Moravské zemské muzeum - listopad 2013

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

O založení, životě a zániku středověké vsi Bystřece
výstava
Výstava předkládá výsledky téměř třicet let trvajícího archeologického výzkumu na této lokalitě. Jejím cílem je seznámit návštěvníka s poznatky z tohoto výzkumu a tím s úrovní života obyvatel ve středověku na moravském venkově v kontextu dokladů toho, jaké možnosti dnes archeologie má a jakými metodami pracuje. Syntéza historických pramenů a archeologického výzkumu umožňuje rekonstruovat průběh osídlovacího procesu Drahanské vrchoviny i samotné lokality, identifikovat její půdorys v různých fázích vývoje i zjistit typy zástavby usedlostí i jednotlivých staveb, výrobních objektů a dalších zařízení, jakož i značné množství dokladů hmotné kultury. Výstava však prezentuje i další aspekty života, jako jsou vztah osídlení k přírodě, životní podmínky, změny vegetace, zpracování kovu a mnoho dalších.

Návštěvník se s poznatky výzkumu seznámí nejen prostřednictvím panelových informací, ale také prostřednictvím scén, které navodí reálné obrazy. Vystavena zde bude také nejstarší keramika, stavební kování, výbava domu a věci osobní potřeby, zemědělské nástroje, mince, kosti zvířat, plody, semena atd. Průběh výzkumu návštěvníkovi přiblíží také zde promítaný film.
24. 4. 2013 – 31. 12. 2013

Normalizaci navzdory / občanský odpor proti komunistické totalitě
výstava
Výstava přiblíží na dobových dokumentech z novodobých dějin Brna a dalších exponátech konec demokratizačního procesu v socialistickém Československu vstupem sovětských vojsk v srpnu 1968, brněnské oběti k 1. výročí vstupu vojsk (D. Muzikářová), čas normalizace, Charta 77 – její distribuce do Brna, brněnští signatáři (rodina Šabatova, M. Uhde, J. Trefulka, manželé Šimsovi, B. Komárková, J. Müller aj.), společenské poměry, fenomén brněnské tzv. podzemní univerzity a opět dobové dokumenty z brněnského listopadu 1989.

V rámci výstavy se uskuteční i Den Pavla Kohouta k jeho 85. narozeninám.

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.
5. 6. 2013 – 10. 11. 2013

Kamenná duha
výstava
Mnoho pěkných minerálů reprezentujících všechny barvy duhy můžete vidět na menší, ale krásou oplývající výstavě Kamenná duha v předsálí stálé expozice Svět nerostů. Představují výběr minerálů Mineralogicko-petrografického oddělení MZM, které jsou většinou ukryty v depozitářích.
Vystavené minerály potěší nejen oko každého milovníka přírody, ale mohou být i inspirací pro umělce všeho druhu. Pokud se chcete o barvě minerálů dovědět více, navštivte zmíněnou stálou expozicí Svět nerostů.
14. 2. 2012 – 21. 3. 2014, vstup volný

Doprovodný program k výstavě Kamenná duha

 • Barevné kameny - výtvarná dílna pro děti Datum: sobota 12. 5. 2012 od 13.00 do 16.00 hodin
  Místo: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
  Vstupné: 50 Kč za dítě

S lektorkou mineralogicko-petrografického oddělení si prohlédneme výstavu "Kamenná duha", kde si i zasoutěžíme o pěkný kamínek. Přineste si s sebou bílé bavlněné tričko, které si ozdobíte motivem z neživé přírody.

Omezený počet návštěvníků, nutná telefonická rezervace na tel.: 533 435 274.


BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 533 435 282, www.mzm.cz
Vstupenky do Biskupského dvora jsou v prodeji v Dietrichsteinském paláci.
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Dějiny peněz na Moravě, Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Modely hub Josefa Rulíška
Po dobu přípravy projektu Mendelianum- Atraktivní svět genetiky, je stálá expozice Dějiny peněz na Moravě dočasně uzavřena.

Umění z hlíny
výstava
Výstava zavede návštěvníka do období vrcholného středověku, mezi hrnčíře a jejich méně obvyklé výrobky, jako jsou kamnové kachle, akvamanile a drobná plastika. Tyto exponáty tvoří důležitou část archeologických sbírek především Moravského zemského muzea a Muzea města Brna. Na jejich restaurování se podíleli studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně, oboru restaurování keramiky.

Během výstavy se návštěvníci mohou těšit na videoprojekci o restaurování kachlů, na prodej replik vystavených předmětů a na dětskou „hrnčířskou dílnu" jako doprovodný program pro děti.
30. 10. 2013 – 2. 2. 2014

HOUBAŘSKÁ PORADNA
Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 238, www.mzm.cz
Otevírací doba: po: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 h , út: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 h
Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou


PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Příběh vánočního stromku
výstava
Výstava pojedná o dekorování vánočního stromku v lidovém prostředí od nejstarších forem, plodů, pečiva a rukodělných ozdob, k novodobým dekorům vánočního průmyslu 20. století, a to prostřednictvím cenných exponátů ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea. Uvede i jiné formy vánočních artefaktů, které se užívaly na moravském venkově, např. ozdobené chvojky a vánoční „stolovník", a připomene také oblíbené dárky dětem v minulosti. Výstavu doprovázejí dobové pohlednice, rozměrné fotografie a poutavé texty o vánočním stromku z memoárové literatury.
20. 11. 2013 – 31. 1. 2014


MENDELIANUM

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 549 211 703, www.mendelianum.cz, www.mzm.cz
Mendelianum - Mendelovo muzejní centrum založené v Moravském zemské muzeu v roce 1962, provádí historickovědní výzkum Mendelova života a díla.
Atraktivní svět genetiky – 1. ledna 2012 byla v Biskupském dvoře zahájena realizace projektu návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky, financovaná v rámci VaVpI Evropských strukturálních fondů, s cílem zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu v oblasti genetiky a molekulární biologie široké veřejnosti přímo v místě, kde J. G. Mendel působil.


PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - pá: 9.00 - 18.00 h, so, ne: 10.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne) 10.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Dobrodružná Afrika očima cestovatelů
výstava
Výstava Dětského muzea Moravského zemského muzea představuje hravou formou tradiční kultury několika částí Afriky

Na základě prezentovaných předmětů se návštěvník seznámí nejen s místní kulturou, ale i s nejvýznamnějšími českými cestovateli, kteří tuto oblast v historii navštívili. Jednotlivé části výstavy budou doplněny výběrem africké fauny a exponáty získanými z expedic vědeckých pracovníků Moravského zemského muzea. Každý návštěvník bude mít možnost získat pracovní listy v podobě cestovního deníku, do kterého si bude zapisovat a kreslit svoje poznatky z výstavy.

Součástí výstavy budou interaktivní předměty a repliky na dosah, tematická PC hra, speciální ozvučení sálu, promítání dokumentů a fotografií. Samozřejmostí bude rovněž řada doprovodných programů – workshopů, výtvarných dílen a přednášek.

Výstavní projekt je realizován ve spolupráci se Zoologickým oddělením, Entomologickým oddělením a Pavilonem Anthropos Moravského zemského muzea, dále s Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur v Praze, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, s českými cestovateli a dobrodruhy Rudolfem Švaříčkem, Davidem Švejnohou a řadou dalších.
22. 5. 2013 – 28. 2. 2014

Doprovodný program k výstavě

 • Výukový interaktivní program pro školy Dobrodružná Afrika očima cestovatelů (28. 5. 2013 - 28. 2. 2014)
 • Vzpomínáme na prázdniny aneb deník cestovatele - komentovaná prohlídka, výtvarná dílna (21. 9. 2013)
 • Africké symboly - výtvarná dílna (12. 10. 2013)
 • Přednáška Africká kulturní mozaika (16. 10. 2013)
 • Přednáška ETIOPIE – Habešské krásky aneb kolik stojí žena (22. 10. 2013)
 • Přednáška UGANDA – Perla subsaharské Afriky (5. 11. 2013)
 • Přednáška Expedice Dr. Emila Holuba (18. 11. 2013)
 • Přednáška Cestovatelské fondy v Archivu H+Z (26. 11. 2013)

Stálé expozice
Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Dlouhodobá výstava
Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé…
Galerie obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského zemského muzea
Moravské zemské muzeum uchovává ve svých depozitářích největší sbírku Burianových děl, která čítá přes 200 olejů a kvašů, doprovázených velkým množstvím kreseb a studií. V nově instalované galerii, připomínající 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana (1905-1981), je vybráno padesát reprezentativních olejů, obsahující jak pohledy do života pravěkých lidí, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let. K výstavě je vydána doprovodná publikace.    


PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 533 433 816, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálá expozice
Život a dílo Leoše Janáčka
Janáčkův domek s původní dispozicí vnitřního prostoru a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna.

Čestmír Kafka: Hmoty (poslední cyklus)
výstava
Významný český malíř a grafik 20. století. Důležitost Kafkovy práce leží zejména v jeho podstatném příspěvku do znovu se formujícího abstraktního umění, které se v Čechách objevilo po druhé světové válce.

Citově založený cyklus Hmoty, tvoří asambláže ze suché trávy, popela, kořenů, kladených na podloží měkkého materiálu a upozorňujících na sebe jako na něco, kde jednoduchost a její výmluvnost nelze už podřídit žádnému dalšímu záměru.
28. 9. 2013 – 10. 11. 2013


PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: 568 643 619, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - ne: 9.00 - 13.00 h, po: zavřeno

Stálá expozice
Dílo tiskařů Jednoty bratrské
Expozice představuje historii tiskárny.

Labyrint života Jana Amose Komenského
Nová expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků.