Moravská galerie v Brně - únor 2017

www.moravska-galerie.cz
telefon: +420 532 169 111
fax: +420 532 169 181
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktuální výstavy

16/12/2016 - 16/4/2017
Aristokracie vkusu
Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou a sběratekství knížat ze Salm-Reiferscheidtu
Budova: Místodržitelský palác
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

aristokracievkusuVýstavní projekt přibližuje způsoby, jakými se příslušníci aristokracie vztahovali k výtvarnému umění na konci období baroka a zejména proměny těchto vztahů v průběhu 19. století, v období nástupu moderní doby, kdy šlechta postupně ztrácela svoje výlučné sociální a ekonomické postavení. Přístupy jednotlivých členů rodu Salm-Reifferscheidtů k výtvarnému umění mají totiž zároveň obecnější výpovědní hodnotu, neboť analogické příklady nalezneme u mnoha dalších aristokratických rodin, stejně jako časové proměny jejich vztahu k umění a umělcům lze v tomto období sledovat napříč celou společností.


16/12/2016 - 5/2/2017
Hang in There
Ateliér módní tvorby VŠUP
Budova: Místodržitelský palác
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

hanginthereProjekt Hang in There představuje tvorbu studentů a absolventů Ateliéru módní tvorby VŠUP. Kolekce šesti odlišných autorských přístupů v šesti modelových situacích personifikuje oděvy prostřednictvím simulované performativní instalace. Zdůraznění autorských individualit tak paradoxně naznačuje společný přístup k oděvnímu designu. Instalací jednotlivých kolekcí je navozena atmosféra jejich bytí v rámci přirozeného prostředí, které je vlastní jejich nositeli. Oděv splývá s naším intimním prostorem, stává se jeho součástí. Již více neplní jenom primární funkci ochrany lidského těla. Stává se prodlouženou rukou naší osobnosti.


9/12/2016 - 16/4/2017
OCH!
Olgoj Chorchoj: Logika emoce
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum (přízemí + respirium)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

ochDesignérská koncepce Olgoj Chorchoj je záměrným a vědomým propojením účelu a krásy, inženýrské konstrukce s výtvarným tvarováním, spojením moderních robotizovaných technologií a tradičních rukodělných řemesel, racionality a elegance, logiky a emoce. Produkce Olgoj Chorchoj představuje technicky i esteticky kvalitní český design, který směle konkuruje na globalizovaném trhu.

Olgoj Chorchoj se zaměřují na práci se sklem, kovem, dřevem a řadou nově vyvíjených kompozitních materiálů. V současné době jsou profesory Ateliéru produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde už vychovali řadu úspěšných absolventů. Jsou zakladateli designérského a architektonického studia Olgoj Chorchoj, držiteli řady prestižních ocenění v českém i mezinárodním kontextu.


9/12/2016 - 16/4/2017
Šlechta před objektivem
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum (Camera)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

slechtapredobjektivemVýstava, připravená ze sbírek Moravské galerie v Brně, seznámí s portrétní fotografickou tvorbou zachycující představitele šlechty v rakousko-uherské monarchii, včetně panovnické dynastie Habsburků. Výstava představí běžnou ateliérovou produkci (vizitky, kabinetky) i reprezentativnější snímky většího formátu, na kterých budou sledovány proměny stylu a techniky portrétní fotografie v období 2. poloviny 19. století – 1. třetiny 20. století.


9/12/2016 - 16/4/2017
DESIGN.LIVE! Milan Pekař: Vázy
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum (stálá expozice)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

milanpekařUnikátní porcelánové vázy Milana Pekaře, které na první pohled zaujmou svými glazurami, jsou výsledkem dlouhodobého studia odborné literatury, zájmu o chemii a především časově náročného testování. Autor využívá vlastností stříbra a jiných drahých kovů, jako i složek pomáhajících krystalizaci a velmi malou úpravou jejich složení dociluje rozdílných výsledků. Při kontrolovaném chlazení v peci začnou za určitých podmínek růst krystaly zinku a jiných sloučenin. Výsledek lze do jisté míry ovlivňovat také teplotou pálení a způsobem chlazení. Přesto je každá glazura unikátní a neopakovatelná. Jejich výrazná a zářivá barevnost je docílená kombinací pestré palety oxidů kovů a kontrastuje s lapidárními tvary, jejichž proporce se liší podle jednoduchých matematických poměrů. Za kolekci krystalických váz byl Milan Pekař nominován v kategorii Designér roku v soutěži Czech Grand Design 2014.


2/12/2016 - 19/3/2017
Neváhej a ber!
Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art
Budova: Místodržitelský palác
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

nevahejaberNázev výstavy je výpůjčkou z refrénu písně skupiny Finský barok, který v ironické zkratce vystihuje podstatu soutěžení na poli umění. Celý refrén zní: „Neváhej a ber, když Chalupecký dává, to se někdy stává, že každý nevyhrává“. V kapele složené výhradně z umělců vystupují dva laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého, a to František Skála a Jiří Černický. Cena Jindřicha Chalupeckého udělovaná od roku 1990 umělcům mladším pětatřiceti let si mimo jiné získala důležitost tím, že je jedinou kontinuální událostí uměleckého provozu v novodobé historii. Díky tomu, že je bez přerušení udělována více jak čtvrt století, může příběh ceny a jejich vítězů sloužit jako zcela unikátní sonda do dějin umění a společnosti tohoto období. Mezi laureáty se vystřídaly již tři generace umělců.


