Moravské zemské muzeum - leden 2015

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Pavel Haas – Janáčkův nejnadanější žák
Výstava pořádaná v rámci Roku české hudby k 70. výročí úmrtí hudebního skladatele Pavla Haase (1899–1944)

výstava
haas2Výstava je věnována pohnutým osudům a tvorbě této nepřehlédnutelné osobnosti, jež významně zasáhla do vývoje české hudby 20. století. Bratr slavného prvorepublikového filmového herce Huga Haase prošel bolestným životním příběhem. Jako Žid byl v době nacistické okupace několik let vězněn v koncentračním táboře v Terezíně, kde se aktivně zapojil do kulturní činnosti, která pro tamější židovské vězně znamenala útěchu a naději na přežití. Život Pavla Haase následně vyhasl v plynových komorách Osvětimi. Na výstavě jsou prezentovány unikátní skladatelovy rukopisy, obrazové a zvukové dokumenty a osobní předměty ze sbírek Oddělení dějin hudby MZM a ze soukromého majetku.
5. 12. 2014 – 1. 3. 2015

Boskovický poklad
Nález mincí z období třicetileté války

výstava
boskovicky pokladVýstava poprvé představuje celou dochovanou část pokladu, který byl objeven v roce 2010 na kopci zvaném „Zlatník“, v lese mezi obcemi Boskovice a Újezd u Boskovic. Poklad byl ukryt do země ve 40. letech 17. století v souvislosti s válečnými událostmi třicetileté války (1618-1648). Nalezený poklad bohužel nezůstal v úplnosti vzhledem k tomu, že nálezce poklad neodevzdal a rozprodal. Policii České republiky se podařilo zachránit džbánek a 2.267 stříbrných mincí, které se nyní představují veřejnosti.

Součástí výstavy je ukázka mincí z první poloviny 17. století, které doplňují představu o tom, jaké mince se na Moravě razily a čím se v této době platilo. Tyto mince pocházejí ze sbírek numismatického oddělení MZM.

Boskovický poklad je dnes již rovněž součástí sbírek Moravského zemského muzea, kde byl poklad odborně zpracován a kde bude uchován i pro další generace. V Moravském zemském muzeu bude poklad představen veřejnosti vůbec poprvé, v dalších letech si jej potom budou moci návštěvníci prohlédnout v několika dalších muzeích Jihomoravského kraje.
19. 9. 2014 – 19. 1. 2015


Kamenná duha

stálá výstava
kamen duhaMnoho pěkných minerálů reprezentujících všechny barvy duhy můžete vidět na menší, ale krásou oplývající výstavě Kamenná duha v předsálí stálé expozice Svět nerostů. Představují výběr minerálů Mineralogicko-petrografického oddělení MZM, které jsou většinou ukryty v depozitářích.
Vystavené minerály potěší nejen oko každého milovníka přírody, ale mohou být i inspirací pro umělce všeho druhu. Pokud se chcete o barvě minerálů dovědět více, navštivte zmíněnou stálou expozicí Svět nerostů.
vstup volný


 BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 533 435 282, www.mzm.cz
Vstupenky do Biskupského dvora jsou v prodeji v Dietrichsteinském paláci.
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Dějiny peněz na Moravě, Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Modely hub Josefa Rulíška
Po dobu přípravy projektu Mendelianum- Atraktivní svět genetiky, je stálá expozice Dějiny peněz na Moravě dočasně uzavřena.

Peter Scherhaufer v Divadle (Husa) na provázku
výstava
scherhaufer01Výstava připomíná osobnost česko-slovenského režiséra, pedagoga, scénáristy a teoretika Petera Scherhaufera (1942-1999). Akcentuje jeho režijní činnost v Divadle Husa na provázku, jehož byl spoluzakladatelem a kde působil až do své předčasné smrti. Zmíněny jsou ale i jeho ostatní aktivity v českém a slovenském prostředí.

Životopisné údaje jsou doplněny řadou zajímavých materiálů a fotografií ze soukromého archivu rodiny Petera Scherhaufera, profesní divadelní aktivity dokumentují fotografie ze soukromého archivu herce Pavla Zatloukala (dosud nepublikované), archivu Centra experimentálního divadla, archivu Loutkového divadla Radost a archivu Národního divadla Brno.
27. 6. 2014 – 8. 2. 2015

HOUBAŘSKÁ PORADNA
Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 238, www.mzm.cz
Otevírací doba: po: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 h , út: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 h
Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou


PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st: 9.00 - 19.00 h čt - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Velká Morava a počátky křesťanství
výstava
velka moravaUnikátní výstava více než 1200 exponátů tvořených převážně nejcennějšími archeologickými nálezy z Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska a Polska, z nichž mnohé mají status Národní kulturní památky a nebyly ještě nikdy vystavovány. Výstava prezentuje originály artefaktů z významných hrobových celků z velkomoravských center i periferie a názorné rekonstrukce těchto pohřbů, hmotové rekonstrukce vybraných velkomoravských kostelů, zhotovené unikátní technologií pryskyřičných odlitků, dále 3D vizualizace velkomoravských kostelů (interiérů i exteriérů) a další atraktivní exponáty, které představují historické kulturní dědictví naší země.

