Moravská galerie v Brně - květen 2017

www.moravska-galerie.cz
telefon: +420 532 169 111
fax: +420 532 169 181
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktuální výstavy

23/5/2017 - 29/10/2017
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Budova: Rodný dům Josefa Hoffmanna
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

MG hofmannwagnerLetošní výstava JOSEF HOFFMANN - OTTO WAGNER. O užitku a působení architektury je věnována vztahu Josefa Hoffmanna (1870-1956) a jeho učitele Otto Wagnera (1841-1918), jehož sté výročí úmrtí připadá na rok 2018. Studium u Otto Wagnera na Specialschule für Architektur při vídeňské Akademii výtvarných umění, jejich společná práce ve Wagnerově ateliéru a ve sdružení Secession, stejně jako Wagnerova podpora při jmenování Hoffmanna profesorem na c.k. Škole uměleckých řemesel ve Vídni - to vše bylo pro kariéru Josefa Hoffmanna určující. Josef Hoffmann poprvé ocenil vliv svého učitele Wagnera již v roce 1909 ve své publikované přednášce. Velmi přesně jej zde charakterizoval slovy: „Wagner opouští čistý formalismus, tedy nenahlíží své stavby jako kompozice z konvenčních forem, ale v první řadě jako snahu o objasnění nebo krystalizaci architektonického řešení a účelu stavby obvyklými vyjadřovacími prostředky. [...] Namísto stylu, který sám o sobě nedokáže učinit stavbu rozpoznatelnou, nastupuje charakter.“

Výstava konfrontuje prostřednictvím návrhů a objektů tvorbu Josefa Hoffmanna s tvorbou jeho učitele Otto Wagnera.


14/5/2017 - 30/6/2017
DESIGN.LIVE! Zorya: Fasci(n)ace
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

MG designlivezoryaVýstava Fasci(n)ace představí objekty, jež se svou povahou pohybují na hranici volného umění a designu. Iniciátory projektu jsou šperkaři Zdeněk Vacek a Daniel Pošta, tvořící pod společným názvem Zorya. Na vzniku technologicky manipulovaných artefaktů s nimi spolupracují sochařka Helena Lukášová, vedoucí ateliéru grafického designu a multimédií na Katedře počítačové grafiky a designu FI MU, a studentka Eva Drábová, které pro účely výstavy vyvinuly na míru vytvořený algoritmus parafrázující šíření viru.


14/5/2017 - 1/10/2017
Kmeny 90
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

MG kmeny90Tento výstavní projekt volně navazuje na stejnojmennou knihu, která spatřila světlo světa na konci roku 2016 a na více než osmistech stranách reflektuje fenomén alternativní kultury 90. let. Po mnoha letech pečlivé, krásné, ale mnohdy i vyčerpávající práce, uzavřela pomyslnou trilogii a vyplnila prostor na časové ose mezi díly KMENY 0 (období normalizace) a KMENY (současnost).

Expozice se narozdíl od knihy, která již ze své podstaty má jako hlavní stavební kameny text a fotografii, vyjadřuje primárně pomocí objektů, video záznamů, grafického designu, módy i dobového výtvarného umění. Přes odlišnou formu a rytmus vyprávění mají kniha i výstava podobný cíl, tedy sledovat důsledky dramatických proměn, které nastartoval politický převrat v listopadu roku 1989 a jenž následně zcela změnil charakter městské nonkonformní mládeže. Ta okamžitě po politickém uvolnění začala absorbovat nové impulzy ze zahraničí, které ovšem mnohdy přetavovala v naprosto originální kulturní novotvar, stojící někde na pomezí východu a západu, undergroundu i popkultury. Tato situace potvrzuje i dnes již trochu otřepanou frázi, že devadesátá léta jsou vlastně druhé "šedesátky". Toto srovnání, ke kterému je potřeba přistupovat s velkou opatrností, ovšem poměrně přesně popisuje podobně silné kulturní rozkvěty a společenské transformace, které probíhaly jak v hlavním proudu, tak na jeho okrajích.


28/4/2017 - 29/10/2017
Džadoňova vila, Jana Nečase 2
Budova: Jurkovičova vila
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

MG dzadonTomáš Džadoň, který ve svých konceptuálně propracovaných dílech už nejednou polemizoval se sílou identity spojenou se slovenským lidovým stavitelstvím ve srovnání s panelovou skladbou jeho rodného domu. Do prostoru Jurkovičovy vily umístí Tomáš Džadoň svá dřívější, méně známá díla - malby, grafiky, sošky, objekty, videa, ve kterých zaznamenává stesk po formách a projevech lidové tradice či paradoxnost života v technologicky vyspělé společnosti, která se neobejde bez zakořenění v své minulosti a tradici. Některá díla budou intervenovat do stálé expozice či obytné haly, zbylá se objeví v prostorách určených k sezónním výstavám v kombinaci s nábytkem a zařízením od Dušana Jurkoviče ze sbírek Moravské galerie. Zabydlení vily a domnělá přítomnost nového obyvatele bude také patrná na zahradě, kde se objeví tři objekty.


21/4/2017 - 6/8/2017
Marian Palla: Retrospektiva o 7 dějstvích
Budova: Pražákův palác (hlavní výstavní prostor)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

MG pallaVýstava Mariana Pally - loňského laureáta Ceny Michala Ranného - představí tvorbu tohoto autora prostřednictvím rekonstrukcí jeho uměleckých akcí. Některé z nich autor fyzicky realizoval v soukromí, aby do širšího povědomí vstoupily buď jako artefakty z této akce vycházející, nebo jako dokumentační záznamy v podobě fotografie a videa z jejich průběhu. Specifickou skupinu tvoří akce a ideje k akcím ve formě zapsaného konceptu, návodu případně určitého druhu smlouvy zakládající existenci dané události. Tyto se pak dostávaly mezi Pallovy přátele a známé nejenom prostřednictvím stručných poštovních zpráv, ale také mezi lidmi kolovaly ve formě ústních zkazek a sdělení. Meritem věci v této výstavě tak bude otázka, do jaké míry jsme schopni zpřístupnit, aktualizovat případně znovu realizovat pomíjivá umělecká díla, jež zpětně spoléhají na svou vlastní a vždy fragmentární dokumentaci, nebo za jakých podmínek je možné inscenovat a zprostředkovat efemérní zkušenost, případně znovu-prožít minulé umělecké události a autorské činy.


21/4/2017 - 6/8/2017
Jana Kalinová: Denní tik
Budova: Pražákův palác (Atrium)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

MG kalinovaMožnost překlepu a chyby, práce s kresleným humorem a psaným textem, nesoustředěnost jako příčina neschopnosti věci dokončit, jako odvrácená strana permanentní tvůrčí aktivity a potřeby se sytit novými podněty. Výstava Jany Kalinové reflektuje vlastní podmínky svého vzniku. Analyzuje síť myšlenek a asociací, ve kterých se autorka v průběhu jejích příprav pohybovala. Je to pohyb podobný nikdy nedokončenému; ovšem o to zábavnějšímu úklidu. Věci, pojmy a příběhy se při něm přeskupují, berou do rukou, přesouvají na jiná místa, aby tam z nadšenosti pro jiné téma bezprizorně opět na chvíli zůstaly. Ejhle! Tu je pohled z okna, zjevení proroka Ezachiela, periferie Karlína, měkké králičí tlapky, nebo příběh psaný v 99 stylistických a jazykových obměnách. Co nakonec bude a nebude pro výstavu stěžejní, zůstává prozatím skryté.


14/4/2017 - 25/6/2017
Pavel Korbička: Taneční kaligrafie
Budova: Místodržitelský palác (stálá expozice)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

MG korbickaInstalace monumentálních světelných plastik Pavla Korbičky (nar. 1972) představuje výsledek projektu navazujícího na linii autorovy tvorby, v níž se zabývá hledáním různých forem záznamů efemérního tanečního pohybu. Její komplementární stránku tvoří světelné „site-specific" instalace pracující s možnostmi fyzického zakoušení a prožívání prostoru skrze světelný vjem. V ohnisku autorova dlouhodobého zájmu leží téma, které lze ve výtvarném umění považovat za jedno z klíčových, přinejmenším již od vzniku avantgardy. Je jím vztah média prostoru a času. Tradiční východisko zpřítomnění časové dimenze ve výtvarném díle představuje reálný lidský pohyb. Předobrazem Korbičkovy trojdílné světelné plastiky se staly tři časově (a tudíž i svým provedením) rozdílné záznamy identické taneční sekvence snímané pomocí reflexních bodů umístěných na těle tanečnice.


17/6/2016 - 7/5/2017
Josef Hoffmann - Josef Frank
Od „nekonečné garnitury“ k otevřenému systému
Budova: Místodržitelský palác
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

hoffmannfrankV letošním roce se Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici ve své výstavě Josef Hoffmann – Josef Frank. Od „nekonečné garnitury“ k otevřenému systému zabývá vztahem mezi uměleckými osobnostmi Josefa Hoffmanna a Josefa Franka. Tematicky navazuje na monografickou výstavu JOSEF FRANK: Against Design ve vídeňském muzeu užitého a současného umění MAK. V České republice se Frankova díla vystavují poprvé. Exponáty reprezentují jeho volný, individuální a otevřený systém ztvárnění Hoffmannovy ideje komplexního pojetí zařizování prostoru – „Garniturdenken“. Výstava současně díla obou autorů vzájemně porovnává.


1/12/2015 - 31/12/2017
ART IS HERE
Budova: Pražákův palác
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

MGartishereNová stálá expozice v Pražákově paláci přináší vybrané kapitoly a příběhy umění po roce 1945.

Osu nové stálé expozice tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturního Brna. V trojjediné pozici umělce, kurátora, teoretika umění se Jiří Valoch stal protagonistou radikální proměny umění. Expozice dokumentuje nejen zásadní projevy nového umění, ale mapuje rovněž jeho lokálně historické předpoklady i mezinárodní přesahy.

Společně s novou expozicí ART IS HERE: Nové umění po roce 1945, bude v druhém patře Pražákova paláce otevřena nově zrekonstruovaná stálá expozice Moderního a současného umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy. Zastoupení vystavených exponátů bude od původního řešení obohaceno o představení okruhu autorů spojených s brněnskou odnoží uměleckého seskupení Devětsil nebo sochařský ostrov prezentující prostorové exponáty ze sbírek Moravské galerie v Brně. Pokračováním této expozice bude částečně zpřístupněný depozit soch v suterénu Pražákova paláce, který umožňuje divákům nahlédnout do zákulisí galerijního provozu. Komplexní změny v Pražákově paláci završuje také úprava výstavního prostoru Atria. Jeho oddělením od vnitřního zázemí galerie vznikne prostor čtvercového půdorysu nabízející prestižní výstavní prostředí pro prezentaci autorů střední a nejmladší generace.