2/12/2016 - 19/3/2017
Martin Horák
Spin-off
Budova: Pražákův palác (Atrium)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

martinhorakPodle tzv. „memetické teorie“ v sobě kreativita, a tudíž každý umělecký projev nese prvek kopírování, využití již existujících „memů“ - základních dědičných jednotek kulturní informace. Termínem „Spin-off“ Martin Horák označuje paralelní linie, které se odvětvují od součástí jednotlivých memů a jsou převedeny autorem do média objektu, kresby či koláže. Klíčový a zároveň nejhůře definovatelný, je způsob, jakým se arbitrární kulturní znaky potkávají s autorovými individuálními preferencemi. A to nejen díky osobité selekci jednotlivých motivů a témat - často vycházejících z umělcova nejintimnějšího okolí - , ale zejména díky formálním a obsahovým posunům, kterými procházejí.V objektech Martina Horáka (snad bychom je mohli označit jako „asistované ready-mades“) lze nalézt transformované odkazy k tradiční západní ikonografii (Vanitas, Melancholie), k moudrostem Východu (Šizaru), ale také například k symbolu moderního výzkumu hlubin lidské psychiky, skrývajícím se za ikonickou inkoustovou kaňkou tzv. "Rorschachova testu" (na výstavě typicky realizovanou ve zvířecí srsti).


2/12/2016 - 19/3/2017
51+ Nejkrásnější české knihy roku 2015
Nejkrásnější české knihy roku 2015
Budova: Pražákův palác (knihovna)
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

nejkrasnejsiceskeknihy2Výstava prezentuje výsledky soutěže, pořádané každoročně Ministerstvem kultury České republiky a Památníkem národního písemnictví v Praze. Porota, vedená letos grafickým designérem Petrem Krejzkem, hodnotila 202 publikací, zaslaných českými nakladateli. V knihovně Moravské galerie v Brně najdou zájemci nejen práce, oceněné v jednotlivých kategoriích, ale i ty, které se dostaly do užšího výběru. Mohou si tedy udělat dobrou představu o tom nejkvalitnějším ze současné knižní produkce.


17/6/2016 - 7/5/2017
Josef Hoffmann - Josef Frank
Od „nekonečné garnitury“ k otevřenému systému
Budova: Místodržitelský palác
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

hoffmannfrankV letošním roce se Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici ve své výstavě Josef Hoffmann – Josef Frank. Od „nekonečné garnitury“ k otevřenému systému zabývá vztahem mezi uměleckými osobnostmi Josefa Hoffmanna a Josefa Franka. Tematicky navazuje na monografickou výstavu JOSEF FRANK: Against Design ve vídeňském muzeu užitého a současného umění MAK. V České republice se Frankova díla vystavují poprvé. Exponáty reprezentují jeho volný, individuální a otevřený systém ztvárnění Hoffmannovy ideje komplexního pojetí zařizování prostoru – „Garniturdenken“. Výstava současně díla obou autorů vzájemně porovnává.


29/4/2016 - 2/4/2017
Martin Rajniš: První architektura
Budova: Jurkovičova vila
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

rajnisVýstava „První architektura“ představuje práci Martina Rajniše, který je jedním z nejinspirativnějších architektů na současné české scéně.

Inspirativnost Martina Rajniše je dána propojením jeho osobního života s architektonickou kariérou a neutuchající snahou porozumět poslání architektury a roli architekta. Záměrem výstavy „první architektura" je představit inspiraci primitivní architekturou, která může být i v dnešní době velmi přínosná pro promýšlení současných architektonických strategií. Inspirace primitivními či lidovými konstrukčními postupy také nově tematizuje práci Dušana Jurkoviče.


1/12/2015 - 31/12/2017
ART IS HERE
Budova: Pražákův palác
Otevírací doba: St-Ne: 10-18 h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno.

artishereNová stálá expozice v Pražákově paláci přináší vybrané kapitoly a příběhy umění po roce 1945.

Osu nové stálé expozice tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha, klíčové osobnosti nejen kulturního Brna. V trojjediné pozici umělce, kurátora, teoretika umění se Jiří Valoch stal protagonistou radikální proměny umění. Expozice dokumentuje nejen zásadní projevy nového umění, ale mapuje rovněž jeho lokálně historické předpoklady i mezinárodní přesahy.

Společně s novou expozicí ART IS HERE: Nové umění po roce 1945, bude v druhém patře Pražákova paláce otevřena nově zrekonstruovaná stálá expozice Moderního a současného umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy. Zastoupení vystavených exponátů bude od původního řešení obohaceno o představení okruhu autorů spojených s brněnskou odnoží uměleckého seskupení Devětsil nebo sochařský ostrov prezentující prostorové exponáty ze sbírek Moravské galerie v Brně. Pokračováním této expozice bude částečně zpřístupněný depozit soch v suterénu Pražákova paláce, který umožňuje divákům nahlédnout do zákulisí galerijního provozu. Komplexní změny v Pražákově paláci završuje také úprava výstavního prostoru Atria. Jeho oddělením od vnitřního zázemí galerie vznikne prostor čtvercového půdorysu nabízející prestižní výstavní prostředí pro prezentaci autorů střední a nejmladší generace.