Moravské zemské muzeum spolupracuje na výstavním projektu s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno a s několika dalšími významnými institucemi.
28. 11. 2014 – 28. 2. 2015

Vulkány – tepny Země
výstava
vulkanyVýstava seznámí návštěvníky s fenoménem vulkanismu na Zemi a zároveň se věnuje sopečné činnosti na území České republiky, jejíž nejmladší projevy tvoří rozpoznatelný reliéf v krajině jako např. České středohoří, Doupovské hory v Čechách či Uhlířský vrch nebo Venušina sopka ve Slezsku. Výstava presentuje téma vulkanismu především zážitkově. Návštěvníci pocítí pohyby zemské kůry na zemětřesné desce a speciální efekty je zavalí sopečným popelem.

V rámci výstavy bude mít návštěvník možnost sledovat formou projekce působivé záběry vulkánů z celého světa. Návštěvníkům, kteří si rádi ověřují své znalosti, schopnosti a svou dovednost, budou k dispozici hravé geologické aktivity pro nejrůznější věkové kategorie, které zábavnou formou přiblíží a vysvětlí, především dětem, základní geologické pojmy jako vulkanismus, pohyby zemských desek atd.

Výstavu bude doprovázet cyklus přednášek na téma vulkanismu s předními našimi geology.
19. 12. 2014 – 31. 7. 2015

Doprovodný program k výstavě

  • Výukový interaktivní program Vulkány - tepny Země pro MŠ, 1.–4. třída ZŠ ke stejnojmenné výstavě (3. 2. - 30. 6. 2015)
  • Výukový interaktivní program Vulkány - tepny Země pro 5.–9. tř. ZŠ, SŠ ke stejnojmenné výstavě (3. 2. - 30. 6. 2015)

MENDELIANUM

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 549 211 703, www.mendelianum.cz, www.mzm.cz

Mendelianum - Mendelovo muzejní centrum založené v Moravském zemské muzeu v roce 1962, provádí historickovědní výzkum Mendelova života a díla.
Atraktivní svět genetiky – 1. ledna 2012 byla v Biskupském dvoře zahájena realizace projektu návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky, financovaná v rámci VaVpI Evropských strukturálních fondů, s cílem zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu v oblasti genetiky a molekulární biologie široké veřejnosti přímo v místě, kde J. G. Mendel působil.


PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - pá: 9.00 - 18.00 h, so, ne: 10.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne) 10.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Stálé expozice
Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Mykény a střední Evropa
mezinárodní výstava
mykenyMezinárodní výstava zaměřená na období starší doby bronzové před více jak 3.500 lety, kdy pravěké společnosti střední Evropy navázaly intenzivní kontakt s oblastí časně antických civilizací ve středomoří (s egejskou oblastí, mykénskou kulturou).

Výstava obsahuje tři základní celky. První je věnován území Moravy ve starší době bronzové tj. v době 2000 – 1500 let př. n. l. Představeny jsou originály archeologických nálezů únětické kultury a věteřovské kultury. Druhá část výstavy prezentuje velmi cenný soubor archeologických nálezů otomanské kultury z východního Slovenska s velmi bohatými doklady ovlivnění časně antickými civilizacemi. Poslední třetí celek je věnován vlastním časně antickým Mykénám, známe archeologické lokality na severovýchodě Peloponésu.
15. 10. 2014 – 30. 8. 2015

Doprovodný program

  • Výukový interaktivní program pro školy MYKÉNY - Bohové a bájní hrdinové (25. 11. 2014 – 26. 6. 2015)

Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé…
dlouhodobá výstava
burianGalerie obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského zemského muzea
Moravské zemské muzeum uchovává ve svých depozitářích největší sbírku Burianových děl, která čítá přes 200 olejů a kvašů, doprovázených velkým množstvím kreseb a studií. V nově instalované galerii, připomínající 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana (1905-1981), je vybráno padesát reprezentativních olejů, obsahující jak pohledy do života pravěkých lidí, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let. K výstavě je vydána doprovodná publikace. 


PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 533 433 816, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálá expozice
Život a dílo Leoše Janáčka
Janáčkův domek s původní dispozicí vnitřního prostoru a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna.

Druhotvary 4
výstava
druhotvary4V letošním roce jsme již počtvrté uspořádali výstavu věnovanou interpretování partitur jednoho z nejvýraznějších skladatelů 20. století Leoše Janáčka českými i zahraničními výtvarníky. Základní ideou je propojení Janáčkova díla se světem výtvarníků a výtvarné veřejnosti a nastolení otázky možností vzájemné komunikace hudby a obrazu, hudebního a výtvarného vyjádření. Prakticky byla koncepce tvořena tak, že každý z oslovených výtvarníků obdržel hudební zápis nějaké Janáčkovy skladby a to dle výběru autora v tiskové podobě nebo ve faksimile skladatelova autografu. Výtvarníci tak mohli reagovat na grafickou podobu díla, na textovou složku kompozice nebo na hudební obsah, zašifrovaný v notovém zápisu.

Letošní ročník respektuje opět zásadu výběru výtvarníků tak, aby konečný výsledek zahrnoval co nejširší a nejrůznorodější přístupy k danému zadání: Karel Adamus, Peter Graham, Annegret Heinl, Dalibor Chatrný, Pavel Korbička, Ivan Kříž, Aleš Lamr, Jan Steklík, Lenka Sýkorová, Miloš Šejn, Jiří Šigut a Miroslav Šnajdr.

Výstava k níž vychází katalog je součástí mezinárodního festivalu Janáček Brno 2014.
28. 11. 2014 – 4. 1. 2015


PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: 568 643 619, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - ne: 9.00 - 13.00 h, po: zavřeno

Stálá expozice
Dílo tiskařů Jednoty bratrské
Expozice představuje historii tiskárny.

Labyrint života Jana Amose Komenského
kraliceNová expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků.