrůznějších barev a tvarů. Běžně jej nacházíme např. v podobě mléčně bílých valounků ve štěrku na březích řek a mořských plážích naopak se vzácnějšími odrůdami, jako čirým křišťálem, fialovým ametystem, růženínem a záhnědou se už setkáváme méně. Křemenné hmoty vytváří nejrůznější směsi křemene, chalcedonu, ale často i opálu, z těch známějších jde např. o acháty a jaspisy. Výběr těch nejzajímavějších odrůd křemene a křemenných hmot, včetně zkamenělých dřev, si můžete prohlédnout v předsálí stálé expozice Světa nerostů.
23. 1. 2014 – 2016

Pavel Haas – Janáčkův nejnadanější žák
Výstava pořádaná v rámci Roku české hudby k 70. výročí úmrtí hudebního skladatele Pavla Haase (1899–1944)

výstava
haas2Výstava je věnována pohnutým osudům a tvorbě této nepřehlédnutelné osobnosti, jež významně zasáhla do vývoje české hudby 20. století. Bratr slavného prvorepublikového filmového herce Huga Haase prošel bolestným životním příběhem. Jako Žid byl v době nacistické okupace několik let vězněn v koncentračním táboře v Terezíně, kde se aktivně zapojil do kulturní činnosti, která pro tamější židovské vězně znamenala útěchu a naději na přežití. Život Pavla Haase následně vyhasl v plynových komorách Osvětimi. Na výstavě jsou prezentovány unikátní skladatelovy rukopisy, obrazové a zvukové dokumenty a osobní předměty ze sbírek Oddělení dějin hudby MZM a ze soukromého majetku.
5. 12. 2014 – 1. 3. 2015

Kamenná duha
stálá výstava
kamen duhaMnoho pěkných minerálů reprezentujících všechny barvy duhy můžete vidět na menší, ale krásou oplývající výstavě Kamenná duha v předsálí stálé expozice Svět nerostů. Představují výběr minerálů Mineralogicko-petrografického oddělení MZM, které jsou většinou ukryty v depozitářích.
Vystavené minerály potěší nejen oko každého milovníka přírody, ale mohou být i inspirací pro umělce všeho druhu. Pokud se chcete o barvě minerálů dovědět více, navštivte zmíněnou stálou expozicí Svět nerostů.
vstup volný


 BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 533 435 282, www.mzm.cz
Vstupenky do Biskupského dvora jsou v prodeji v Dietrichsteinském paláci.
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Dějiny peněz na Moravě, Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Modely hub Josefa Rulíška
Po dobu přípravy projektu Mendelianum- Atraktivní svět genetiky, je stálá expozice Dějiny peněz na Moravě dočasně uzavřena.

HOUBAŘSKÁ PORADNA
Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 238, www.mzm.cz
Otevírací doba: po: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 h , út: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 h
Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou


PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st: 9.00 - 19.00 h čt - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Vulkány – tepny Země
výstava
vulkanyVýstava seznámí návštěvníky s fenoménem vulkanismu na Zemi a zároveň se věnuje sopečné činnosti na území České republiky, jejíž nejmladší projevy tvoří rozpoznatelný reliéf v krajině jako např. České středohoří, Doupovské hory v Čechách či Uhlířský vrch nebo Venušina sopka ve Slezsku. Výstava presentuje téma vulkanismu především zážitkově. Návštěvníci pocítí pohyby zemské kůry na zemětřesné desce a speciální efekty je zavalí sopečným popelem.

V rámci výstavy bude mít návštěvník možnost sledovat formou projekce působivé záběry vulkánů z celého světa. Návštěvníkům, kteří si rádi ověřují své znalosti, schopnosti a svou dovednost, budou k dispozici hravé geologické aktivity pro nejrůznější věkové kategorie, které zábavnou formou přiblíží a vysvětlí, především dětem, základní geologické pojmy jako vulkanismus, pohyby zemských desek atd.

Výstavu bude doprovázet cyklus přednášek na téma vulkanismu s předními našimi geology.
19. 12. 2014 – 20. 9. 2015

Cyklus přednášek

 • Reunion - příklad horké skvrny v Indickém oceánu (5. 3. 2015)
 • Hajnáčka - život pochovaný popolom (12. 3. 2015)
 • Galapágy (19. 3. 2015)
 • Sopky a Mars aneb Jak sopečná činnost měnila tvář rudé planety (26. 3. 2015)

Doprovodný program k výstavě

 • Výukový interaktivní program Vulkány - tepny Země pro MŠ, 1.–4. třída ZŠ ke stejnojmenné výstavě
  (3. 2. - 30. 6. 2015)
 • Výukový interaktivní program Vulkány - tepny Země pro 5.–9. tř. ZŠ, SŠ ke stejnojmenné výstavě
  (3. 2. - 30. 6. 2015)

MENDELIANUM

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 549 211 703, www.mendelianum.cz, www.mzm.cz

Mendelianum - Mendelovo muzejní centrum založené v Moravském zemské muzeu v roce 1962, provádí historickovědní výzkum Mendelova života a díla.
Atraktivní svět genetiky – 1. ledna 2012 byla v Biskupském dvoře zahájena realizace projektu návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky, financovaná v rámci VaVpI Evropských strukturálních fondů, s cílem zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu v oblasti genetiky a molekulární biologie široké veřejnosti přímo v místě, kde J. G. Mendel působil.


PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - pá: 9.00 - 18.00 h, so, ne: 10.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne) 10.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Stálé expozice
Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Mykény a střední Evropa
mezinárodní výstava
mykenyMezinárodní výstava zaměřená na období starší doby bronzové před více jak 3.500 lety, kdy pravěké společnosti střední Evropy navázaly intenzivní kontakt s oblastí časně antických civilizací ve středomoří (s egejskou oblastí, mykénskou kulturou).

Výstava obsahuje tři základní celky. První je věnován území Moravy ve starší době bronzové tj. v době 2000 – 1500 let př. n. l. Představeny jsou originály archeologických nálezů únětické kultury a věteřovské kultury. Druhá část výstavy prezentuje velmi cenný soubor archeologických nálezů otomanské kultury z východního Slovenska s velmi bohatými doklady ovlivnění časně antickými civilizacemi. Poslední třetí celek je věnován vlastním časně antickým Mykénám, známe archeologické lokality na severovýchodě Peloponésu.
15. 10. 2014 – 30. 8. 2015

Doprovodný program

 • Výukový interaktivní program pro školy MYKÉNY - Bohové a bájní hrdinové (25. 11. 2014 – 26. 6. 2015)

Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé…
dlouhodobá výstava
burianGalerie obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského zemského muzea
Moravské zemské muzeum uchovává ve svých depozitářích největší sbírku Burianových děl, která čítá přes 200 olejů a kvašů, doprovázených velkým množstvím kreseb a studií. V nově instalované galerii, připomínající 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana (1905-1981), je vybráno padesát reprezentativních olejů, obsahující jak pohledy do života pravěkých lidí, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let. K výstavě je vydána doprovodná publikace. 


PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 533 433 816, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálá expozice
Život a dílo Leoše Janáčka
Janáčkův domek s původní dispozicí vnitřního prostoru a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna.

Peter Graham – Zahrada Orfeova
výstava
grahampeterSkladatel, klavírista a hudební teoretik Petr Graham (1952) od počátku své pozoruhodné tvorby klade důraz na výtvarnou podobu svých notových záznamů. Vedle tzv. konvenční notace (která má však opět svébytné výtvarné kvality) využívá grafickou partituru nejenom pro pouhý záznam skladby, ale i pro sdělení možných způsobů interpretace, jejího místa atp. Některé partitury pak jsou spíše uzavřené výtvarné koncepty pracující s autonomním systémem znaků, jejichž interpretace je spojena přímo s autorem, nebo aktivní interpretace ani není požadována.

Zahrada Orfeova je rozměrná kolekce grafických partitur založená na podobnosti notového písma a floreálních motivů. Inspirací k nim byla stejnojmenná kresba Paula Kleea (Ein Garten für Orpheus, 1926). V letech 1976-92 vzniklo celkem 96 listů. Jednotlivé listy – některé jsou ovšem spolu propojeny v několikadílné cykly – je možno navzájem libovolně kombinovat a vytvářet z nich různé výběry, podobně jako se můžeme procházet rozlehlou zahradou. Dílo bylo zamýšleno především pro klavír v různých podobách (např. amplifikovaný, preparovaný, rozladěný, poškozený atp.), ale mohou se použít i jiné nástroje. V zásadě by však měly zaznívat různé interpretace současně, např. nahrávka a živé provedení. Též je možno provést skladbu formou zvukové instalace, kde zaznívají nahrávky z různých míst, případně mohou být aktivovány návštěvníky. Jinou možností je pouštění nahrávek pomocí dálkových ovladačů účinkujícími v tanečním představení. Partitury mohou být rovněž vystaveny či publikovány samostatně jako výtvarná díla či jako podněty pro hudební představivost. Existuje také autorská nahrávka vybraných listů v několika verzích. Na jedné z nich je použit i Janáčkův klavír.

Výstava dále přináší současnou autorovu tvorbu z let 2013-15, dále cyklus objektů Experimentální hudba, který vznikal po dobu 40 let (1975-2015).
27. 2. 2015 – 5. 4. 2015


PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: 568 643 619, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - ne: 9.00 - 13.00 h, po: zavřeno

Stálá expozice
Dílo tiskařů Jednoty bratrské
Expozice představuje historii tiskárny.

Labyrint života Jana Amose Komenského
kraliceNová expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků.