Moravské zemské muzeum - listopad 2014

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Domov za Velké války
Dopad válečných událostí na strádání civilního obyvatelstva v zázemí
výstava
velka valka01Výstava představí dopad válečných událostí na civilní obyvatelstvo v zázemí. V letech 1914–1918 bylo z našeho území odvedeno 1 537 000 mužů, kteří bojovali na všech frontách války. Přes 350 000 padlo, zraněno bylo 713 000 a 210 000 zůstalo invalidních. Jedinou připomínkou těchto událostí jsou dnes pomníčky padlým, které najdeme v každé zapadlé české nebo moravské vesnici. Již od prvních let války zažilo vnitrozemí monarchie přísun raněných vojáků, zajatců a odsunutých uprchlíků z míst bojových střetnutí. Hospodářství a státní správa nebyla připravena na takový počet nově příchozích a vzniklé potíže v zásobování obyvatelstva. Na uvolněná místa musely nastoupit ženy a nedospělé děti. Slabou útěchou se stalo zřízení nadací a fondů pro vdovy a sirotky po padlých vojínech. Válečné hrůzy se také odrazily v uměleckých kruzích formou podpory válečné propagandy, patriotismu, ale také vznikem pacifizmu a antimilitarismu.
18. 6. 2014 – 31. 12. 2014

Doprovodný program k výstavě

  • Výukový interaktivní program Domov za velké války ke stejnojmenné výstavě (18. 6. - 19. 12. 2014)

Boskovický poklad
Nález mincí z období třicetileté války

výstava
boskovicky pokladVýstava poprvé představuje celou dochovanou část pokladu, který byl objeven v roce 2010 na kopci zvaném „Zlatník“, v lese mezi obcemi Boskovice a Újezd u Boskovic. Poklad byl ukryt do země ve 40. letech 17. století v souvislosti s válečnými událostmi třicetileté války (1618-1648). Nalezený poklad bohužel nezůstal v úplnosti vzhledem k tomu, že nálezce poklad neodevzdal a rozprodal. Policii České republiky se podařilo zachránit džbánek a 2.267 stříbrných mincí, které se nyní představují veřejnosti.

Součástí výstavy je ukázka mincí z první poloviny 17. století, které doplňují představu o tom, jaké mince se na Moravě razily a čím se v této době platilo. Tyto mince pocházejí ze sbírek numismatického oddělení MZM.

Boskovický poklad je dnes již rovněž součástí sbírek Moravského zemského muzea, kde byl poklad odborně zpracován a kde bude uchován i pro další generace. V Moravském zemském muzeu bude poklad představen veřejnosti vůbec poprvé, v dalších letech si jej potom budou moci návštěvníci prohlédnout v několika dalších muzeích Jihomoravského kraje.
19. 9. 2014 – 19. 1. 2015


Kamenná duha

stálá výstava
kamen duhaMnoho pěkných minerálů reprezentujících všechny barvy duhy můžete vidět na menší, ale krásou oplývající výstavě Kamenná duha v předsálí stálé expozice Svět nerostů. Představují výběr minerálů Mineralogicko-petrografického oddělení MZM, které jsou většinou ukryty v depozitářích.
Vystavené minerály potěší nejen oko každého milovníka přírody, ale mohou být i inspirací pro umělce všeho druhu. Pokud se chcete o barvě minerálů dovědět více, navštivte zmíněnou stálou expozicí Svět nerostů.
vstup volný


 BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 533 435 282, www.mzm.cz
Vstupenky do Biskupského dvora jsou v prodeji v Dietrichsteinském paláci.
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Dějiny peněz na Moravě, Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Modely hub Josefa Rulíška
Po dobu přípravy projektu Mendelianum- Atraktivní svět genetiky, je stálá expozice Dějiny peněz na Moravě dočasně uzavřena.

Peter Scherhaufer v Divadle (Husa) na provázku
výstava
scherhaufer01Výstava připomíná osobnost česko-slovenského režiséra, pedagoga, scénáristy a teoretika Petera Scherhaufera (1942-1999). Akcentuje jeho režijní činnost v Divadle Husa na provázku, jehož byl spoluzakladatelem a kde působil až do své předčasné smrti. Zmíněny jsou ale i jeho ostatní aktivity v českém a slovenském prostředí.

Životopisné údaje jsou doplněny řadou zajímavých materiálů a fotografií ze soukromého archivu rodiny Petera Scherhaufera, profesní divadelní aktivity dokumentují fotografie ze soukromého archivu herce Pavla Zatloukala (dosud nepublikované), archivu Centra experimentálního divadla, archivu Loutkového divadla Radost a archivu Národního divadla Brno.
27. 6. 2014 – 8. 2. 2015

HOUBAŘSKÁ PORADNA
Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 238, www.mzm.cz
Otevírací doba: po: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 h , út: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 h
Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou


PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st: 9.00 - 19.00 h čt - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků
I. světová válka z pohledu zázemí
výstava
vdovyasirotciKomorní výstava představí jinou stranu války, tj. svět zázemí, z něhož se vojáci rekrutovali, a útrapy každodenního života těch, kteří na ně čekali. Vystaveny budou nikoliv špičkové slohotvorné exponáty, ale naopak všední předměty a upomínky, jejichž předností je vazba na konkrétní osoby. Stejně adresná bude např. rekonstrukce votivních nápisů na zdi kostela sv. Antoníčka v Blatničce s prosbami o navrácení partnerů z fronty, doklady o válečné svatbě apod. Exponáty tak prezentují příběhy jednotlivců a mají neobyčejně silný emoční náboj. Pozoruhodná bude rovněž dobová estetika, tj. estetizace fenoménu války na pohlednicích a příležitostných tiscích.

Projekt je rozdělen do tří pasáží mapujících vyhlášení války („Když jsem mašíroval...“), odvod na frontu, následně obavy o válčící vojíny a průvodní jevy v zázemí postiženém bídou („Milý manželi...“), v závěru pak tragický dopad válečných událostí do života v podobě fenoménu válečných vdov a sirotků („Ustrňte se nad osudem válečných vod a sirotků...“).
25. 6. 2014 – 31. 12. 2014

Doprovodný přednáškový program

  • František Ferdinand d´Este a Velká válka (26. 6. 2014)
  • Vše pro dítě... Dětství a Velká válka (7. 10. 2014)
  • „Utlučeme je čepicemi“, a jak to bylo dál / Velká válka ve vzpomínkovém vyprávění srbských vojáků (14. 10. 2014)

 MENDELIANUM

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 549 211 703, www.mendelianum.cz, www.mzm.cz

Mendelianum - Mendelovo muzejní centrum založené v Moravském zemské muzeu v roce 1962, provádí historickovědní výzkum Mendelova života a díla.
Atraktivní svět genetiky – 1. ledna 2012 byla v Biskupském dvoře zahájena realizace projektu návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky, financovaná v rámci VaVpI Evropských strukturálních fondů, s cílem zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu v oblasti genetiky a molekulární biologie široké veřejnosti přímo v místě, kde J. G. Mendel působil.


PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - pá: 9.00 - 18.00 h, so, ne: 10.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne) 10.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Stálé expozice
Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Mykény a střední Evropa
mezinárodní výstava
mykenyMezinárodní výstava zaměřená na období starší doby bronzové před více jak 3.500 lety, kdy pravěké společnosti střední Evropy navázaly intenzivní kontakt s oblastí časně antických civilizací ve středomoří (s egejskou oblastí, mykénskou kulturou).

Výstava obsahuje tři základní celky. První je věnován území Moravy ve starší době bronzové tj. v době 2000 – 1500 let př. n. l. Představeny jsou originály archeologických nálezů únětické kultury a věteřovské kultury. Druhá část výstavy prezentuje velmi cenný soubor archeologických nálezů otomanské kultury z východního Slovenska s velmi bohatými doklady ovlivnění časně antickými civilizacemi. Poslední třetí celek je věnován vlastním časně antickým Mykénám, známe archeologické lokality na severovýchodě Peloponésu.
15. 10. 2014 – 30. 8. 2015

Doprovodný program

  • Výukový interaktivní program pro školy MYKÉNY - Bohové a bájní hrdinové (25. 11. 2014 – 26. 6. 2015)

Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé…
dlouhodobá výstava
burianGalerie obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského zemského muzea
Moravské zemské muzeum uchovává ve svých depozitářích největší sbírku Burianových děl, která čítá přes 200 olejů a kvašů, doprovázených velkým množstvím kreseb a studií. V nově instalované galerii, připomínající 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana (1905-1981), je vybráno padesát reprezentativních olejů, obsahující jak pohledy do života pravěkých lidí, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let. K výstavě je vydána doprovodná publikace. 


PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 533 433 816, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálá expozice
Život a dílo Leoše Janáčka
Janáčkův domek s původní dispozicí vnitřního prostoru a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna.

Ivan Kafka / 7x v řadě
výstava
Výstava přináší dílo významného výtvarníka Ivana Kafky. Jeho rodiče byli významní výtvarníci: Čestmír Kafka a Olga Čechová. Přestože vyrůstal v prostředí formulovaném tak výraznými osobnostmi, nalezl Ivan Kafka svůj zcela výjimečný, nezaměnitelný výtvarný projev. Od poloviny sedmdesátých let vytváří projekty, které koncipuje do různých prostředí (příroda, město, interiéry historických budov atd). Tyto fascinující, velkorysé projekty, provedené s pečlivou dokonalostí, vždy vychází z jiných východisek a řeší zcela odlišný problém. Jednou jeho instalace přináší hluboké zamyšlení nad vznikem a zánikem toho co je a již nenávratně zmizelo, jindy jsou tyto projekty plné ironie a humoru. Kafkův výtvarný svět přináší jakýsi nadhled tolik vzdálený našim zkušenostem, který pojímá daný problém v širokých souvislostech. Snad proto je Kafkovo dílo tolik uznávané za našimi hranicemi.

Výstava prezentuje sedm projektů Lesních koberců pro náhodné houbaře, které vznikly mezi léty 1986-1999. Tyto projekty uskutečněné v Královské oboře – Stromovka v Praze z několika druhů sesbíraného listí, přináší neopakovatelnou hru s prostorem, jeho vymezením s neuvěřitelně silným estetickým podtextem.
26. 9. 2014 – 9. 11. 2014


PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: 568 643 619, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - ne: 9.00 - 13.00 h, po: zavřeno

Stálá expozice
Dílo tiskařů Jednoty bratrské
Expozice představuje historii tiskárny.

Labyrint života Jana Amose Komenského
kraliceNová expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků.